امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

"ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر"
حمایت از مالکیت صنعتی شامل علایم و اختراعات می باشد و در بازرگانی داخلی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. تشویقی که از مخترعین می شود نسبت به سیاست کشورهای مختلف متفاوت است.در کشورهایی که بصورت توتالیتر هستند مخترع در حقیقت کارمند دولت است و دولت با فراهم ساختن وسایل زندگی او و قرار داد وسایل لازم برای تحقیقات مالک اختراعات او می شود و غیر از این در اغلب کارخانه های بزرگ نیز چنین حالتی پیش می آید.چنانکه کارخانه جنرال موتور برای ایجاد طرح های جدید برای کالاهای خود دائماَ متخصصین را مامور مطالعه و تحقیق نموده است تا نتیجه اختراعات آن ها را بکار ببرد و در چنین صورتی منظور اصلی تشویق مخترعین حاصل نمی گردد.لذا اغلب کشورها در قوانین خود مقرراتی پیش بینی نموده اند که به موجب آن مخترعین برای مدت محدودی حق انحصاری استفاده از اختراع خود را دارند و چون در این مدت در بازار رقابتی نخواهد بود با فروش محصول به قیمت گزاف سود فراوانی به دست مخترع خواهد رسید و این بهترین و عملی ترین تشویق از او خواهد بود.

 • ثبت اختراع در ایران

ثبت اختراع در ایران اختیاری است ولی اختراع در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که طبق شرایط مندرج در قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات،به ثبت رسیده باشد.
وفق ماده 15 قانون ثبت اختراعات حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به شرح ذیل است:
الف- بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک ، مشروط به موافقت مالک آن است.بهره برداری از اختراع ثبت شده به شرح ذیل خواهد بود:

 • در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد.

اول-ساخت ، صادرات و واردات ،عرضه برای فروش ، فروش و استفاده از فرآورده
دوم-ذخیره به قصد عرضه برای فروش ، فروش یا استفاده از فرآورده

 • در صورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:

اول-استفاده از فرآیند
دوم-انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (1 ) بند ( الف) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماَ از طریق این فرآیند به دست می آید.
ب- مالک می تواند با رعایت بند (ج) این ماده و ماده (17) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره برداری های مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود،به دادگاه شکایت کند.
مدت اعتبار ورقه اختراع در ایران بر حسب تقاضای مخترع پنج یا ده یا پانزده یا منتهی بیست سال خواهد بود و در موقع دریافت اظهارنامه ثبت اختراع اداره ثبت حق الثبتی طبق تعرفه مقرر و مبالغی برای هزینه تهیه اظهارنامه و آگهی های مربوطه اخذ می نماید.
اعتبار ورقه اختراع بعد از ثبت در صورتی محفوظ می ماند که صاحب اختراع هر ساله مبلغی برای ادامه اعتبار آن پرداخت نماید و چنانچه در پرداخت اقساط مزبور بیش از سه ماه تعلل شود اعتبار ورقه اختراع از بین خواهد رفت و هر کس خواهد توانست اختراع را مورد استفاده قرار دهد.
لازم به ذکر است حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود.

 • الحاق دولت ایران به قرارداد پاریس برای حمایت از مخترعینی که در خارج از ایران اقامت دارند.

قانون الحاق دولت ایران به قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، برای صاحبان اختراعی که در خارج از ایران اقامت داشته و عضو اتحادیه مزبور هستند مزایایی قائل شده است که بطور اختصار ذیلاَ شرح داده می شود:

 • اعضای اتحادیه از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی در سایر کشورهای عضو اتحادیه از همان مزایایی که برای اتباع آن کشور مقرر است استفاده می کنند، به شرط آنکه شرایط و تشریفاتی که قانون برای اتباع کشور مقرر داشته است ، رعایت نمایند.
 • هر صاحب اختراعی که تقاضای ثبت اختراع خود را در یکی از کشورهای عضو نموده باشد، می تواند تقاضای ثبت اختراع خود را در کشورهای دیگر عضو اتحادیه بنماید و برای ثبت اختراع خود در سایر کشورهای عضو اتحادیه در مدت 12 ماه پس از تقاضای ثبت اولیه حق تقدم دارد، مگر آنکه اختراع به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد.
 • مقرراتی برای حمایت حق اختراع و جلوگیری از رقابت نامشروع پیش بینی نموده است.
 • اختراعاتی که هنوز به ثبت نرسیده اند در نمایشگاه ها به معرض تماشا داده می شوند، مورد حمایت قرار می گیرند.
 • مقرراتی برای توقیف محصولات تقلیدی و تقلبی پیش بینی شده است.

لازم به توضیح است ، اختراع مطلقاَ نباید قبلاَ منتشر شده باشد وگرنه اختراع نخواهد بود و فقط استثنایی که این اصل دارد در مورد اختراعاتی است که سابقاَ در خارجه به ثبت رسیده باشد چه در این صورت محققاَ این اختراع معرفی و چاپ و منتشر شده است و لذا مطابق ماده 30 قانون ثبت علائم:
اگر مخترعی در خارج از ایران اختراعی را به ثبت رسانده باشد بر اساس اختراع خارجی می تواند اختراعش را در ایران به ثبت برساند به شرطی که مدت اختراعش از ثبت اختراع اولی تجاوز نکند و اگر در این مدت یک نفر دیگر آن اختراع را در ایران به ثمر رساند مخترع نمی تواند جلوکار او را بگیرد و البته برای بعد از آن می تواند تقاضای جلوگیری نماید ولی از کار کسانی که تا آن تاریخ شروع کرده اند نمی تواند جلوگیری به عمل آورد و به طور کلی خارجیان می توانند اختراعات خود را در ایران به ثبت رسانند مشروط بر اینکه به موجب عهد نامه یا معامله متقابله Receprocite از طرف کشور متبوع مخترع نیز این حق برای مخترعین ایرانی شناخته شده باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان  ما تماس حاصل نمایید.
کارشناسان ثبت شرکت فکر برتر،افتخار دارند با مشاوره تلفنی در خدمت شما عزیزان باشند.
پل ارتباطی ما:

 • شماره تماس:42143-021
 • سامانه ی پیامکی: 100042143
 • تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه
 • سامانه ی تخصصی ثبت شرکت فکر برتر http://companyregister.ir
 • پست الکترونیکی به نشانی info@ companyregister.ir

آدرس:تهران،خیابان ولیعصر،تقاطع نیایش،بلوار اسفندیار،پلاک 90

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بموجب ماده ی 1 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه،فن،فناوری،صنعت و مانند آن ها حل می نماید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فناوری، صنعت و مانند آن ها را حل می نماید.
هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید:

 • ابداع هر محصول صنعتی جدید
 • کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی (ماده 27 قانون ثبت علایم و اختراعات)

منظور مقنن از ذکر مدعی در این ماده اشاره به اعلامی بودن ثبت در سیستم ایران است چه به صرف ادعا اداره ثبت مورد ادعا را ثبت می کند و هیچ تحقیقی در این باره نمی کند منتهی اگر کسی معترض بود می تواند مطابق مقررات مربوطه در این مورد اعتراض نماید و ماده 36 هم ناظر بر همین امر است که می گوید " ورقه اختراع به هیچوجه به عنوان قابل استفاده بودن و یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوی کرده خلاف آن را ثابت نمایند".
این ترتیب صحیح بوده و قابل ایراد نمی باشد چون در هیچ کشوری اداره ثبت نمی تواند مجهز به دستگاه هایی باشد که بتواند صحت یا عدم صحت ادعایی را درباره یک کشف جدید ثابت نماید و از این رو در کشور ایران و فرانسه و اغلب کشورها ثبت جنبه اعلامی دارد،ولی در آمریکا بر عکس مدعی اختراع باید در اداره اختراع آمریکا مورد ادعای خود را ثابت کند و پس از آن اجازه ثبت آن به اداره ثبت داده می شود.
بعضی کشورها در قوانین خود مواردی را ذکر کرده و بعضی چیزها را به عنوان اختراع قبول نکرده اند چون مخترع نسبت به اختراع خود دو نوع حق مادی و اخلاقی دارد.حق اخلاقی مخترع اسم او است که برای همیشه آن اختراع به نام او باقی می ماند و کسی حق ندارد آن را عوض کند چنانکه همیشه اختراع پنی سیلین به نام فلمینگ خواهد بود.ولی از نظر مادی باید گفت این حق محدود است و اغلب قانون هر کشوری آن را معین می کند و در بعضی موارد نیز اصلاَ ثبت آن را به عنوان اختراع قبول نکرده و اجازه نمی دهد که مخترع از آن انحصاراَ استفاده مادی کند.
چنانچه ماده 28 قانون مذکور می گوید: " برای امور ذیل نمی شود تقاضای ثبت نمود:
1-نقشه های مالی
2-هر اختراع یا اکتشاف که مخالف انتظام عمومی و برخلاف عفت عمومی باشد و یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.
3-فرمول ها و ترتیبات دارویی
بطوری که گذشت اداره ثبت در مورد ادعای اشخاص نسبت به مورد اختراع رسیدگی نمی کند و بنابراین هر گاه کسی اختراع کسی را دزدیده و به نام خود به اداره ثبت معرفی کند اداره ثبت همان اختراع را به نام او به ثبت خواهد رساند، منتهی در این مورد شخص متضرر می تواند به دادگاه شکایت نماید و در این مورد برای جلوگیری از تضییع حق ، مسئله مرور زمان مطرح نشده و ذینفع هر وقت خواست می تواند اعتراض نماید.
از همراهیتان سپاسگزاریم*
چنانچه قصد دارید اختراع خود را به ثبت برسانید کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر با چندین دهه سابقه ی درخشان،مستعدند شما را در تحقق اهدافتان  یاری رسانند.
مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقیتان باشیم.
پل ارتباطی ما:

 • شماره تماس:42143-021
 • سامانه ی پیامکی: 100042143
 • تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه
 • سامانه ی تخصصی ثبت شرکت فکر برتر http://companyregister.ir
 • پست الکترونیکی به نشانی info@ companyregister.ir

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اختراع نتیجه فکر یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فناوری، صنعت و مانند آن ها را حل می نماید.
ورقه اختراع سندی است که به منظور بهره برداری انحصاری از اختراع برای مدت محدودی به مخترع اعطاء می شود تا رقبای وی قادر نباشند از اختراع او برای تهیه فروش محصولات سوء استفاده نمایند.
برای آنکه صاحب اختراع جامعه را از استفاده از اختراع خود محروم نسازد،در اغلب کشورها اعتبار ورقه اختراع را موکول به این نموده اند که مخترع آن را مورد استفاده قرار دهد،ولی چون ممکن است اختراع از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد اغلب قوانین مخترع را موظف نموده اند که هر چند سال به چند سال استفاده از اختراع خود را به دیگران عرضه کند تا اشخاص دیگری که قادر به استفاده از اختراع مزبور باشند بتوانند با مخترع وارد مذاکره شده و ترتیبی برای استفاده از آن بدهند،ولی عملاَ این موضوع جنبه تشریفاتی پیدا کرده و مخترعی که نخواهد اختراع خود را مورد استفاده قرار دهد شرایط سنگینی به داوطلبان پیشنهاد می کند که نتوانند آن را قبول کنند.
به این جهت علاوه بر پرداخت اقساط سالیانه،مخترع باید در ظرف 5 سال از تاریخ ثبت ، اختراع یا اختراعات خود را مورد استفاده عملی قرار دهد یا آنکه استفاده عملی آن را به دیگران پیشنهاد کند.
برای اثبات پیشنهاد به مورد عمل گذاردن اختراع معمولاَ صاحبان اختراع آگهی در روزنامه ها منتشر می کنند که حاضرند اختراع خود را واگذار کنند و این آگهی مدرک به مورد عمل گذاشتن اختراع قرار می گیرد که در اصطلاح انگلیسی Nominal Working  نامیده می شود.
قابل توجه است مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد.مدت اعتبار ورقه اختراع در ایران بر حسب تقاضای مخترع پنج یا ده یا پانزده یا منتهی بیست سال خواهد بود و در موقع دریافت اظهارنامه ثبت اختراع اداره ثبت حق الثبتی طبق تعرفه مقرر و مبالغی برای هزینه تهیه اظهارنامه و آگهی های مربوطه اخذ می نماید.
اعتبار ورقه اختراع بعد از ثبت در صورتی محفوظ می ماند که صاحب اختراع هر ساله مبلغی برای ادامه اعتبار آن پرداخت نماید و چنانچه در پرداخت اقساط مزبور بیش از سه ماه تعلل شود اعتبار ورقه اختراع از بین خواهد رفت و هر کس خواهد توانست آن اختراع را مورد استفاده قرار دهد.
"ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر"
(با امکان استفاده از پاسخگویی و مشاوره ی رایگان)

فرم تماس

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-43927 , 021-42143 , 021-42017 , 021-42037000

خط مستقیم تلفن همراه نام مشاور
02142037201 09128330765 خانم یکتا
02142037220 09128579331 خانم بیگی
02142037210 09129352514 خانم سلیمانی
02142037277 09129321906 خانم آذین
02142037256 09129352517 خانم اعتمادی
02142037212 09129352508 خانم وکیلی
02142037236 09129352512 خانم بابازاده
02142037444 09129350316 خانم راد
02142037246 09129350317 خانم پارسا
02142037202 09128579225 خانم صابری
02142037211 09129352509 خانم ابراهیمی