الف- کلیات
دعوت و تشکیل مجامع عمومی در شرکت بامسئولیت محدود ، فقط در ماده 109 قانون تجارت که می گوید : " هر شرکت بامسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از 12 نفر باشد، باید دارای هیات نظار بوده و هیات مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد..." اجباری شناخته شده است.
در مفهوم مخالف ماده مذکور می توان گفت که تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده در شرکت های بامسئولیت محدود که شرکای آن کمتر از 12 نفر می باشند، کاملاَ اختیاری است؛ ولی شرکاء می توانند در اساسنامه الزام تشکیل مجامع عمومی را مطابق مقررات شرکت های سهامی عام و خاص و با در نظر گرفتن مواد 92، 97 و 120 ( ل. ا. ق. ت ) پیش بینی نمایند.
ب- تصمیمات عادی
شرکت بامسئولیت محدود می تواند تصمیمات عادی خود را بدون تشکیل مجمع اتخاذ نماید و تصمیمات راجع به شرکت را به صورت صورتجلسه تهیه و به امضاء شرکت برساند. هر شریک به نسبت سهم الشرکه خود حق رای دارد؛ مگر اینکه اساسنامه، ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. ماده 106 ق. ت می گوید : " تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود، اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداَ دعوت شوند، در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود، اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد، اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد".
تقسیم سود در قانون تجارت ایران در ماده 117 پیش بینی شده و مقرر می دارد : روابط شرکاء تابع اساسنامه است، اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد. در شرکت با مسئولیت محدود قانونگذار در ماده 113 قانون تجارت اندوخته قانونی را تحت عنوان سرمایه احتیاطی با رعایت ماده 57 قانون شرکت سهامی 1311 که می گوید : " همه ساله لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد، همین که سرمایه احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید موضوع کردن این مقدار اختیاری است : ، الزامی دانسته است.
ج- تصمیمات فوق العاده
در شرکت بامسئولیت محدود تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرکت سهامی عام و خاص الزامی شناخته نشده است، ولی با عنایت به ماده 11 ق. ت که می گوید : " هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند، به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد". به نظر می رسد که تشکیل مجمع عمومی فوق العاده از نظر اهمیت موارد پیش بینی شده در ماده 111 مذکور ضروری می باشد. در این صورت وظایف مجمع عمومی فوق العاده در اساسنامه باید به شرح ذیل پیش بینی گردد :
1- تغییرات در اساسنامه یا الحاق یا حذف چند موارد از آن.
2- افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
3- ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت.
4- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت.
5- انحلال شرکت قبل از موعد.
بدیهی است تصمیمات در موارد فوق باید با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکایی که اکثریت عددی را نیز دارند، اتخاذ گردد.
د- مسئولیت مدنی و جزایی
اگر مجامع عمومی شرکت بامسئولیت محدود در تصمیمات خود از مقررات قانونی تخلف نموده و از این بابت شرکاء یا اشخاص ثالث متضرر گردند، زیان دیده می تواند بر اساس مقررات قانون مدنی و تعیین ضرر وارده و اثبات رابطه علیت، جبران زیان وارده را از دادگاه درخواست نماید و در مواردی که شرکاء با استناد به تصمیم مجامع مرتکب جرایمی از قبیل کلاهبرداری و غیره بشوند، بر طبق مقررات پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار خواهد شد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
"گروه فکر برتر "
مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان با بهره گیری از
خدمات بهینه

فرم تماس

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42143 , 021-42143 , 021-42017 , 021-42037000

خط مستقیم تلفن همراه نام مشاور
02142037201 09128330765 خانم یکتا
02142037220 09128579331 خانم بیگی
02142037277 09129321906 خانم آذین
02142037256 09129352517 خانم اعتمادی
02142037212 09129352508 خانم وکیلی
02142037236 09129352512 خانم بابازاده
02142037444 09129350316 خانم راد
02142037224 09128394103 خانم لرستانی
02142037203 09128579336 خانم صابری