چنانچه علاقه مند به ثبت برند در مازندران هستید و می خواهید با شرایط ثبت آن آشنا شوید ، این مقاله را مطالعه بفرمایید. چرا که اطلاعات کاملی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

  • آشنایی با شرایط ثبت علامت تجاری / برند

علامت، به معنای نشان است و نشان عبارت است از آنچه که سبب شناختن کسی یا چیزی شود. با علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند، کالا یا محصول، نشان گذاری می شود تا بدین وسیله اسباب شناسایی آن فراهم شده و تمییز و تشخیص آن از کالاها یا محصولات مشابه، ممکن و به آسانی میسر شود.
علامت تجاری یا اصطلاحاَ  برند باید جدید و خلاقانه باشد. برخی از افراد با افزایش یا کاهش یک حرف یا یک شکل کوچک به اشکال قبلی مدعی ثبت علامت تجاری می شوند که در این حالت متصدی ثبت ضمن رد آن مانع ثبت علائم تکراری می شود.
علائم تجاری ، باید به نحوی ترسیم و تعیین شود که موجب خطا ، اشتباه ، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد. همچنین علامت تجاری یک شرکت باید در میان علائم شرکت های مشابه ، مشخص و متمایز باشد و توسط افراد عادی به سهولت تمیز داده شود.
تذکر این نکته لازم است که ، " نام های عام محصولات یا اسامی جغرافیایی، که خریدار را نسبت به مبدا و کیفیت و محصولات گمراه کند، علامت مشخصه تجاری محسوب نمی شود ".

  • ثبت کدام علائم ممنوع است ؟

ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات ، اختیار نمودن برخی علائم به عنوان علامت تجاری و یا قرار دادن آن را یکی از اجزاء علامت تجاری ، منع می یکند که موضوع برخی از آن ها ، در حال حاضر منتفی است. و بقیه عبارتند از :
- پرچم مملکتی و هر پرچم دیگری که ، دولت ایران استعمال آن را به عنوان علامت تجاری، منع کند. نشان ها و انگ های ( = علامات ) دولتی. – ( وزارت امور خارجه ، نمونه هایی از پرچم کشورهای مختلف را به اداره ثبت علائم و اختراعات می فرستد تا از ثبت علائمی که مانند آن ها باشد خودداری شود ).
- کلمات یا عباراتی که تصور انتساب به مقامات رسمی ایران را موجب شود.
- علامت موسسات رسمی مانند هلال احمر و نظایر آن .
- علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.
باید گفت که ، علائمی که به عنوان علامت تجاری به کار می رود یا یکی از اجزاء علامت تجاری را تشکیل می دهد، به هیچ وجه نمی تواند برخلاف ضوابط اسلامی باشد.
یادآوری می شود که ، به موجب قرارداد عمومی پاریس، " اگر بدون اجازه مقامات صالح، پرچم و نشان های دیگر دولتی، کشورهای عضو اتحادیه و نشانه و انگ ( = علامت ) رسمی و دولتی و تقلید آثار و علائم تاریخی و خانوادگی را ، برای علامت تجاری یا صنعتی یا عناصر این علامت به کار برند، کشورهای اتحادیه توافق دارند که تقاضای ثبت آن را نپذیرند و اگر این تقاضا ثبت شده است، ثبت آن را با اقدامات مقتضی باطل و استعمال آن را منع کنند.

  • مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری

مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری عبارتند از :
1- اظهارنامه، که عبارت است از برگ های چاپی که از طرف اداره کل مالکیت صنعتی در اختیار متقاضیان گذاشته می شود و به وسیله آن ها تکمیل می گردد.
2- ده عدد نمونه علامت، به شکلی که استعمال می شود. به علاوه نمونه های اضافی، به تعداد یک نمونه ، برای هر طبقه اضافی که درخواست می شود.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه، یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید. نمونه سوم، در موقع ثبت بر روی صفحه مربوط، در دفتر ثبت و نمونه چهارم، بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. بر روی هر نمونه الصاق شده به طزیق بالا، مهر اداره کل مالکیت صنعتی زده می شود به طزیقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بر روی صفحه قرار گیرد.
3- یک کلیشه واضح و خوانا برای چاپ علامت، که ابعاد آن نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. اضافه می شود دز صورتی که علامت عبارت از یک یا چند کلمه بوده و دارای هیچگونه تصویر و حروف مخصوصی نباشد، تقاضا کننده ثبت مجبور به ضمیمه کردن کلیشه نخواهد بود.
4- نسخه تصلی یا رونوشت گواهی شده وکالت نامه ، در صورتی که تقاضای ثبت به وسیله وکیل به عمل آید.
5- در صورتی که علامت در خارجه به ثبت رسیده باشد، تسلیم رونوشت گواهی شده از طرف اداره صادر کننده آن به زبان اصلی، به انضمام ترجمه غیررسمی آن به فارسی، به مسئولیت تقاضاکننده ثبت ، الزامی است.
6- در صورتی که علامت برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از کشور اختیار شود، گواهینامه از طرف مقام صلاحیتدار، دایر بر تصدیق استفاده از علامت مزبور به وسیله سازندگان کالاهای مربوط به آن .( مقام صلاحیتدار مزبور عبارت است از : اتحادیه صنفی، اطاق بازرگانی ، شهرداری و فرمانداری )

  • مراحل ثبت برند در مازندران

اولین قدم در ثبت برند، انتخاب نامی مناسب برای برند است. پس از انتخاب نام، می بایست به سامانه اداره مالکیت معنوی به نشانی http://iripo.ssaa.ir  مراجعه نمایید. و اطلاعات خواسته شده در سامانه را به طور کامل و دقیق وارد کنید. این اطلاعات شامل اطلاعات شخص حقیقی و یاحقوقی مالک برند ،مشخصات کالاها و یاخدماتی که در 45 طبقه ی موجود انتخاب می شوند و اطلاعات شخص دریافت کننده ابلاغ که می تواند وکیل،خود مالک و یا شخص دارنده حق امضاء در شرکت باشد و مستندات این اطلاعات می باشد.
پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده، یک کد پیگیری 5 رقمی ارسال می گردد که از این طریق می توانید با ورود به سامانه، روند ثبت برند خود را پیگیری نمایید.
سپس کارشناس مربوطه، اطلاعات وارد شده را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج بررسی یکی از امور ذیل خواهد بود :
1- رد پرونده :
این وضعیت ، زمانی رخ می دهد که برند پیشنهادی قبلاَ به ثبت رسیده باشد و یا در اطلاعات وارد شده الزامات قانونی رعایت نشده باشد ).
2- اخطار نقص :
این وضعیت هنگامی رخ می دهد که ایراد قابل رفعی وجود داشته باشد. در این حالت،  سی روز زمان داده می شود تا نسبت به رفع ایراد اقدام نمایید.  
3- آگهی نوبت اول:
در این حالت،اداره ثبت نسبت به ثبت برند موافقت نموده است.
در وضعیت آگهی نوبت اول، می بایست نسبت به ارائه مدارک به اداره مالکیت معنوی اقدام نمایید.
در گام بعد، از طریق سامانه هزینه روزنامه رسمی و حق الثبت را پرداخت کنید.
چنانچه پس از گذشت 31 روز از تاریخ روزنامه مرحله اول اعتراضی نسبت به ثبت برند نشده باشد می بایست نسبت به آگهی نوبت دوم اقدام نمود و سند قطعی ثبت برند را دریافت کرد.
ثبت علامت در دفتر مخصوصی به عمل می آید که مراتب ذیل در آن قید می گردد :
الف- تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه
ب- تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات مذکور در ماده یک آیین نامه
ج- الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است.
د- حق الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه.
ه- امضای رئیس شعبه ثبت عائم و یا قائم مقام او.
اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی نمونه های چاپی برای تصدیق ثبت تهیه کرده است و طبق آیین نامه نکات ذیل در آن قید شده و یک نمونه کامل از علامت بر روی آن الصاق می گردد.
1- تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر اظهارنامه.
2- تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن.
3- اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت .
4- نوع مال التجاره و یا محصول و طبقات محصولی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود.
5- تعیین اجزایی که صاحب علامت حق استفاده انحصاری آن را به خود تخصیص داده است.
6- تاریخ و شماره و محل ثبت در خارجه در صورتی که علامت قبلاَ در خارجه به ثبت رسیده باشد.
7- تاریخ صدور تصدیق.
8- مدت اعتبار ثبت علامت.
9- امضای رئیس شعبه ثبت علایم تجاری و مدیر کل ثبت اسناد و املاک.

  • تمدید ثبت برند در مازندران 

با توجه به بند د ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ؛ مالک علامت می تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت را برای دوره های متوالی ده ساله بنماید . درخواست تمدید ثبت ظرف یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت علامت در هر دوره، به عمل خواهد آمد. ( در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده، امکان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت ، با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد ، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . )
تقاضای تمدید ثبت علامت در دو نسخه توسط مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم می شود.
مدارک مورد نیاز جهت تمدید علامت تجاری به شرح ذیل است :
1. درخواست تمدید ثبت علامت تجاری که حاوی مورد ذیل باشد :
الف- شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است.
ب- طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است.
ج- اسم و نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
2. مدارک مثبت هویت متقاضی
3. حداقل شش نمونه از علامت با رعایت ماده 108 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
4. مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
تمدید ثبت علامت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهی نامه تمدید ثبت ، صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می گردد.
از همراهیتان سپاسگزاریم.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در رابطه با ثبت برند با ما تماس حاصل نمایید.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب