در شرکت های تعاونی باید اساسنامه تهیه گردد و هدف های آن باید مشخص شود. اساسنامه بایستی حداقل حاوی نکات ذیل باشد :
1- هدف از تشکیل شرکت
2- نام تعاونی با منظور نمودن کلمه تعاونی
3- مدت شرکت تعاونی
4- حوزه عملیات شرکت ( در کدام شهر یا روستا یا وزارتخانه و غیره )
5- نوع شرکت تعاونی ( تولید یا مصرف )
6- مرکز اصلی عملیات شرکت ( اقامتگاه مرکزی و هر یک از شعبات آن )
7- میزان سرمایه شرکت
8- مقررات مربوط به عضویت شرکای جدید
9- ارکان اصلی شرکت
10- مقررات اداری و مالی شرکت
11- انحلال و تصفیه شرکت

  • تصویب اساسنامه ثبت تعاونی

تصویب اساسنامه تعاونی ، با حداقل دوسوم داوطلبان عضویت حاضر در اولین مجمع عمومی عادی صورت می گیرد. داوطلبان عضویتی که با مصوبه اولین مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند، می توانند در همان جلسه درخواست عضویت خود را پس بگیرند.
در تصویب اساسنامه، قانون اکثریت دوسوم را که نسبت به اکثریت لازم برای تصویب سایر امور در اولین مجمع عمومی عادی اکثریت بالایی است، مقرر می دارد. استرداد عضویت از طرف داوطلبان عضویتی که با اساسنامه مصوب موافقت نداشته باشند، در همان جلسه مجمع ( جلسه اولین مجمع عمومی عادی که اقدام به تصویب اساسنامه می کند ) به عمل می آید. می توان گفت که بعد از جلسه مذکور، درخواست استرداد عضویت قابل قبول نخواهد بود. استرداد درخواست عضویت باید بعد از تصویب اساسنامه و قبل از شروع اقدامات مجمع درباره سایر موارد دستور جلسه، از قبیل انتخاب هیئت مدیره و بازرسان و غیره صورت گیرد و از حاضران در جلسه، کسانی که به استرداد درخواست عضویت اقدام کرده اند، باید بلافاصله جلسه مجمع را ترک کنند، زیرا حضور این افراد در جلسه مجمع یا مشارکت آن ها در بررسی موارد دیگر دستور جلسه مجمع، به علت اینکه از زمره داوطلبان عضویت خارج شده اند، خالی از وجه خواهد بود. در صورت حضور این افراد در جلسه و ابراز رای، غیر از تصمیم راجع به اساسنامه، بقیه تصمیمات مجمع از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
آورده های نقدی و غبرنقدی مربوط به سهام افراد مذکور باید به آن ها مسترد شود و این امر باید بلافاصله پس از معرفی امضاهای مجاز شرکت تعاونی صورت گیرد. لازم است که مبالغ مربوط به آورده های کسانی که درخواست عضویت خود را مسترد داشته اند، یعنی مقدار سرمایه و تعداد سهام آن ها از تعداد سهام شرکت که در اساسنامه اخیرالتصویب آن ذکر شده است، کسر گردد و مقدار سرمایه و سهامی که پس از کسر مزبور حاصل می شود، در آن قید شود.
از سیاق بیان فوق الذکر قانون که به داوطلبان عضویتی که با مصوبه اولین مجمع عمومی عادی موافقت نداشته باشند، اجازه می دهد که در همان جلسه درخواست عضویت خود را مسترد دارند، ظاهراَ چنین به نظر می رسد کسانی می توانند به استرداد عضویت اقدام کنند که در جلسه مجمع حضور داشته باشند.
مفهوم مخالف مفاد بیان قانون این است که هر گاه مخالفان با اساسنامه سکوت اختیار کنند و در جلسه مجمع به استرداد درخواست عضویت اقدام نکنند، این سکوت علامت رضاست و کماکان در زمره داوطلبان عضویت شرکت خواهند بود. البته بر وفق شرایط مربوط، بعد از تشکیل و ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی، می توانند از عضویت آن استعفا دهند.
لازم است رئیس مجمع و منشی مجمع و نظار ذیل تمام صفحات اساسنامه مصوب را امضا کنند و در صورت جلسه مجمع تعداد کل آرای ماخوذه مربوط به اساسنامه و تعداد آرای موافق، مخالف و ممنتع – اعم از سفید یا مخدوش_ به تفکیک ذکر شود.
در انتها، خاطر نشان می شویم کلیه ی خدمات ثبتی شرکت ها به طور تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن توسط کارشناسان مجرب فکر برتر ارائه می گردد.
تعهد به ارائه ی خدمات برتر، مشتری مداری و جلب رضایت مشتریان از افتخارات درخشان مجموعه ی ماست .

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000