وفق ماده 195 قانون تجارت، ثبت کلیه شرکت های مذکور در قانون تجارت اجباری است. به دستور ماده 2 قانون ثبت شرکت ها، کلیه شرکت های ایرانی موجود باید به ثبت برسد .
ثبت شرکت ، علاوه بر اینکه وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجاری را کنترل می نماید، فواید مهم دیگری دارد که از لحاظ شرکای شرکت و مراجعین آن دارای اهمیت بسیار است . به طوریکه ، هر گاه شرکت به ثبت برسد قراردادهای منعقده بین شرکای رسمی بوده و بعدها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیررسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره اسناد غیررسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

چنانچه شرکتی به ثبت نرسد نه تنها هر ذی نفعی می تواند بطلان عملیات آن را از محکمه تقاضا نماید، بلکه از یک طرف طبق ماده 220 قانون تجارت، شرکای آن در حکم شرکای شرکت های تضامنی می باشند و از طرف دیگر طبق ماده 2 قانون ثبت شرکت ها، مدیران شرکت های متخلف ممکن است به تقاضای دادستان محکوم به پرداخت جزای نقدی نیز گردند و در صورت تقاضای دادستان اصولاَ حکم انحلال شرکت صادر گردد.
• مرجع ثبت شرکت ها
به موجب ماده 2 نظام نامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت، مصوب 1311 شرکت های تجاری ، باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند. طبق تبصره ماده 2 قانون مذکور، در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد نباشد، ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محکمه ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی خواهد بود، لیکن شرکت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دائره یا شعبه ثبت اسناد در آن محل خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند. متعاقباَ با تصویب طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها در سال 1340 طبق ماده 5 قانون مزبور اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکت نامه قائم مقام دفترخانه های اسنادرسمی شدند و از آن تاریخ، ثبت شرکت ها فقط در اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوائر ثبت شرکت ها در شهرستان ها صورت می گیرد.
• درباره اداره کل ثبت شرکت ها
همان طور که اشاره شد، وظیفه ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در تهران با اداره ثبت شرکت ها که وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است می باشد. لازم به ذکر است تا سال 1386 نام اداره مزبور " اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " بود ولی طبق ماده 1 اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 24/ 12/ 1386 نام اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به دو اداره " اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری " و " اداره کل مالکیت صنعتی " تبدیل گردید و بدین ترتیب این دو اداره از هم جدا و هر کدام دارای وظایف جداگانه ای گردیدند که ذیلاَ به آن اشاره خواهیم کرد.
• وظایف اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
طبق ماده 2 طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دارای وظایف ذیل خواهد بود :
الف) ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی.
ب) ثبت دفتر تجاری و تغییرات بعدی آن
ج) پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری حوزه تهران
د) ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن
ه) ثبت موسسات خارجی در ایران
و) تعیین نام شرکت های خارجی و موسسات غیرتجاری در شرف ثبت سراسر کشور.
• وظایف اداره کل مالکیت صنعتی
طبق ماده 3 آیین نامه فوق الذکر، اداره کل مالکیت صنعتی دارای وظایف ذیل خواهد بود :
الف. ثبت علایم تجاری، نشانه های جغرافیایی ، اختراعات ، نام تجاری، طرح ها و اشکال و مدل های صنعتی و نمونه اشیای مصرفی و دیگر مصادیق مالکیت صنعتی که نیازمند ثبت می باشد و ثبت تغییرات بعدی آن ها .
ب. اجرای معاهدات و کنوانسیون های مرتبط با موضوعات مندرج در بند فوق که دولت جمهوری اسلامی ایران آن ها را پذیرفته و به آن ها ملحق شده و یا خواهد شد.
• تشریفات ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در ایران
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، در کشور ما تابع طریقه اعلامی ( خوداظهاری) است. به این معنی که متقاضی ثبت شرکت یا موسسه، با تکمیل فرم اظهارنامه یا تقاضانامه و شرکت نامه ( بسته به نوع شرکت یا موسسه ) که شامل مواردی همچون موضوع فعالیت ، محل فعالیت ، مشخصات سهامداران، میزان سرمایه و مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل می شود و همچنین ارائه اساسنامه ای که دربرگیرنده نحوه اداره شرکت و اساس تشکیلات و عمل شرکت می باشد به مرجع ثبت شرکت ها، درخواست ثبت شرکت یا موسسه خود را می نماید؛ اداره ثبت شرکت ها پس از بررسی اجمالی نسبت به مدارک ارائه شده و مطابقت مفاد آن با قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها و در صورت کامل بودن مدارک، نسبت به ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها اقدام نموده و مراتب ثبت شرکت یا موسسه را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت، جهت اطلاع عموم آگهی می نماید.
لازم به ذکر است قانون گذار ، جهت بازدید از محل شرکت و تحقیق در خصوص اینکه شرکت یا موسسه ای که تقاضای ثبت آن شده است، در عمل نیز تشکیل شده و فعالیتی دارد یا خیر؟ تکلیفی متوجه اداره ثبت شرکت ها ننموده است. مرجع ثبت شرکت ها ، از محل فعالیت شرکت یا موسسه بازدیدی به عمل نمی آورد و به هیچ وجه مسئول صحت مدارک ارائه شده و صحت اظهارات متقاضیان ثبت شرکت نمی باشد و اگر شرکت، مخالف قانون تشکیل شده باشد یا اینکه موجباتی برای ابطال شرکت موجود باشد، دادستان و هر ذی نفعی می تواند ابطال ثبت شرکت را از دادگاه تقاضا کند.
از همراهیتان سپاسگزاریم.
موسسه حقوقی فکر برتر، افتخار دارد با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود ، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت، برند و علامت تجاری ، طرح صنعتی به عمل آورد.
برای این منظور، می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی فکر برتر
02142143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000