نشان جغرافیایی، نشانه ای است که بر روی کالاهایی که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن به واسطه آن منطقه جغرافیایی می باشد، به کار می رود. به طور عام ، یک نشانه جغرافیایی ، شامل نام و محل منشا کالاهاست.
نشانه های جغرافیایی به طور خلاصه دارای فواید ذیل است :
الف- معرف مکان خاص تولید کالاو محصولات است.
ب- معرف کیفیت خاص کالاها و محصولات است.

ج- منبع مهم اطلاعات و وسیله تبلیغ محصول است.
د- قدرت تمایز بخشی بین محصولات
ه- معرف سنت ، فرهنگ و سوابق تاریخی جوامع است.
و – سبب ارتقاء کیفیت کالا، توسعه و رشد اقتصادی است.
بسیاری از نشانه های جغرافیایی شهرت باارزشی را کسب کرده اند که در صورت عدم ثبت و حمایت کافی از آن ها ممکن است که توسط عوامل تجاری متقلب مورد سوء استفاده قرار گیرند.
مرجع ثبت نشان های جغرافیایی در سراسر کشور، اداره ثبت مالکیت صنعتی در تهران می باشد.

 مراحل ثبت نشان جغرافیایی 

اول : ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت
ثبت نشان جغرافیایی، مستلزم ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت می باشد. طبق ماده 7 قانون حمایت از نشان های جغرافیایی اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی، توسط اشخاص زیر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم می شود :
الف) هر شخص حقیقی یا حقوقی و همچنین گروه هایی از این اشخاص که در مکان جغرافیایی مندرج در اظهارنامه به تولید کالای مذکور در آن مشغولند.
ب) هر مرجع صلاحیت دار در امر تولید ، توزیع و سیاست گذاری کالای مورد ثبت.
دوم : مواردی که باید در اظهارنامه قید شود .
طبق ماده 8 قانون مزبور ، موارد ذیل باید در اظهارنامه قید شود :
الف) نام ، نشانی ، تابعیت و سمت قانونی تسلیم کننده ؛
ب) نشانه جغرافیایی که ثبت آن درخواست شده است ؛
ج) مکانی که نشانه جغرافیایی به آن مربوط است ؛
د) کالایی که نشانه جغرافیایی به آن مربوط است ؛
ه) کیفیت ، مرغوبیت ، شهرت و سایر خصوصیات کالایی که نشانه جغرافیایی برای آن به کار می رود.
سوم : نحوه و مراحل ثبت اظهارنامه
طبق ماده 9 قانون مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهارنامه را از نظر مطابقت با قانون و آیین نامه اجرایی حمایت از نشان های جغرافیایی بررسی کرده، در صورت دارا بودن شرایط ، آن را آگهی می کند.
در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در قانون حمایت از نشان های جغرافیایی، هر ذی نفع یا مقام صلاحیت دار می تواند بر طبق آیین نامه اجرایی قانون مذکور، اعتراض خود را نسبت به تقاضای ثبت نشانه جغرافیایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسخه ای از اعتراضیه را به متقاضی ثبت ابلاغ می کند. متقاضی مکلف است ظرف مهلت مقرر به آن پاسخ دهد، عدم ارسال پاسخ از سوی متقاضی در موعد مقرر به منزله انصراف از تقاضای ثبت است.
هر گاه متقاضی متقابلاَ پاسخی ارسال دارد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسخه ای از آن را در اختیار معترض قرار می دهد و پس از بررسی نظرات طرفین، در مورد وارد بودن یا نبودن اعتراض تصمیم می گیرد.
هر گاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص دهد که شرایط رعایت شده و به تقاضای ثبت نیز اعتراض نشده یا اعتراض رد گردیده، نشانه جغرافیایی را ثبت کرده و آگهی لازم را در این خصوص منتشر می کند و گواهینامه ثبت را به نام متقاضی ثبت صادر خواهد کرد.
مقالات مرتبط :
- ثبت نشان جغرافیایی
- شباهت و تفاوت نشانه های جغرافیایی با علائم تجاری
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب