در قانون تجارت و لایحه ی قانونی، قاعده ای کلی که دلالت بر جواز تبدیل انواع شرکت ها به یکدیگر باشد وجود ندارد، اما احکام خاصی در این زمینه موجود است. از جمله ماده ی 278 لایجه ی قانونی تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و ماده ی 135 قانون تجارت تبدیل شرکت تضامنی به سهامی را تجویز نموده است. حقوقدانان بر این اعتقادند که اگر تمام شرکا موافقت کنند، تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز خواهد بود و چون تصمیم آن ها مخالف قانون نیست، دارای اثر خواهد بود.

شرکت سهامی خاص می تواند با شرایط زیر به شرکت سهامی عام تبدیل شود:

-موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت سهامی خاص برسد.

-دو ترازنامه ی شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.

-اساسنامه ی شرکت،با رعایت مقررات قانونی مربوط به شرکت سهامی عام،تنظیم و اصلاح شده باشد.

-سرمایه ی شرکت حداقل به میزانی باشد که برای شرکت سهامی عام مقرر است (یعنی پنج میلیون ریال)، یا شرکت سرمایه ی خود را به میزان مذکور افزایش دهد.

مدارک لازم برای ثبت:

شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده ی آن،تبدیل شرکت را تصویب کرده است مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند:

-صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده که تبدیل شرکت را تصویب نموده است.

-اساسنامه که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.

-دو ترازنامه و دو حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت،که به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد.

-صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها، که متضمن تقویم کلیه ی اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.

-اعلامیه ی تبدیل که باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر این نکات باشد: نام و شماره ثبت، موضوع، نوع فعالیت و مدت شرکت

-مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شعبی داشته باشد، نشانی شعب آن.

سرمایه ی شرکت و مبلغ پرداخت شده ی آن.

-تعداد و امتیازات سهام ممتاز،اگر وجود داشته باشد.

-در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد، تاریخ انقضای مدت.

-هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت

-شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی

-مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته

-مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.

-ذکر نام روزنامه ی کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.(ماده ی 297 ق.ا.ق.ث)

ثبت شرکت فکر برتر آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد. 02142143

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب