اداره کل ثبت شرکتها بر اساس قانون ثبت شرکت های مصوب سال 1310 به وجود آمد. این اداره ثبت انواع شرکت های دولتی و مادرتخصصی، خصوصی، تعاونی، ثبت انواع نمایندگی و شعب خارجی، ثبت شرکت های دانش بنیان و ثبت اختراعات، صندوق های قرض الحسنه و بازار سرمایه بورس و فرابورس و نهادهای مالی را بر عهده دارد.

طبق ماده ی 3 آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337، ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره کل ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ی ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد. لذا مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی که از دوایر اداره ی ثبت اسناد و املاک است می باشد و در خارج از تهران اداره ی ثبت اسناد و املاک مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره ی ثبت اسناد وجود ندارد دفترخانه ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور وجود نداشته باشد دفتر دادگاه محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تاسیس اداره یا شعبه ی اسناد در محل مذکور شرکت را در دفتر ثبت اسناد به ثبت رساند. (تبصره و ماده ی 2 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه)

اضافه می گردد تا سال 1386 نام اداره نامبرده "اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی" بود ولی طبق ماده 1 اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 24/ 12/ 1386 نام اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به دو اداره "اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری" و "اداره کل مالکیت صنعتی" تبدیل گردید و بدین ترتیب این دو اداره از هم جدا و هر کدام دارای وظایف جداگانه ای گردیدند.

وظایف اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 

به موجب ماده 2 طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها، اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری دارای وظایف ذیل خواهد بود :

  • تعیین نام شرکت های خارجی و موسسات غیرتجاری در شرف ثبت سراسر کشور. 
  • ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی. 
  • ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن 
  • ثبت موسسات خارجی در ایران 
  • ثبت دفتر تجاری و تغییرات بعدی آن 
  • پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری حوزه تهران 

بررسی طرح های کلی در رابطه با ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری؛ نظارت یر فعالیت های مربوط به ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری؛ بررسی و اظهارنظر راجع به وکالت نامه های تنظیم شده در خارج از کشور در رابطه با ثبت شرکت ها ؛ انجام مکاتبات با دفاتر حقوقی و امور بین الملل در ارتباط با وظایف و مسئولیت های آن؛ نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکت ها مطابق تصمیمات متخذه از طرف دادگاه ها و دادسراها؛ بررسی طرح اساسنامه های شرکت های سهامی عام؛ تنظیم آگهی تاسیس شرکت و ارسال آن به دفتر روابط عمومی جهت انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و رسیدگی به اسناد مالکیت املاکی که جز سرمایه اولیه شرکت منظور شده یا در قبال سهام سهم الشرکه جدید به شرکت ها منتقل شده از دیگر وظایف اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری می باشد. 

لازم به توضیح است، در محل اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، کمیته مشورتی از نماینده وزارتخانه های ذیل تشکیل می گردد:

- اداره حقوقی وزارت امور خارجه 

- اداره حقوقی وزارت دادگستری 

- وزارت بازرگانی 

- وزارت صنایع و معادن 

کمیته مزبور به دعوت رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی وی یا هر یک از وزارتخانه های ذینفع تحت ریاست رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تشکیل خواهد شد ، در هر دعوت نامه دستور جلسه نیز ذکر خواهد شد. 

از همراهیتان سپاسگزاریم. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقالات ذیل مراجعه نمایید:

- قوانین ثبت شرکت

- آدرس و تلفن اداره کل ثبت شرکت ها و ادارات ثبت شرکت های مراکز استان های کشور

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب