مهندسی و انواع شرکت های مهندسی عنوان موضوعی است که در ذیل به آن خواهیم پرداخت. مهندسی عبارت است از بکارگیری علوم با استفاده از قوانین طبیعت و فیزیکی که به منظور ساخت و طراحی مواد، ساختارها، ماشین ها، ابزارها و سامانه ‌ها و یا پردازش کاربرد دارد. شخص تحصیل کرده در رشته مهندسی را مهندس می ‌نامند.

 تعیین نام انواع شرکت های مهندسی

تعیین نام شرکت در زمان ثبت شرکت های مهندسی موضوع بسیار مهمی است. برای نام شرکت، می بایست از کلماتی همچون مهندسی، فنی مهندسی، مهندسین یا گروه مهندسان پیش از عنوان شرکت استفاده کرد. یک نکته مهم دیگر آن که هر یک از این کلمات مفهوم خاصی را دارا هستند که با توجه به آن، می توان یکی از واژه ها یا عبارت های مذکور را به عنوان نام شرکت معین نمود.

به طور کلی، شرکت یا کمپانی به معنای یک شخصیت حقوقی انجمن و یا بنگاه تجارت است. بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط می ‌شود، شرکت قراردادی است که براساس آن اعضا یا شرکای آن شرکت، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می ‌کنند. در قوانین ایران، شرکت ها دارای شخصیت حقوقی هستند. عموم مردم بر این باورند که برای ثبت یک شرکت مهندسی، باید به صورت الزامی نام مهندسی در ابتدای شرکت آورده شود که البته این امر نیز امکان پذیر است.

مهندس را می توان فردی دانست حرفه ‌ای که با دارا بودن مدرک دانشگاهی معتبر در یکی از رشته ‌های ساختمان، تاسیسات برقی، مکانیکی و موارد مشابه مبادرت به ارائه خدمات امور مهندسی در ابعاد ذکر شده در ذیل می نماید:

 • طراحی و محاسبات
 • نظارت بر اجرا
 • اجرای پروژه (مجری)

انواع شرکت های مهندسی در ایران

 انواع شرکت های مهندسی در ایران به دو صورت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص وجود دارند.

 شرکت مهندسی در قالب با مسئولیت محدود

از ویژگی های اساسی شرکت های با مسئولیت محدود می توان موارد زیر را دانست:

 • جهت ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود در کشور ایران، حضور حداقل دو شریک الزامی است.
 • هر نوع نقل و انتقال سهام در شرکت های با مسئولیت محدود تنها از طریق دفتر اسناد رسمی امکان ‌پذیر است.
 • در اسم شرکت باید به صورت الزام عبارت "با مسئولیت محدود" آورده شود.
 • هر یک از شریکان براساس سهمی که در شرکت با مسئولیت محدود دارند، از حق رای برخوردار هستند. البته می ‌توان در اساسنامه نیز این حق رای ‌ها را تغییر داد.
 • برخلاف دیگر انواع شرکت ها، حداقل و حداکثر میزانی از سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد.

در مجموع، یک شرکت مهندسی با مسئولیت محدود شرکتی هست که میان حداقل دو نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود و هر یک از شرکا در آن بدون این که سرمایه به ‌سهام یا قطعه هایی از سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت ها مسئول قروض و تعهدات شرکت به ثبت رسیده هستند.

 مدارک و اسناد مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • مدارک شناسایی شامل کارت ملی برابر اصل برای کلیه سهامداران (لازم به ذکر است که این برابر اصل بودن در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.)
 • رونوشتی برابر اصل شناسنامه برای شرکا و مدیران شرکت
 • تقاضانامه و همچنین شرکتنامه مربوط به ثبت شرکت با مسئولیت محدود که در 2 برگ تهیه شده و تکمیل و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. (لازم به ذکر است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد.)
 • اساسنامه در 2 جلد که تمامی صفحات آن به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره در 2 نسخه که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 • اخذ و ارائه مجوز شرکت در صورت لزوم
 • تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبتنی بر غیردولتی بودن شرکت با مسئولیت محدود
 • معرفی نامه نمایندگان (این مورد در صورتی است که سهامداران و اعضای هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی انتخاب شده باشند.)
 • ارائه تصویر روزنامه رسمی از آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود یا آخرین تغییرات آن
 • گواهی عدم سوء پیشینه کلیه اعضا
 • ارائه مجوز شرکتی (که می بایست در صورت نیاز و بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها اخذ گردد.)

شرکت مهندسی در قالب سهامی خاص

به هنگام ثبت یک شرکت مهندسی سهامی خاص باید بلافاصله پیش یا پس از نام شرکت، عبارت "سهامی خاص" در تمام اوراق، اعلامیه ‌ها و آگهی ‌های شرکت به صورت شفاف و به وضوح درج گردد.

همچنین میزان سرمایه لازم برای ثبت یک شرکت سهامی خاص، حداقل 1000000 ریال (یک میلیون ریال) است که باید توسط موسسین تامین گردد. از مبلغ ذکر شده حداقل 35% از آن در حسابی به نام "شرکت در شرف تاسیس" نزد یکی از بانک ‌ها سپرده ‌گذاری می شود.

در رابطه با افزایش سرمایه در شرکت ‌های سهامی خاص نیز از آن جایی که صاحبان شرکت، می توانند تا 10 برابر سرمایه ثبت شده خود، از سیستم بانکی وام بگیرند، بنابراین به هنگام اخذ تسهیلات در حالت معمول باید افزایش سرمایه وجود داشته باشد.

 مدارک و اسناد مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

 • ارائه دو برگ اظهارنامه جهت ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص که تکمیل شده و به امضای کلیه سهامداران نیز رسیده باشد.
 • دو جلد اساسنامه شرکتی که کلیه صفحات آن به امضای سهامداران رسیده باشد.
 • ارائه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین در دو نسخه که به امضای سهامداران و بازرسین شرکت رسیده باشد. همچنین دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده است.
 • رونوشت شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین که باید برابر اصل شود.
 • ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت سهامی خاص از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس، در آن جا باز شده است.
 • در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت سهامی خاص آورده غیرنقدی است (اموال منقول و غیرمنقول)، ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است. در صورتی که اموال غیرمنقول هم جز سرمایه شرکت قرار داده شود، ارائه اصل سند مالکیت ضروری است.
 • ارائه مجوز شرکت سهامی خاص (در صورت نیاز و بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها از الزامات است.)
 • رونوشت کارت ملی و مدارک شناسایی
 • کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند که یک جلد دفتر سهام، جهت ثبت سهام شرکت نیز تهیه نمایند و تغییرات سهام بر طبق مقررات در آن ثبت شود.

 

   سوالات احتمالی: 

1. آیا در شرکت سهامی خاص در صورت تابعیت غیر ایرانی بودن، نیازی به ارائه پاسپورت هم هست؟

بله، چنان چه شرکت ثبت شده، سهامداری با ملیت غیر ایرانی داشته باشد، یک نسخه برابر اصل شده پاسپورت نیاز است و اگر شخص حقوقی باشد، ترجمه قیم نامه اختیارنامه وکیل سهامدار غیرایرانی و گواهی ارائه ثبت شرکت سهامی خاص که نشان دهنده آخرین موقعیت شرکت هم هست از الزامات قانونی محسوب می شود.

2. انتخاب مدیران و ناظران در شرکت سهامی خاص بر چه مبنایی است؟

انتخاب مدیران و ناظران شرکت بنابر تائید هیئت مدیره است و ارائه رونوشت برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره شرکت و یک نسخه از کارت ملی تمامی اعضای شرکت را می بایست به اداره ثبت شرکت ها تسلیم و ارائه نمود.

3. اگر در ثبت شرکت مهندسی، به دلایلی ثبات مالی لازم برقرار نشود، برخورد قانون با شرکت چگونه است؟

در هر دو شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود، مسئولیت اعضا در صورت عدم کفایت، به نسبت سرمایه یا سهام آن هاست و جهت وصول طلب های شرکت نیز در اموال شخصی آن ها دخل و تصرفی وارد نمی گردد.

4. شرکت های مهندسی در ایران در چه قالب هایی ثبت می شوند؟

انواع شرکت های مهندسی، از متداول ترین قالب های با مسئولیت محدود و سهامی خاص استفاده می کنند.

5. یک شرکت مسئولیت محدود مهندسی با چند نفر عضو تشکیل می شود؟

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که میان چندین نفر (حداقل دو نفر) برای امور تجارتی تشکیل می شود.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب