کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود تا به امر تجارت خارجی بپردازد. مطابق ماده ی 3 قانون صادرات و واردات، هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با یک سری شرایط خاص اخذ خواهد شد. اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور پنج سال است.

مشروط بر این که همه ساله عضویت دارنده کارت از طرف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز تایید و به وزارت بازرگانی اعلام شود. تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.در صورت تشخیص عدم صلاحیت دارنده کارت اعم از حقیقی و حقوقی از تمدید کارت بازرگانی خودداری و در صورت لزوم از ادامه فعالیت آنان نیز جلوگیری خواهد شد.
کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.

به موجب آیین نامه ی مربوط به صدور کارت بازرگانی، شرایط دریافت کارت بازرگانی عبارتست از:

الف)اشخاص حقیقی:
1-داشتن حداقل 24 سال تمام
2-داشتن محل کسب
3-داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا داشتن مدارک تحصیلی در رشته تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رسیده باشد.
4-آشنایی به ضوابط و مقررات گمرکی،پولی،مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی
5-داشتن صلاحیت مالی،اخلاقی و اجتماعی با تایید یکی از بانک های طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه
6-دارا بودن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی
7-داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتی
8-سپردن تعهد در مورد تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل ضوابطی که در مواقع خاص از طرف دولت و یا وزارت بازرگانی از لحاظ تعیین خط مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام گردد.
9-سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی

شرایط اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی غیر ایرانی عبارت است از:

1-داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت
2-داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
3-عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور (در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت ذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید).

مطابق ماده 7 آیین نامه مذکور، اشخاص ذیل نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند:

الف-اشخاصی که به علت ارتکاب به جنحه جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضایی از تمام و یا پاره ای از حقوق اجتماعی محروم گردیده اند.
ب-ورشکستان به تقصیر و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.
ج-افرادی که مشهور به فساد اخلاق و سوءاستفاده باشد.

تذکر: در صورت تخلف هر یک از شرایط فوق و ارائه اسناد خلاف واقع، کارت بازرگانی دارنده آن ابطال و مراتب به سازمان های ذیربط اعلام خواهد شد.

ب)اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی و موسسات تولیدی که در ایران به ثبت رسیده اند، با رعایت شرایط ذیل می توانند تقاضای کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل بازرگانی در شهرستان ها بنمایند.
1-شرکت های متقاضی کارت بازرگانی باید شرایط ذکر شده در فوق را داشته باشند.
تبصره1-ارائه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذیصلاح برای اتباع خارجی
تبصره 2-تایید صلاحیت مدیران خارجی از طریق سفارتخانه کشور متبوعشان
تبصره 3-در صورتی برای مدیران عامل شرکت های خارجی که در ایران به ثبت رسیده اند کارت بازرگانی صادر می شود که متقابلاَ کشور متبوع آنان این حق را برای ایرانیان محفوظ بدارد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:

1-اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
3-شش قطعه عکس شش در چار جدید و پشت نویسی شده
4-اصل و فتوکپی کارت ملی و شناسنامه-حداقل سن 23 سال تمام-
5-اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
6-اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی –حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد-
7-اصل سند مالکیت ششدانگ و در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه کد دار در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری
8-گواهی از گمرک اعمال ماده 7 عدم مبادرت به قاچاق با معرفی اتاق
9-اخذ کد اقتصادی
10-خرید تمبر بحساب دارایی
11-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی با معرفی اتاق
12-ارائه فیش های پرداختی بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی
13-ارائه وکالتنامه رسمی در صورت داشتن وکیل

مدارک اولیه مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی حقوقی

1-اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
2-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی -با معرفی اتاق-
3-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.-با معرفی اتاق-
4-خرید تمبر بمبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
5-کد اقتصادی
6-گواهی گمرک اعمال ماده 7 عدم مبادرت به قاچاق-با معرفی اتاق-
7-شرکت های سهامی خاص:ارائه کپی و اصل اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام ؛شرکت های با مسئولیت محدود:ارائه کپی و اصل تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکتنامه رسمی
8-کپی و اصل اساسنامه شرکت
9-کپی و اصل روزنامه رسمی در مورد تاسیس و کلیه تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.
10-اصل و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه (حداقل سن 23 سال تمام)
11اصل و فتوکپی کارت ملی عکسدار
12-اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی-حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد-
13-شناسه ملی شرکت
14-شش قطعه عکس شش در چهار(جدید،تمام رخ،پشت نویسی شده)
15-اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ  و در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه کد دار بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری منطبق با بند 1-1-4دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته فعالیت و کسب و کار تجاری باشد.
16-ارائه قبض فیش های پرداختی بنام اتاق های بازرگانی نزد بانک ملی
17-اصل وکالتنامه رسمی در صورت داشتن وکیل

تذکر: متقاضی موظف است ظرف مدت یک ماه مدارک مورد نیاز را تکمیل نماید. در غیر این صورت درخواست متقاضی کان لم یکن تلقی می شود.

*حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل پذیرش و تحویل کارت الزامی است.

جهت اخذ کارت بازرگانی، می بایست ابتدا وارد سایت اتاق بازرگانی شده و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.بدین منظور، متقاضی باید پس از واردن شدن به سامانه اطلاعات خود را وارد نماید و با تکمیل اطلاعات خواسته شده،مدارک مورد نیاز را در سامانه بارگذاری نمایید.سپس در صورت عدم نقص در اطلاعات وارد شده از طریق پیامک و یا پست الکترونیکی به شخص متقاضی اطلاع داده می شود تا با در دست داشتن مدارک جهت تکمیل مراحل ثبت نام به اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی و یا اتاق تعاون مراجعه نماید.

چند نکته:
*هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از یک کارت بازرگانی داشته باشد و اگر بخواهد از شهرستان دیگری تقاضای کارت نماید قبلاَ باید کارت خود را در محلی که کارت صادر شده است صادر نماید.
*چنانچه متقاضی در شهرستانی باشد که اداره کل بازرگانی در آن شهرستان نباشد مدارک مورد نیاز را راساَ و یا از طریق فرمانداری به نزدیکترین محل اداره کل بازرگانی ارسال خواهد نمود.
*شرکت  های تولیدی که در شهرستان ها دارای مدیر شعبه مستقل باشند مدیر شعبه مستقل می تواند درخواست کارت بازرگانی نماید.
*برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.
*حضور متقاضی در کلاس توجیهی الزامی می باشد.
*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

بیشتر بخوانید:

- ثبت شرکت حسابداری

- ثبت شرکت چند منظوره

ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما عزیزان در زمینه های ثبتی و حقوقی نظیر ثبت شرکت، ثبت طرح صنعتی،ثبت علامت تجاری،اخذ کارت بازرگانی، تمدید کارت بازرگانی، ابطال کارت بازرگانی و... می باشد. 42143-021

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب