معرفی تعاون و حقوق تعاون: "تعاون" که مصدر باب تفاعل و به معنای یکدیگر را یاری کردن و همیاری است، از اصل "عون" به معنای یاری کردن مشتق شده است. تعاون در اصطلاح علمی عبارت است از تمرکز امکانات و مساعی افراد و استفاده از آن در راه حصول به اهدافی معین و رفع نیازهای مشترک افراد.
"حقوق" مجموعه قواعدی است که بر جامعه حکومت می کند،روابط افراد را با یکدیگر تنظیم کرده،زندگی اجتماعی را نظم و ترتیب می دهد،برقراری و حفظ آرامش و امنیت در جامعه را موجب می شود و دولت اجرای آن قواعد را تضمین می کند.
مجموع قواعد حقوقی که به پاره ای از روابط و فعالیت ها مربوط باشد، به نام آن روابط یا فعالیت ها نامیده می شود، مانند مجموع قواعد حقوقی که به روابط و فعالیت های تعاونی مربوط است و تحت عنوان"حقوق تعاون" درباره آن ها بحث می شود.

در معرفی حقوق تعاون اجمالاَ می توان گفت: "حقوق تعاون، مجموعه قواعدی است که بر تاسیس، فعالیت و اداره امور تعاونی ها حکومت می کند و دولت ضامن اجرای آنهاست"

تکلیف اولین هیئت مدیره به ثبت تعاونی:

وجود تعاونی (شرکت یا اتحادیه تعاونی) با تشکیل و ثبت آغاز می شود و با انحلال و تصفیه پایان می گیرد. یادآوری می شود که شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی، دارای شخصیت حقوقی بوده و یک شخص حقوقی محسوب می شود.

پس از اینکه در اولین مجمع عمومی عادی اساسنامه شرکت یا اتحادیه تعاونی،به تصویب رسید و اولین هیئت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان آن انتخاب شدند و مجمع مذکور با تصمیم گیری درباره سایر امور مندرج در دستور جلسه با تنظیم و تهیه صورت جلسه به کار خود پایان داد و افراد منتخب به سمت عضویت هیئت مدیره و بازرسی،قبولی خود را اعلام کردند،شرکت یا اتحادیه تعاونیی،تشکیل شده به حساب می آید و می توان به ثبت آن اقدام کرد.

اولین هیئت مدیره پس از اعلام قبولی مکلف است با انجام تشریفات مقرر برای ثبت تعاونی اقدام کند.برای این امر هیئت مدیره به یکی از اعضای خود یا مدیر عامل،وکالت با حق توکیل به غیر می دهد که اقدامات لازم برای ثبت را انجام دهد.

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی برای انجام اقدامات لازم جهت ثبت تعاونی مهلت تعیین کرده و مقرر داشته است که اولین هیئت مدیره پس از اعلام اعضای آن مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی اقدامات ضروری برای ثبت تعاونی را به انجام برساند.

برای ثبت تعاونی ضمانت اجراهایی وجود دارد که در ادامه به بیان اجمالی آن می پردازیم:

1. جلوگیری از فعالیت. وزارت تعاون از فعالیت اشخاص و موسساتی که به نام شرکت تعاونی به ثبت نرسیده اند ولی با عنوان تعاونی به کار می پردازند، ممانعت می کند؛ زیرا این امر نادیده گرفتن مقررات تعاونی و سوء استفاده از عنوان تعاونی است و بر طبق قانون بخش تعاونی "نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی و جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند" بر عهده این وزارت است.

2. عدم امکان استفاده از تسهیلات. هر گاه شرکتی بدون اینکه به عنوان تعاونی ثبت شود، به نام شرکت تعاونی شروع به فعالیت کند، شرکت تعاونی محسوب نمی شود و نمی تواند به عضویت اتحادیه تعاونی و اتاق تعاون پذیرفته شود و یا از تسهیلاتی که وزارت تعاون برای تعاونی ها ارائه می دهد استفاده کند.

3. تضامنی محسوب شدن. به موجب قسمت اول ماده 220 قانون تجارت، هر گاه شرکتی تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی، خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت در نیاورد، "شرکت تضامنی" محسوب می شود و باید مقررات راجع به شرکت تضامنی در مورد آن اجرا گردد؛ بنابراین هرگاه شرکتی با عنوان "شرکت تعاونی" شروع به فعالیت بازرگانی کند ولی به ثبت داده نشود، چون تعاونی بودن آن قانوناَ مسجل نیست و از طرفی به صورت یکی از شرکت های مقرر در قانون تجارت نیز درنیامده است، مشمول ماده 220 قانون تجارت می شود و شرکت تضامنی محسوب می گردد؛ لذا ملزم است که تابع احکام قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی باشد.

لازم به یادآوری است که یکی از احکام شرکت تضامنی، به موجب ماده 116 قانون تجارت، این است که اگر دارایی شرکت تضامنی برای تادیه تمام بدهی های آن را کافی نباشد، شرکا در مقابل باقیمانده آن "مسئولیت تضامنی" دارند که در اثر آن هر یک از شرکا منفرداَ و بدون در نظر گرفتن میزان سرمایه ای که در شرکت دارد و همه آن ها مجتمعاَ مسئول پرداخت بدهی های شرکت اند، هر یک از شرکا در صورت مراجعه طلبکار یا طلبکاران شرکت، ملزم است تمام باقیمانده دیون شرکت تضامنی را بپردازد و طلبکاران می توانند برای دریافت طلب به اختیار خود علیه هر یک از آنان منفرداَ یا علیه دو یا چند یا همه آن ها مجتمعاَ، در دادگاه اقامه دعوی نمایند، در صورت اخیر حکم دادگاه دایر بر محکومیت آن ها بر اساس "اصل تضامن" صادر خواهد شد.

بر این اساس اگر شرکت تعاونی به ثبت نرسیده باشد ممکن است مسئولیت بزرگی متوجه سرمایه گذاران شرکت شود، زیرا در چنین شرکتی صاحبان سرمایه متضامناَ مسئول پرداخت بدهی های شرکت اند و اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های آن کافی نباشد، طلبکار یا طلبکاران شرکت می توانند به قرار مذکور، برای دریافت باقیمانده طلب خود از شرکت به آن ها مراجعه کنند و آن را از دارایی شخصی آنان وصول کنند.

ناگفته نماند که چون اولین هیئت مدیره تعاونی قانوناَ موظف به ثبت آن است، اگر هیئت مدیره به این وظیفه خود عمل نکند و در عین حال شرکت را با عنوان تعاونی یا بدون این عنوان دایر کرده باشد و به امور تجارتی بپردازد و یا اینکه با وجود ممکن نبودن ثبت شرکت به علت موانع قانونی، به ترتیب مذکور عمل کند، در برابر صاحبان سرمایه، نسبت به مسئولیت تضامنی که به شرح بالا متوجه آن ها می شود به علت مسبب بودن ،مسئول خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

- هزینه آگهی ثبت شرکت

- شرکت سهامی عام چیست و چگونه تشکیل می شود؟

از این که ما را انتخاب نموده اید متشکریم. امید است که مطلب حاضر توانسته باشد راهگشای خوانندگان محترم بوده و در رفع مشکلات آن ها موثر واقع شود .
قدر مسلم آن است که همکاران متعهد ما، همواره مستعدند تا پاسخگوی سوالات و مشکلات شما عزیزان  باشند. برای این منظور می توانید از طریق شماره 42143-021 با متخصصان این مرکز در ارتباط باشید.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب