رتبه بندی یا گرید یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است که توسط معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود.به بیانی دیگر،رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است.

- فرآیند ثبت شرکت در انگلستان

- ثبت شرکت در ارمنستان

رتبه بندی شرکت ها در بخش های ذیل انجام می گیرد:
_رتبه بندی پیمانکاری
_رتبه بندی مشاوران
_رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
_رتبه بندی شرکت های EPC
_رتبه بندی اندوه سازان
شرکت های واجد شرایط:
به موجب ماده ی 1 آیین نامه احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی،شرکت هایی می توانند درخواست احراز صلاحیت و رتبه بندی نمایند که دارای شرایط ذیل باشند:
1-ساختار حقوقی آن ها منطبق بر ساختار شرکتی بوده و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تحت عنوان شرکت به ثبت رسیده باشند.
2-دستگاه های موضوع ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،هیچ سهمی از سهام شرکت و هیچ مداخله ای در مدیریت آن ها نداشته باشند.
3-موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه آن ها صرفاَ در زمینه فعالیت های انفورماتیکی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد.
تبصره:شرکت های انفورماتیکی موضوع گروه 3 ماده 2 قانون  " اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" مصوب 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی،از محدودیت بند 2 این ماده مستثنی هستند.اسامی این شرکت ها باید مشخصاَ در فهرست مذکور درج شده باشد.
احراز صلاحیت و رتبه بندی:
وفق ماده ی 2 آیین نامه ی مذکور، اعتبار گواهی احراز صلاحیت و رتبه بندی یک سال است.
تبصره 1:شرکت هایی که گواهی خود را قبل از مهر ماه هر سال دریافت می نمایند با توجه به تاریخ دریافت گواهی،می توانند به همان میزان از اعتبار بیش از یک سال استفاده نمایند.
شرکت های واجد شرایط،پس از ارائه اظهارنامه مالیاتی آخرین سال مالی،تکمیل فرم های الکترونیکی و ارسال سایر مدارک می توانند نسبت به درخواست رتبه بندی و اخذ گواهی مربوطه اقدام نمایند.
تبصره 2:ضروری است اظهارنامه مالیاتی توسط اداره امور مالیاتی تایید شده باشد.
شرکت های تازه تاسیس و یا شرکت هایی که به دلیل رکود فعالیت در سال های گذشته،فاقد اظهارنامه مالیاتی باشند به شرط دارا بودن شرایط گفته شده در فوق، می توانند صرفاَ با ارائه فهرست بیمه یک ماه اخیر،حداکثر در 2 رشته فعالیت،رتبه 7 دریافت نمایند.
تاریخ انقضای اعتبار گواهی های صادره در هر دوره،اول مهر ماه سال بعد خواهد بود.
تبصره 3: گواهی های صادره در شش ماه دوم سال،حداکثر به مدت یک سال از زمان تاریخ صدور معتبر خواهند بود.
نیروی انسانی:
بموجب ماده ی 3،مدیر عامل باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و به طور تمام وقت در شرکت حضور داشته باشد.
تبصره:
-ملاک تمام وقت بودن مدیر عامل،ارایه فهرست بیمه شرکت است که نام مدیر عامل در آن درج شده باشد.
-افراد بازنشسته و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیازی به ارایه فهرست بیمه ندارند.
مدیران عامل با مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی،مشروط به اینکه سابقه عضویت در هیات مدیره و یا مدیر عاملی شرکت های دارای گواهی احراز صلاحیت و رتبه بندی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور را داشته باشند،با رعایت شرایط مقرر مستثنی می شوند.
-دارا بودن حداقل دو کارشناس تمام وقت با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در رشته های زمینه و مرتبط با ارائه حداقل سه فهرست بیمه متوالی الزامی است.
-سایر رشته های فنی و مهندسی به تشخیص و اعلام دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور مشروط بر اینکه حداقل 20 درصد از واحدهای درسی دوره کارشناسی با دورس پایه،اصلی و تخصصی رشته کامپیوتر مشابهت و مطابقت داشته باشد.
نحوه انتخاب رشته های فعالیت:
شرکت ها از طریق فرم های الکترونیکی،فرم خود اظهاری مربوط به فهرست تفصیلی فعالیت خود را تکمیل می نمایند.امتیاز هر رشته فعالیت شرکت از ضرب امتیاز کل شرکت در سهم فعالیت اظهار شده در فرم خود اظهاری محاسبه می گردد.
ظرفیت انجام کار:
وفق ماده ی 9،هر یک از شرکت های احراز صلاحیت و رتبه بندی شده می توانند بر اساس رتبه احراز شده در هر رشته فعالیت تا مبالغ مشخصی ،در مناقصه های مرتبط با رشته فعالیت و رتبه خود حضور یابند.این مبالغ در گواهی های احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها درج خواهد شد.
انتقال امتیاز:
مطابق ماده ی 11،شرکت هایی که بیش از دو سوم از مالکیت شرکت دیگری را در اختیار دارند می توانند با ارسال درخواست کتبی به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور،درآمد مشمول مالیات و حقوق پرسنل شرکت یا شرکت های تابعه خود که واجد شرایط ماده یک این آیین نامه باشند را به میزان درآمد و حقوق پرداختی خود اضافه نمایند.
سایر شرکت ها به شرطی می توانند امتیاز خود را به شرکت دیگری منتقل نمایند که صورت جلسه مجمع عمومی عادی یا به طور فوق العاده شرکت مبنی بر موافقت اکثریت سهامداران با انتقال امتیاز را ارایه نمایند.
شرکت هایی که امتیاز خود را به شرکت دیگری انتقال می دهند،طی دوره ی مربوطه،رتبه بندی مستقل دریافت نکرده و تمام امتیاز آن ها به امتیاز شرکت دیگر منتقل می شود.این شرکت ها نمی توانند طی دوره مذکور در هیچ مناقصه ای به طور مستقل شرکت نموده و قرارداد دولتی منعقد نمایند.
اشتراک سهامدار عمده(بالای 34 درصد) و یا هیات مدیره مشترک در شرکت های انفورماتیکی در گواهینامه قید خواهد شد تا کارفرمایان هنگام مناقصه اصل رقابت سالم و شفافیت را رعایت نمایند.
_شرکت ها می توانند در کلیه رشته های فعالیت به صورت خوداظهاری عمل نموده و تا رتبه 4 ارتقا یابند.
مبانی محاسبه ی امتیاز:
به موجب ماده ی 4 ،ملاک های ارزیابی سه عامل درآمد،نیروی انسانی و رضایت مشتریان می باشند.امتیاز محاسباتی شامل دو عامل درآمد و نیروی انسانی بوده که این دو عامل به ترتیب با 30 درصد و 70 درصد در امتیاز محاسباتی تاثیرگذار خواهند بود.امتیاز کل،پس از تاثیر عامل رضایت مشتری به عنوان ضریب کاهنده در امتیاز محاسباتی به دست می آید.
هم اکنون با همکاران ما تماس گرفته و از مشاوره تخصصی و رایگان بهره مند گردید.
ثبت شرکت فکر برتر،با ارائه خدماتی بهینه همواره در خدمت شما عزیزان می باشد.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب