اظهارنامه ای که موسسین برای تاسیس شرکت تکمیل می کنند باید با قید تاریخ به امضای کلیه ی آن ها رسیده و مطالب ذیل در آن ها ذکر شده باشد.

- راهنمای ثبت شرکت در تهران

- مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

- شرایط و مدارک ثبت شرکت خدماتی

نام شرکت،هویت کامل موسسین و اقامتگاه آن ها،موضوع شرکت،مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک،تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز مورد نظر باشد،تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام،میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در خصوص آورده غیرنقد،اوصاف و مشخصات و ارزش آن،به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیرنقد اطلاع حاصل نمود.مرکز اصلی شرکت و مدت شرکت
نحوه ی تنظیم اظهارنامه ی ثبت شرکت سهامی خاص:
بند اول:نام شرکت درج و بلافاصله عنوان (سهامی خاص)ذکر خواهد شد.
بند دوم:مشخصات سهامداران به ترتیب:1.نام و نام خانوادگی، 2.تاریخ تولد،3.محل تولد،4.شماره شناسنامه، 5.محل صدور شناسنامه،6.محل اقامت و آدرس دقیق،نوشته خواهد شد.
بند سوم:موضوع فعالیت شرکت به صورت تکمیل درج خواهد شد.
بند چهارم:میزان سرمایه و مبلغ آن و به صورت اینکه نقدی است یا غیر نقدی ذکر خواهد شد و معمولاَ میزان حداقل سرمایه که در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد نوشته می شود.
بند پنجم:تعداد سهام بر حسب مورد و مبلغ هر سهم نوشته می شود.
نمونه:.............سهم ریالی هر سهم.............ریال با نام تقسیم شده است.
..............سهم ریالی هر سهم ...........ریال بی نام تقسیم شده است.
بند ششم:میزان تعهد هر موسس با درج:1.نام و نام خانوادگی،2.تعداد سهم،3.میزان پرداختی،4.میزانی که متعهد شده است،نوشته می شود.
نمونه:آقای/خانم............دارنده ی ..........سهم که ...........ریال پرداخت شده و..........ریال در تعهد وی می باشد که  وجوه دریافتی به مبلغ ............ریال به حساب جاری شماره..............عهده بانک ................شعبه................واریز گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام است.
بند هفتم:مرکز اصلی شرکت با تمام مشخصات دقیق نوشته می شود.
نمونه:تبریز-خیابان..............میدان...............کوی..............کوچه ی .............پلاک...............
بند هشتم:مدت فعالیت شرکت درج می شود که یا مدت مشخص می شود و یا اینکه شرکت دارای مدت نیست که در صورت دوم کلمه «بمدت نا محدود» نوشته خواهد شد.
نمونه:1.از تاریخ ثبت بمدت ..............سال
2.از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
بند نهم:اسامی مدیران با تعیین سمت آن ها نوشته شده و افرادی که دارای حق امضاء باشند مشخص و نوشته خواهد شد.
نمونه:آقای/خانم..................به سمت رئیس هیات مدیره
آقای/خانم..................به سمت نایب رئیس هیات مدیره
آقای/خانم....................به سمت مدیر عامل
کلیه ی اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته وبرات با امضای(رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل)و با مهر شرکت معتبر است.
بند دهم:نام مدیر عامل و کلیه ی اختیاراتی که به وی تفویض گردیده و در اساسنامه ی شرکت درج شده است قید می شود.
بند یازدهم:اسامی بازرس یا بازرسین اصلی و علی البدل با درج نام و نام خانوادگی و سمت
نمونه:آقای/خانم.................به سمت بازرس اصلی
بند دوازدهم:اگر چنانچه شرکت دارای شعبه های دیگری باشد نام محل و مشخصات آن نوشته خواهد شد و در صورتی که شرکت فاقد شعبه باشد جمله «شرکت فاقد شعبه است» درج خواهد شد.
بند سیزدهم:تعداد مواد و تبصره های اساسنامه و تاریخ تصویب نوشته می شود.
بعد از تکمیل اظهازنامه کلیه ی شرکاء یا موسسین ذیل آن را با درج مشخصات خود امضاء خواهند کرد.
از انتخابتان متشکریم.
مفتخریم که توانسته ایم اعتماد شرکت ها و موسسات بزرگ تجاری و غیر تجاری را در سراسر ایران به خود جلب نماییم و با ارائه ی سرویس هایی با کیفیت مطلوب،رضایت خاطر مشتریانمان را فراهم آوریم.
با ارائه خدماتی نوین،"در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر"، همواره در خدمت شما عزیزان هستیم.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب