نظر به بخشنامه ی شماره ی133680 /93 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مورخ24/ 8 / 1393و سایر مستندات مندرج در متن ،برای فعالیت در موضوعات ذیل نیاز به اخذ مجوز از مراجع مربوطه است :

- دانستنی های ثبت شرکت در عمان

- مزایای تاسیس و ثبت شرکت چیست؟

1)(موضوعات فعالیت مربوط به امور فرهنگی و هنری و خبری و تبلیغاتی)
موضوع فعالیت:1)انجام کلیه ی امور فعالیت های فرهنگی و هنری و سینمایی،خبری و خبرگزاری
2)ایجاد نمایندگی خبرگزاری ها و رسانه های خارجی، داخلی و انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی
3)طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مربوطه از جمله روزنامه نگاری و روابط عمومی و خبرنگاری
4)تهیه و تنظیم ،مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی از طریق تاًسیس کانون های آگهی و تبلیغاتی تاًسیس دفتر خدمت رسانی به خبر نگاران و روزنامه نگاران
5)چاپ و نشر کتاب و لیتوگرافی و ترجمه ی متون و مقالات و کتب
6)طراحی و برگزاری دوره های آموزشی و فرهنگی و هنری و سینمایی و مطبوعاتی از قبیل داستان نویسی، چاپ و کتابداری و صحافی و هنرهای دستی و طراحی لباس و مد و خوشنویسی و کامپیوتر گرافیک(طراحی) ،فیلم سازی،عکاسی،بازیگری
7)برگزاری جشنواره های هنری  و نمایشی و سینمایی و مطبوعاتی و خبرنگاری و روزنامه نگاری
8)تهیه ی فیلم های سینمایی و تلویزیونی از جمله فیلم کوتاه و مستند و انیمیشن
9)تاًسیس نمایشگاه و نگارخانه ی هنری و فرهنگی و سینمایی
10)تشکیل موًسسات فرهنگی در قالب فعالیت های فرهنگی دیجیتال از جمله تصدی رسانه بر خط و پدیدآوردن،تهیه کردن و عرضه ی بسته های نرم افزاری رسانه ای و بسته ی نرم افزاری رسانه پرداز
11)تولید و تکثیر نرم افزار دیجیتال فرهنگی
12)طراحی مد لباس و برگزاری نمایشگاه های مد و لباس
13)فعالیت قرآنی،انجمن های اسلامی و اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی و تشکل های مذهبی آموزش عمومی و روخوانی و روانخوانی قرائت(تحقیق و ترتیل) ترجمه ی مفاهیم،حفظ سیر معصومین (ع)احکام ادعیه ی زیارت مدیحه سرایی،اذان،ابتهال،همخوانی،تواشیح برگزاری مسابقات قرآنی و عترت برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های قرآنی مدیحه سرایی و سخنرانی تبلیغی دینی
14)تاًسیس مراکز فرهنگی اقلیت دینی رسمی کشور در محدوده ی امور فرهنگی آن اقلیت
نام های درخواستی نیاز به مجوز:فرهنگی و هنری و سینمایی و مطبوعاتی ،خبری و خبرگزاری،خبرگزاری ها و رسانه های (خارجی،داخلی)
تبلیغاتی،مد و لباس،فعالیت قرآنی،انجمن های اسلامی،تبلیغات مذهبی،فرهنگی اقلیت دینی
مرجع صدور مجوز:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه)
مستندات:
1)بند«15» الی 22 ماده ی 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد مصوب 1366
2)ماده ی (3)و تبصره ی یک ذیل ماده ی (22)ضوابط و مقررات و آئین نامه ی اجرایی تاًسیس مراکز،موًسسات انجمن های فرهنگی جلسه ی 385 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 8/8/1375
3)قانون تعطیل موًسسات واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده مصوب 1372 و ماده ی (6)آیین نامه ی اجرایی آن
4)بندهای «ط» و «ظ» آئین نامه ی ساماندهی و توسعه ی رسانه ها و فعالیت دیجیتال موضوع تصویب نامه ی شماره ی 172412/ت 41255مورخ 3/8/1389
5)قانون استفساریه از موًسسات و واحدها و مراکز فرهنگی161376 تبصره ی ماده ی (1) قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 1385 و تبصره ی ماده ی (1) آئین نامه ی اجرایی آن 1387 و ماده ی (2) دستورالعمل مربوطه
نکته:نرم افزارهای غیر فرهنگی ، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد ندارد مثل نرم افزارهای حسابداری و مالی یا آموزشی
در نام و موضوع شرکت چنانچه از عناوین و مصادیقی نظیر هنر آشپزی و یا هنر ورزشی و یا هنر رزمی که مربوط به امور فرهنگی نمی باشد استفاده گردد،نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد ندارد.
با توجه به اینکه موضوع موًسسات و یا شرکت های فرهنگی_ورزشی_در اجرای ماده ی 62 قانون برنامه ی پنجم بازنگری و مشخص گردید اخذ مجوز مربوط به فعالیت می باشد نه مرحله ی ثبت شرکت ها.لذا تا زمان ابلاغ کارگروه ماده ی مذکور،اخذ مجوز در خصوص موًسسات مذکور نیازی نمی باشد.
2)(موضوع فعالیت زیر مجموعه ی خصوصی سازی)
موضوع فعالیت :کلیه ی تغییرات و تصمیمات شرکت های دولتی مشمول واگذاری و واگذار شده بصورت کنترلی موضوع اصل 44 قانون اساسی و تکالیف قوانین بودجه ی سنواتی می بایست از سازمان خصوصی سازی مجوزی دریافت نمایند.
مراجع صدور مجوز:سازمان خصوصی سازی
مستندات:
1) مادتین (3)و (18) قانون اجرایی سیاست های کل اصل 44 قانون اساسی
2)جزء«پ» بند(40) قانون بودجه ی سال 1390 کل کشور
3)اجرای جزء «ح» بند (8)قانون بودجه ی سال 1393
نکته:در خصوص شرکت های دولتی به موجب ماده ی 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی ایجاد هر گونه شرکت دولتی ممنوع و پس از تشریفات مقرر در قوانین مذکور و اخذ مجوز از مجلس و هیات وزیران امکان پذیر می باشد.در خصوص مناطق کمتر توسعه یافته نیز به موجب اصلاحات مقرر در قانون اصل 44 قانون اساسی ، ایجاد شرکت با مشارکت سازمان گسترش و یا سازمان توسعه،بر طبق شرایط مقرر امکان پذیر می باشد.
ملاک عمل اخذ مجوز ، قانون بودجه ی همان سال می باشد.اگر در قانون بودجه ی ثبت تمامی مجامع و هیئت مدیره منوط به رعایت قوانین و مقررات و اخذ مجوز از خصوصی سازی باشد می بایستی بر طبق آن عمل نمود و اگر فقط برخی از صورتجلسات ذکر شده باشد، ملاک عمل همان مصادیق مصرح اخذ مجوز در قانون می باشد.
لیست شرکت های مشمول واگذاری و واگذار شده بصورت کنترلی اعلامی از سوی سازمان خصوصی سازی هر سال تغییر و یا اصلاح و بصورت بخشنامه به واحدهای ثبتی تابعه اعلام گردیده است.
3)(موضوع فعالیت مربوط به امور بیمه ای)
موضوع فعالیت:ثبت تاًسیس و تغییرات کلیه ی شرکت های بیمه ای با موضوعات تصدی به هر گونه خدمات بیمه ای و نمایندگی بیمه و کارگزاری خدمات بیمه ای و ...
اخذ نمایندگی از شرکت بیمه،عرضه ی خدمات بیمه ای با رعایت قانون تاًسیس بیمه ی مرکزی ایران و بیمه گری مصوبات شورای عالی ، بیمه ی دستورالعمل ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه
نام های درخواستی نیاز به مجوز:بیمه، خدمات بیمه ای،نمایندگی بیمه،کارگزاری خد مات بیمه ای
مرجع صدور مجوز:بیمه ی مرکزی ایران و یا حسب مورد بر طبق دستورالعمل های مصوب و صرفاً نمایندگی های بیمه از بیمه ی اصلی آن قابل اخذ می باشد.
مستندات:
1)ماده ی (1) و (37) قانون تاًسیس بیمه ی مرکزی ایران
2)قانون تاًسیس و موًسسات بیمه ی غیر دولتی مصوب 1380
3)آئین نامه ی تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شورای عالی بیمه
4)(موضوعات مرتبط با شرکت های تعاونی)
موضوع فعالیت:کلیه ی شرکت های تعاونی که با موضوع فعالیت مختلف تاًسیس می شوند به موجب قانون فوق می بایست برای تاًسیس و تغییرات خود از اداره ی تعاون شهرستان مربوطه مجوز اخذ نمایند.
مرجع صدور مجوز:وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی(اداره ی تعاون شهرستان مربوطه)
نام های درخواستی نیاز به مجوز:تعاونی تولید، تعاونی خدماتی،تعاونی سهام عام، تعاونی اعتبار،تعاونی کشاورزی،تعاونی دامداری، تعاونی دامپروری، تعاونی پرورش و صید ماهی، شیلات، تعاونی صنعت،تعاونی معدن،تعاونی عمران  شهری،تعاون توزیع از جمله تعاونی مشاغل، تعاونی مصرف کنندگان،تعاونی مسکن،تعاونی فراگیر،تعاونی چند منظوره و سایر تعاونی ها
مستندات:
1)بند «3»ماده ی (32) و ماده ی (52) قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران
2)تبصره ی ماده ی 2 آئین نامه ی اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
3)قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ابلاغی سال 1393
نکته:1)در خصوص تعاونی سهامی عام علاوه بر اخذ مجوز از ادارات تعاونی می بایستی از سازمان بورس اوراق بهادار نیز مجوز اخذ گردد.2) در خصوص تعاونی اعتبار علاوه بر لزوم اخذ مجوز از ادارات تعاونی می بایستی از بانک مرکزی نیز مجوز اخذ گردد.
5)(موضوع فعالیت بورسی و نهادهای مالی جدید)
موضوع فعالیت:نهادهای مالی از جمله کارگزاران، معامله گران ،بازارگردانان،مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی،صندوق سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی، شرکت های تاًمین سرمایه و صندوق بازنشستگی در قالب موضوع فعالیت هایی از قبیل سرمایه گذاری در سهام و سهم الشرکه،واحدهای سرمایه گذاری سایر اوراق بها دار،واسطه گری در خرید و فروش و مشاور و ارزشیابی و تصفیه و پایاپای معامله ی اوراق بهادار،تحلیل اطلاعات و دریافت دستور های خرید و فروش،فراهم آوردن تسهیلات لازم برای معاملات با تعهد پذیره نویسی و فروش سپرده گذاری و توفیق، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند، صدور گواهینامه های حرفه ای مرتبط و خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و اوراق بهادار،صندوق سرمایه گذاری با استفاده از طرح های پس انداز و سرمایه گذاری و مزایای تکمیلی برای بازنشستگان سرمایه گذاری در اوراق بهادار واسطه در معاملات بورسی و اوراق بهادار ،فعالیت های کارگزاری،مشاوره،سبد گردانی،پذیره نویسی،تعهد پذیره نویسی امور مربوط به ثبت نگهداری انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه ی وجوه ارائه ی خدمات الکترونیکی معاملات اوراق بهادار، تعاونی سهام ،عام
نام های درخواستی نیاز به مجوز:نهادهای مالی،کارگزاران،معامله گران،بازارگردانان،مشاوران سرمایه گذاری،مادر(هلدینگ)سبد گردان موسسه ی رتبه بندی،صندوق بازنشستگی،مدیریت دارایی مرکزی
مرجع صدور مجوز:سازمان بورس و اوراق بهادار(حسب مورد معاونت نظارت بر بورس و ناشران و معاونت و نهادهای مالی)
مستندات:
1)ماده ی 2 قانون توسعه ی ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388
2)ماده ی 25 قانون بورس و اوراق بهادار
3)بند ه ماده ی 99 قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه و بخشنامه ی صادره از سوی سازمان ثبت
4)مادتین 28 و 29 قانون بازار بورس اوراق بهادار مصوب 1384
5)دستورالعمل نحوه ی دریافت مجوز تاًسیس بورس ها و کانون ها و نهادهای مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار
نکته:هر نوع درج عنوان سرمایه گذاری ترکیبی در نام و موضوع،  نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ندارد و صرفاًعنوان سرمایه گذاری مطلق و یا سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تکلیف به اخذ مجوز شده است.لذا سرمایه گذاری ساختمانی،سرمایه گذاری عمرانی و غیره نیاز به اخذ مجوز ندارد.
صرف عبارت خرید و فروش سهام،بدون استفاده از موضوعات اصلی بورسی و در موضوعات فعالیت نیاز به اخذ مجوز در بورس ندارد.
فعالیت های هرمی و شبکه ای و یا بازاریابی هرمی و شبکه ای به هر نحوی ممنوع می باشد.
6) (موضوعات فعالیت مربوط به امور پولی و بانکی)
1) تاًسیس و تغییرات و تصمیمات شرکت، ایحاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها و موًسسات اعتباری،تعاونی های اعتبار،صندوق های قرض الحسنه،صرافی ها و شرکت ها واسپاری(لیزینگ ها)
2)اشتغال به عملیات بانکی و هر گونه تشکیل برای عملیات بانکی و وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه و اعتبار،سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام و اعتبار قبول سپرده و اعطای تسهیلات و صدور کارت های الکترونیکی پرداخت و کارت های اعتباری3) معاملات طلا و نقره و ارز 4) ورود و صدور پول رایج ایران و ارز5)صدور و تاًیید و قبول ضمانت ارزی و ریالی6) قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گران بها و اوراق بها دار و اسناد رسمی و صندوق امانات 7) تاًسیس شعب و نمایندگی بانک های خارجی (صرفاً در تهران و مناطق آزاد قابل ثبت می باشد)
نام های درخواستی نیاز به مجوز: بانک ها،موًسسات اعتباری،تعاونی های اعتبار،صندوق قرض الحسنه،صرافی و شرکت واسپاری(لیزینگ)
مرجع صدور مجوز: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مستندات:
1)ماده ی (96) قانون برنامه ی پنجم توسعه
2)بخشنامه ی شماره ی39852/ 90-2/3/90 معاونت اسناد سازمان ثبت و سایر بخشنامه های صادره از سوی اداره کل ثبت شرکت ها و موًسسات غیر تجاری
3)مواد (1) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383 و ماده ی (1) آئین نامه ی اجرایی آن مصوب 1386
4)آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاًسیس و عملیات شعب  بانک های خارجی در ایران 1387
5)ماده ی (1) آئین نامه ی اجرایی قانون ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 1378
6)ماده ی (2) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365
نکته: 1)در خصوص موضوع فعالیت وصول مطالبات بانکی، با توجه به اینکه در قوانین و مقررات پولی و بانکی مقرراتی وضع نشده است و اداره ی مجوزات بانکی بارها اعلام نموده موضوع مرقوم نیاز به اخذ مجوز ندارد.لذا موضوع مذکور نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد.
2)در خصوص تعاونی اعتبار علاوه بر لزوم اخذ مجوز از ادارات تعاونی می بایستی از بانک مرکزی نیز مجوزات لازم اخذ گردد.
7)(موضوع فعالیت مربوط به امور قرآنی و مذهبی و حج و زیارت)
الف)موضوع فعالیت:ایجاد موًسسات با فعالیت قرآنی و انجمن های اسلامی و اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی و تشکل های مذهبی 2)برگزاری دوره های آموزشی روانخوانی قرآن(حضوری_نیمه حضوری و غیر حقوقی)آموزش عمومی روخوانی و روانخوانی قرائت(تحقیق و ترتیل)ترجمه ی مفاهیم حفظ سیر معصومین (ع)احکام ادعیه ی زیارت مدیحه سرای اذان ابتهال همخوانی تواشیح و سخنرانی تبلیغی دینی ،انجام برنامه های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم و انجام تحقیقات قرآنی،ایجاد بانک نوار و نرم افزار و کتابخانه ی تصویری و صوتی یا مجوزیت قرآن کریم برای بهره گیری اقشار مختلف مردم،انجام فعالیت های قرآنی با بهره گیری از فن آوری های صوتی و تصویری و الکترونیکی
نام های درخواستی نیاز به مجوز:مذهبی،قرآنی اعزام مبلغ،تشکل قرآنی
مرجع صدور مجوز:سازمان تبلیغات اسلامی
مستندات:
1)ماده ی (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2) مواد (10) و (12) مصوبه ی شماره ی21076/ت  ه مورخ 21/4/82 هیاًت وزیران و تفاهم نامه ی شماره ی 60577/1 مورخ 8/9/89 دومرجع مذکور
3) بخشنامه ی صادره ی سازمان ثبت185138/19_89/10/18
4)بند 4 ماده ی 6 اساسنامه ی تبلیغات اسلامی
نکته:بر اساس تفاهم نامه ی سازمان تبلیغات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره نامه ی فوق الاشعار هر یک از دو دستگاه نسبت به صدور مجوز اقدام نمایند،  نیازی به اخذ مجوز از دیگر استفاده نمی باشد.
ب)موضوع فعالیت:تصدی به امور زیارتی از جمله ثبت نام و تنظیم مسافرت های زیارتی و ذخیره ی مکان و هرگونه خدمات زیارتی،ارائه ی خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسلامی، برگزاری هرگونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی، ارائه ی خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسلامی، برگزاری هرگونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی
نام های درخواستی نیاز به مجوز:زیارتی،حج، مسافرت یا سفر و یا تورهای زیارتی،مسافرت یا سفر و یا تورهای دینی
مرجع صدور مجوز:سازمان حج و زیارت
مستندات:
1)ماده ی (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2)ماده ی (7) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 70 با اصلاحات
3) بند «پ» ماده ی (1) آئین نامه ی نظارت بر تاًسیس و فعالیت دفتر های خدمات مسافرتی و سیاحتی وجهانگردی و زیارتی مصوب 1380
4)تفکیک سازمان حج و زیارت از اوقاف و الحاق به وزارت فزهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس مصوب سال 1370 شورای عالی اداری
نکته: برخی از موضوعات مرتبط به ایرانگردی و جهانگردی و زیارتی از سه مرجع (سازمان حج و زیارت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان هواپیمایی)مستلزم اخذ مجوز می باشد و برخی دیگر از یک و یا دو مرجع مذکور و زیارتی مشخص می گردد.
8)(موضوعات فعالیت مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری)
موضوع فعالیت:1)تصدی به انجام خدمات مربوطه به ایرانگردی و جهانگردی از قبیل تنظیم مسافرت گروهی و گشت های داخلی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی و طرح های گردشگری
2)تصدی به فعالیت های دفاتر گردشگری،تصدی مراکز اقامتی،مراکز پذیرایی و ایجاد موزه
3)خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ و ورود دستگاه های فلز یاب
نام های درخواستی نیاز به مجوز:گردشگری،میراث فرهنگی، توسعه ی گردشگری، ایرانگردی، جهانگردی
مرجع صدور مجوز:سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
مستندات:
1)ماده ی 2 قانونی اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2)انتقال و انتزاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 1382
3)ماده ی (7) قانون توسعه ی صنعت ایرانگردی و جهانگردی اصلاحی 1375
4)قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ استفاده از فلزیاب مصوب 1379و ماده ی (2)آئین نامه ی اجرایی آن
5)بند ب ماده ی 1 آئین نامه ی نظارت بر فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مصوب 1380
نکته:برخی از موضوعات مرتبط به ایرانگردی و جهانگردی و زیارتی از سه مرجع(سازمان حج و زیارت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان هواپیمایی)مستلزم اخذ مجوز می باشد و برخی دیگر از یک و یا دو مرجع مذکور که شرایط آن با توجه به آئین نامه ی نطارت بر فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی،سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مشخص می گردد.
9)(موضوعات فعالیت مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر)
الف)موضوع فعالت:موضوعات فعالیت مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر جاده ای
_ارائه ی خدمات حمل نقل جاده ای کالا و مسافر بین شهری یا خارج از کشور،جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر(ترانزیت کالا)
نام های درخواستی نیاز به مجوز:حمل ونقل برون شهری،حمل و نقل جاده ای،ترانزیت
مرجع صدور مجوز:وزارت راه و شهرسازی(سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور)
مستندات:
1)ماده ی(2)و (3) آئین نامه ی حمل بار و مسافر ومدت لغو و پروانه ی فعالیت و تعطیلی موًسسات حمل و نقل جاده
2)بند «13» ماده ی (7) قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب 1353
3)ماده ی (34)آئین نامه ی اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب1367
ب)موضوع فعالیت:حمل و نقل هوایی،خدمات دفاتر مسافرت هوایی از قبیل فروش بلیط، خدمات مسافرتی و رزرو و ذخیره ی مکان و هرگونه خدمات در خصوص خدمات ترابری هوایی و صدور بارنامه ی هوایی
نام های درخواستی نیاز به مجوز:سازمان هواپیمایی کشوری
مستندات:
1)ماده ی (15) قانون هواپیمایی کشوری 1328
2)آئین نامه ی نظارت بر تاًسیس و فعالیت دفتر خدمات مسافرتی سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مصوب 1380
نکته:با توجه به رعایت ماده ی 62قانون برنامه ی پنجم و مستندات ابرازی از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی موضوع فعالیت مربوط به کشتیرانی و حمل و نقل دریایی از مصادیق مربوط به لزوم اخذ مجوز قبل از ثبت نمی باشد و مربوط به نظارت پس از ثبت است از طرفی در مقررات مربوطه یکی از شرایط اخذ مجوز را تشکیل شخصیت حقوقی در قالب موًسسه یا شرکت عنوان نموده است یعنی قبل از صدور مجوز می بایستی شخصیت حقوقی تشکیل گردد.لذا با عنایت به مراتب فوق تا زمان ابلاغ کارگروه منتخب ماده ی 62 قانون مذکور و رعایت شرایط از موارد اخذ مجوز ثبت نمی باشد.
در خصوص حمل و نقل ریلی نیزطی مکاتبات متعدد از سوی راه آهن جمهوری اسلامی نظارت بر فعالیت موًسسات و شرکت های حمل و نقل ریلی قید شده لذا جهت تاًسیس و تغییرات نیازی به اخذ مجوز نمی باشد.
10)(موضوعات فعالیت علمی،آموزشی وپژوهشی)
الف)موضوع فعالیت:1)انجام تحقیقات علمی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان وهمکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ی ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور تحقیقات وپژوهشی
2)ایجاد یا توسعه ی هرگونه واحد آموزش عالی یا موًسسه ی تحقیقاتی تاًسیس آموزشگاه های عالی آزاد و برگزاری دوره های تخصصی و کاربری کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد،دکتری
3)تاًسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی ،پژوهشکده،پژوهشگاه
4)تاًسیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و تشکیل فدراسیون ملی و و ورزش های دانشگاهی
5)ارائه ی خدمات در زمینه ی فعالیت های آموزش عالی و پژوهشی . فناوری و امور دانشجویی
6)مشاوره و ارائه ی کلیه ی خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور
7)موًسسات و شرکت های دانش بنیان ، شرکت های دانشگاهی
نام های درخواستی نیاز به مجوز:دانش بنیان، پژوهشکده،پژوهشگاه،دانشگاه،تحقیقات علمی پژوهشی،موًسسه ی تحقیقاتی،آموزشگاه های عالی آزاد،اعزام دانشجو،دانشگاهی
مرجع صدور مجوز: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
مستندات:
1)بندهای «7»و «8» و «11» و «15»جز«ب» ماده ی (2) .مواد(5) ،(6)و (7)قانون اهداف و وظایف و تشکیلات ووزارت علوم مصوب 1383
2)ماده ی (2)و (8)آئین نامه ی تاًسیس موًسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب هیئت وزیران سال 1382
3)ماده ی (8) مصوبه ی جلسه ی 483 شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1380
4)بند«الف» ماده ی (48) و (51) قانون برنامه ی چهارم توسعه و شیوه نامه ی ایجاد شرکت های دانشگاهی
5)ماده ی (17) قانون پنجم توسعه
نکته:1)علیرغم تصریح قانون در مکاتبات متعددی وزارت علوم در نحوه ی ارائه ی مجوز با سردرگمی مواجه است.بطوریکه در برخی از نامه ها و مکاتبات تصریح به لزوم اخذ مجوز نموده است و در برخی دیگر درخواست عدم استعلام از آن مرجع ذکر شده است.2)با توجه به نامه ی شماره 182684/22/2مورخ 18/9/1391 معاونت آموزش وزارت علوم،مجوز موًسسات آموزش عالی آزاد در برخی موارد به دانشگاه جامع علمی_کاربردی تفویض گردیده است.3)موًسسات و شرکت های دانش بنیان و یا شرکت های دانشگاهی تابعه قانون خاص خود می باشد که ممکن است شرایط ثبت و اعطای مجوز نیز به صورت دیگر نیز صورت پذیرد.
ب)موضوع فعالیت:تاًسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در قالب دوره های فراگیری مهارت،حرفه در رشته های معین بر اساس استانداردها و مهارت های آموزشی مشاغل فنی و حرفه ای
نام های درخواستی نیاز به مجوز:آزاد فنی و حرفه ای
مستندات:
1)مواد(8)و (5)مصوبه ی جلسه ی 483 مورخ 23/5/80 شورای عالی انقلاب فرهنگی
2)تبصره ی یک ماده ی (111) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام
3)ماده ی (2)و (3) آئین نامه ی نحوه ی تشکیل و اداره ی آموزشگاه های فنی و حرفه ای و موًسسات کارآموزی آزاد
ج)موضوع فعالیت:ایجاد مراکز آموزشی علوم اسلامی و حوزه های علمیه ی توسعه و پژوهش درحوزه های علوم اسلامی و دینی در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی متناسب با رسالت ها و اهداف،سیاست ها و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت برای طلاب و فضلا
نام های درخواستی نیاز به مجوز:آموزشی علوم اسلامی،حوزه های علمیه
مرجع صدور مجوز:شورای گسترش حوزه های علمیه
مستندات:1)مواد14و 16و 39 اساسنامه ی شورایعالی حوزه های علمیه مصوب 1374 به تاًیید مراجع عظام و مقام معظم رهبری رسیده است.
2)ماده ی (3)اساسنامه ی شورای گسترش حوزه های علمیه مصوب 1382
11)(موضوعات فعالیت مربوط به سازمان بهزیستی)
موضوع فعالیت:1)تاًسیس مهدهای کودک2)تاًسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی3)تاًسیس خانه ی سلامت دختران و زنان4)تاًسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی5)تاًسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری و اجتماعی6)تاًسیس مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی7)تاًسیس مراکز توانبخشی معلولین8)تاًسیس مراکز حرفه آموزی معلولین9)تاًسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان10)تاًسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی(صرفاًمراکز روانی)11)تاًسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک12)تاًسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین13)تاًسیس انجمن ها و موًسسات غیر دولتی و غیره که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند.
نام های درخواستی نیاز به مجوز:مهدهای کودک،مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی،خانه ی سلامت دختران و زنان،بهزیستی،توانبخشی،معلولین،توانبخشی و نگهداری سالمندان،معتادین
مرجع صدور مجوز:سازمان بهزیستی
مستندات:مواد 5 و 10 آئین نامه ی موضوع ماده ی 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387
نکته:بر طبق مستندات قانونی در خصوص موًسسات خیریه ممکن است هر یک از سه مرجع نیروی انتظامی(اطلاعات ناجا)وزارت کشور(سازمان مردم نهاد)سازمان بهزیستی نسبت به صدور مجوز اقدام نمایند که ارائه ی هر یک از مجوزات از مراجع مذکور به تنهایی کفایت می نماید.
12)(موضوعات فعالیت مرتبط با جامعه ی حسابداران رسمی)
موضوع فعالیت:1)ارائه ی خدمات حسابرسی از جمله حسابرسی و بازرس قانونی شرکت ها
نام های درخواستی نیاز به مجوز: حسابرسی ،بازرس قانونی
مرجع صدور مجوز:جامعه ی حسابداران رسمی ایران
مستندات:
1)قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372
2)مواد (24)و (25)اساسنامه ی جامعه ی حسابداران مصوب هیاًت وزیران 28/6/1378
13)(موضوعات فعالیت نظامی و نیروهای مسلح)
موضوع فعالیت:عنوان تولید مواد ناریه،سلاح و مهمات شکاری و ورزشی و اقلام دفاع شخصی و حمل و نقل و نگهداری و ارائه ی آتش کاری مواد ناریه و انجام فعالیت های خدماتی مرتبط با آن ها.ثبت تاًسیس و تغییرات شرکت های نظامی،نیروهای مسلح،نیروی انتظامی ،سپاه،ارتش،صنایع دفاع،وزارت دفاع،نیروی زمینی،نیروی هوایی و نیروی دریایی ارتش و سپاه تاًمین اجتماعی نیروهای مسلح،تعاونی نیروهای مسلح و سایر مصادیق نیروهای مسلح
نام های مورد درخواست:نیروهای مسلح،سپاه،ارتش،نیروی انتظامی،ستاد مشترک،بیمه ی نیروهای مسلح
مرجع صدور مجوز:وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
مستندات:
1)بند های «7»و «8»ماده ی (2)دستورالعمل اجرایی مواد ناریه ی مصوب 4/6/82 شورای امنیت ملی کشور
2)نامه ی فرماندهی کل قوا ستاد کل نیروهای مسلح 40089 مورخ 27/4/84 و نامه ی 414495 مورخ 3/12/88
3)نامه ی شماره ی 8/5055/ط مورخ 6/6/1392 و ابلاغیه ی فرماندهی معظم کل قوا و بخشنامه ی صادره به شماره ی 102517/92 مورخ 13/6/1392 حوزه ی ریاست سازمان ثبت
14)(موضوع فعالیت مربوط به فعالیت ترجمه ی رسمی)
موضوع فعالیت:مترجمی رسمی اسناد و مدارک،ترجمه ی رسمی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی
مرجع صدور مجوز: ارائه ی پروانه ی مترجمی رسمی قوه ی قضاییه
مستندات:ماده ی 33 آئین نامه ی اجرایی اصلاح ماده ی 3 راجع به ترجمه ی اظهارات و اسناد در محاکم
15)(موضوع فعالیت مربوط به حوزه ی نفت و گاز)
موضوع فعالیت:استخراج  و اکتشاف و بهره برداری از معادن نفت و گاز پتروشیمی، انجام فعالیت بالا دستی،صنعت نفت،گاز،پتروشیمی،عملیات بالا دستی و حاکمیتی نفت
مرجع صدور مجوز: وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت
مستندات:قانون ملی شدن صنعت نفت و گاز، قانون اصلاح ملی شدن صنعت تفت و گاز مصوب سال 1390
نکته:صنایع بالادستی حوزه ی نفت و گاز و پتروشیمی نیاز به مجوز از وزارت نفت دارد و صنایع پایین دستی غیر حاکمیتی مانند لوله کشی نفت و گاز و مهندسی نفت و گاز نیازی به مجوز از دستگاه متبوعه ندارد.
16)(موضوع فعالیت مرتبط با اتاق بازرگانی)
موضوع فعالیت:ثبت هرگونه شخصیت حقوقی با عنوان اتاق بازرگانی از جمله اتاق مشترک ایران با سایر کشورها و یا شورای اقتصادی مشترک با سایر کشورها و سایر مصادیق از این قبیل
نام های درخواستی نیاز به مجوز:اتاق بازرگانی،اتاق مشترک بازرگانی ایران با سایر کشورها، شورای اقتصادی مشترک
مرجع صدور مجوز: اتاق بازرگانی ایران
مستندات:قانون اتاق بازرگانی،صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مربوطه،قانون بهبود فضای کسب و کار
نامه به شماره نامه ی شماره 2434/42 ص مورخ 17/3/1393 مدیر حقوقی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران
نکته:فعالیت های هرمی و شبکه ای و یا بازاریابی هرمی و شبکه ای به هر نحوی ممنوع می باشد.
17)(موضوعات فعالیت مرتبط با وزارت کشور و نیروی انتظامی و شورای شهر)
الف)موضوع فعالیت:فرهنگ سازی و ترویج به مشارکت در امور خیریه،هرگونه کمک و مساعدت در ارتقای سطح زندگی و شغلی،فرهنگی آموزشی و سلامت افراد مستمند و بی بضاعت و معلول و خانواده های بی سرپرست،ایتام و کودکان و دانش آموزان مستمند امور مربوط به نیکوکاری و امور خیریه-کمک جهت تسهیل در امور ازدواج زوج های محروم،نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست به صورت شبانه روزی جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین به آن ها تاًسیس مراکز و نگهداری و مراقبت از سالمندان به صورت شبانه روزی
سازمان مردم نهاد،انجمن،بنیاد،نهاد،تشکل،جمعیت احزاب،کانون،انجمن های دوستی در قالب مردم نهاد و غیر دولتی
نام های درخواستی نیاز به مجوز:سازمان مردم نهاد،انجمن،بنیاد،نهاد،تشکل،جمعیت احزاب،کانون،انجمن های دوستی
مرجع صدور مجوز:وزارت کشور(اداره ی کل سازمان های مردم نهاد)
مستندات:مواد(2)و (3)و (25)آئین نامه ی اجرایی تاًسیس و فعالیت موًسسات مردم نهاد مصوب هیئت وزیران به شماره ی27862 /ت 31281 مورخ 8/5/84
نکته:بر طبق مواد 1و2و8 قانون و فعالیت احزاب:حزب،جمعیت،انجمن صنفی و برخی از اتحادیه ای صنفی آن توسط وزارت کشور(اداره ی کل مربوطه)ثبت می شودکه بر طبق رویه ی گذشته نزد مرجع ثبت شرکت ها نیز ممکن است به ثبت برسند.همچنین ممکن است متولی  صدور مجوز در خصوص اتحادیه ای صنفی سه مرجع مختلف وزارت کشور(اداره کل احزاب و تشکل های صنفی) و یا وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (اداره ی کار)باشد.
بر طبق مستندات قانونی در خصوص موًسسات خیریه ممکن است هر یک از سه مرجع نیروی انتظامی(اطلاعات ناجا)وزارت کشور(سازمان مردم نهاد)سازمان بهزیستی نسبت به صدور مجوز اقدام نمایند که ارائه ی هر یک از مجوزات از مراجع مذکور به تنهایی کفایت می نماید.
ب)موضوع فعالیت:1)ارائه ی خدمات انتظامی حفاظتی و مراقبتی از جمله حفاظت از اماکن و تاًسیسات خصوصی و دولتی از قبیل محلات،مجتمع های مسکونی،تجاری،صنعتی،شعب غیر مادر بانک های خصوصی و موًسسات مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه ی اماکن تفریحی و فرهنگی و آموزشی و ورزشی ودرمانی،حفاظت از شعب غیر مادر بانک های دولتی،توزیع و نصب سامانه ی حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی،حمل و نقل پول و اوراق بهادار(صرفا در قالب موًسسه)2)مراقبت از گردشگران،طراحی و مشاوره در زمینه ی طرح های حفاظتی،تولید و واردات وصادرات اقلام تجهیزات و سامانه های حفاظتی و مراقبتی و الکترونیکی(صرفاًدر قالب موًسسه)
نام های درخواستی نیاز به مجوز:حفاظتی و مراقبتی ،انتظامی
مرجع صدور مجوز:نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مستندات:
1)بندهای «الف» و « ه» مادتین (2)و(6)آئین نامه ی اصلاحی تشکیلات و موًسسات غیر تجاری اصلاحی 1337
2)ماده ی (122)قانون چهارم توسعه ی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و آئین نامه ی اجرایی ماده ی مذکور مصوب 1388 ستاد کل نیروهای مسلح و بخشنامه ی صادره از سوی سازمان ثبت
موضوع فعالیت:به موجب قانون«کلیه ی شرکت های وابسته به شهرداری ها برای ثبت تاًسیس و تغییرات می بایست از شورای اسلامی شهر مربوطه مجوز دریافت نمایند »
نام های در خواستی نیاز به مجوز:شهرداری و شورای شهر
مرجع صدور مجوز:شورای اسلامی شهر
مستندات:بند«3» و «15» ماده ی (76)قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375
نکته:چنانچه مجوز از شهرداری اعلام گردد باید مصوبه یا تاًیید شورای شهر نیز به پیوست توسط متقاضی ارائه گردد.
"ثبت شرکت فکربرتر،بزرگ ترین مرکز تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند"

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب