افزایش سرمایه شرکت باید طبق شرایطی که قانون مقرر کرده است صورت گیرد که در مورد هر کدام از شرایط افزایش و ثبت آن توضیح خواهیم داد.

تغییر در سرمایه شرکت سهامی، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بوده و به دو صورت می تواند باشد: افزایش سرمایه و کاهش سرمایه

 • انواع افزایش سرمایه

سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود، افزایش داد.

 • شرایط افزایش سرمایه

افزایش سرمایه به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد. مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تادیه نشده است، افزایش سرمایه تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود. مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در فوق افزایش دهد.

لازم است ذکر شود که به تصریح قانون، اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.

هیات مدیره در هر حال، خواه در اجرای تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و خواه با استفاده از اجازه ای که مجمع مذکور به وی داده است، در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه، مکلف است حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه و قید سرمایه جدید به جای سرمایه ثبت شده، به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت، جهت اطلاع عموم آگهی شود.

 • پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرسان

مجمع عمومی فوق العاده، به پیشنهاد هیأت مدیره، پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان، در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند. پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه، باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی عادی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره پیشنهاد هیات مدیره باشد.

 • ثبت افزایش سرمایه

در شرکت سهامی خاص، پس از اخذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید، باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن انتشار می یابد، به اطلاع صاحبان سهام برسد. در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد، مبلغ اضافه ارزش سهام و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت، ذکر شود. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته نشده باشد، چگونگی این شرایط نیز در آگهی قید خواهد شد.

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص، باید به ثبت برسد. برای این منظور لازم است که مدارک ذیل به مرجع ثبت تسلیم گردد:

 • اظهارنامه که امضای رئیس وکلیه اعضای هیات مدیره رسیده باشد.
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر، صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
 • یک نسخه از روزنامه ای که آگهی افزایش سرمایه در آن درج شده است.
 • اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید.(در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود. این اظهارنامه نیز باید به امضای رئیس وکلیه اعضای هیات مدیره برسد)
 • در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد، باید تمام آن تحویل گردیده و قیمت آن با جلب نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد. یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، مربوط به قیمت آورده های غیرنقدی، نیز باید به همراه مدارک مزبور، به مرجع ثبت شرکت تسلیم گردد.

بیشتر بخوانید:

- تشریفات ثبت شرکت سهامی عام

- ثبت شرکت دامپروری

از اینکه ما را انتخاب نموده اید متشکریم.
"تعهد به ارائه ی خدمات برتر، مشتری مداری و جلب رضایت مشتریان از افتخارات درخشان مجموعه ی ماست".
راه های ارتباطی ما:

 • شماره تماس:42143-021
 • سامانه ی پیامکی: 100042143
 • تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه
 • سامانه ی تخصصی ثبت شرکت فکر برتر http://companyregister.ir
 • پست الکترونیکی به نشانی info@ companyregister.ir

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب