اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فناوری، صنعت و مانند آن ها را حل می نماید.
هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید:

  • ابداع هر محصول صنعتی جدید
  • کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی (ماده 27 قانون ثبت علایم و اختراعات)

منظور مقنن از ذکر مدعی در این ماده اشاره به اعلامی بودن ثبت در سیستم ایران است چه به صرف ادعا اداره ثبت مورد ادعا را ثبت می کند و هیچ تحقیقی در این باره نمی کند منتهی اگر کسی معترض بود می تواند مطابق مقررات مربوطه در این مورد اعتراض نماید و ماده 36 هم ناظر بر همین امر است که می گوید " ورقه اختراع به هیچوجه به عنوان قابل استفاده بودن و یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوی کرده خلاف آن را ثابت نمایند".

- مزایای ثبت اختراع

- ثبت بین المللی اختراع

این ترتیب صحیح بوده و قابل ایراد نمی باشد چون در هیچ کشوری اداره ثبت نمی تواند مجهز به دستگاه هایی باشد که بتواند صحت یا عدم صحت ادعایی را درباره یک کشف جدید ثابت نماید و از این رو در کشور ایران و فرانسه و اغلب کشورها ثبت جنبه اعلامی دارد،ولی در آمریکا بر عکس مدعی اختراع باید در اداره اختراع آمریکا مورد ادعای خود را ثابت کند و پس از آن اجازه ثبت آن به اداره ثبت داده می شود.
بعضی کشورها در قوانین خود مواردی را ذکر کرده و بعضی چیزها را به عنوان اختراع قبول نکرده اند چون مخترع نسبت به اختراع خود دو نوع حق مادی و اخلاقی دارد.حق اخلاقی مخترع اسم او است که برای همیشه آن اختراع به نام او باقی می ماند و کسی حق ندارد آن را عوض کند چنانکه همیشه اختراع پنی سیلین به نام فلمینگ خواهد بود.ولی از نظر مادی باید گفت این حق محدود است و اغلب قانون هر کشوری آن را معین می کند و در بعضی موارد نیز اصلاَ ثبت آن را به عنوان اختراع قبول نکرده و اجازه نمی دهد که مخترع از آن انحصاراَ استفاده مادی کند.
چنانچه ماده 28 قانون مذکور می گوید: " برای امور ذیل نمی شود تقاضای ثبت نمود:
1-نقشه های مالی
2-هر اختراع یا اکتشاف که مخالف انتظام عمومی و برخلاف عفت عمومی باشد و یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.
3-فرمول ها و ترتیبات دارویی
بطوری که گذشت اداره ثبت در مورد ادعای اشخاص نسبت به مورد اختراع رسیدگی نمی کند و بنابراین هر گاه کسی اختراع کسی را دزدیده و به نام خود به اداره ثبت معرفی کند اداره ثبت همان اختراع را به نام او به ثبت خواهد رساند، منتهی در این مورد شخص متضرر می تواند به دادگاه شکایت نماید و در این مورد برای جلوگیری از تضییع حق ، مسئله مرور زمان مطرح نشده و ذینفع هر وقت خواست می تواند اعتراض نماید.
از همراهیتان سپاسگزاریم*
چنانچه قصد دارید اختراع خود را به ثبت برسانید کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر با چندین دهه سابقه ی درخشان،مستعدند شما را در تحقق اهدافتان  یاری رسانند.
مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقیتان باشیم.
پل ارتباطی ما:

  • شماره تماس:42143-021
  • سامانه ی پیامکی: 100042143
  • تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه
  • سامانه ی تخصصی ثبت شرکت فکر برتر http://companyregister.ir
  • پست الکترونیکی به نشانی info@ companyregister.ir

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب