ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد :
1- نام کامل شرکت ونوع آن .........................................................................................................................................................
2- موضوع شرکت ........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3- نشانی کامل مرکز اصلی : .............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................کدپستی :..................................تلفن ثابت :.............................
نشانی کامل شعبه شرکت (در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه) :..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................کدپستی :..................................تلفن ثابت :.............................
4- اسامی شرکاء یا موسسین : نام ونام خانوادگی ................................... نام پدر..................... شماره شناسنامه.................محل صدور......................                    تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی .................................. نشانی و کدپستی : ....................................................................................................................
تلفن ثابت :.......................... تلفن همراه : ................................... آدرس اینترنتی : .........................................................      
نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر............... شماره شناسنامه..................محل صدور..................تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ........................... نشانی و کدپستی : ................................................................................................................................................................................................................
تلفن ثابت :..........................  تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : .........................................................      
نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر............... شماره شناسنامه..................محل صدور..................تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ........................... نشانی و کدپستی : ................................................................................................................................................................................................................
تلفن ثابت :..........................  تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : .........................................................      
نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر............... شماره شناسنامه..................محل صدور..................تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ........................... نشانی و کدپستی : ................................................................................................................................................................................................................
تلفن ثابت :..........................  تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : .........................................................      
نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر............... شماره شناسنامه..................محل صدور..................تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ........................... نشانی و کدپستی : ................................................................................................................................................................................................................
تلفن ثابت :..........................  تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : .........................................................      
نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر............... شماره شناسنامه..................محل صدور..................تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ........................... نشانی و کدپستی : ................................................................................................................................................................................................................
تلفن ثابت :..........................  تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : .........................................................      

 

 

نام شخصیت حقوقی ................................................... شماره ثبت..................... شماره شناسه ملی....................................   نام ونام خانوادگی نماینده ...................................                      نام پدر............................ شماره شناسنامه.........................  .شماره ملی .....................................................................تاریخ تولد........./......./................. محل صدور .................................
نشانی و کدپستی: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
تلفن ثابت :.................................................. تلفن همراه : .................................................... آدرس اینترنتی : ..........................................................................................................................      
نام شخصیت حقوقی ................................................... شماره ثبت..................... شماره شناسه ملی....................................   نام ونام خانوادگی نماینده ...................................                      نام پدر............................ شماره شناسنامه.........................  .شماره ملی .....................................................................تاریخ تولد........./......./................. محل صدور .................................
نشانی و کدپستی: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
تلفن ثابت :.................................................. تلفن همراه : .................................................... آدرس اینترنتی : ..........................................................................................................................      
نام شخصیت حقوقی ................................................... شماره ثبت..................... شماره شناسه ملی....................................   نام ونام خانوادگی نماینده ...................................                      نام پدر............................ شماره شناسنامه.........................  .شماره ملی .....................................................................تاریخ تولد........./......./................. محل صدور .................................
نشانی و کدپستی: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
تلفن ثابت :.................................................. تلفن همراه : .................................................... آدرس اینترنتی : ..........................................................................................................................      
نام شخصیت حقوقی ................................................... شماره ثبت..................... شماره شناسه ملی....................................   نام ونام خانوادگی نماینده ...................................                      نام پدر............................ شماره شناسنامه.........................  .شماره ملی .....................................................................تاریخ تولد........./......./................. محل صدور .................................
نشانی و کدپستی: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
تلفن ثابت :.................................................. تلفن همراه : .................................................... آدرس اینترنتی : ..........................................................................................................................      
5- مبدا تشکیل شرکت ومدت آن ......................................................................................................................................................................
6- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ..............................ریال نقدی / و مبلغ  ..........................ريال غیرنقدی ........................
7- میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء :  .......................................................................................................
نام ونام خانوادگی /نام شخصیت حقوقی و میزان سهم الشرکه هریک (به ريال)
1-   ..................................................../ ........................ريال 6-  ..................................................../ ........................ريال
2- ....................................................../ ........................ريال 7-  ..................................................../ ........................ريال
3- ....................................................../ ........................ريال 8-  ..................................................../ ........................ريال
4- ....................................................../ ........................ريال 9-  ..................................................../ ........................ريال
5- ....................................................../ ........................ريال 10-  ..................................................../ ........................ريال
8- اسامی کلیه اعضای هیات مدیره باذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء...................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ................................................. همراه با مهر شرکت و اوارق عادی و اداری به امضای ............................................ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
9- ترتیب تقسیم سود شرکت ............................................................................................................................................................................
10- موقع رسیدگی به حساب سالیاه سود شرکت .............................................................................................................................................
11- انحلال شرکت مطابق ماده............قانون تجارت .....................................................................................................
تاریخ تنظیم و نام و نام خانوادگی شرکا و امضاء ................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی : 42143-021 / سامانه پیامکی : 100042143 / سامانه ی تخصصی ثبت شرکت فکر برتر http://companyregister.ir / پست الکترونیکی به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب