• وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عبارت است از : " افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه ، تغییرات اساسنامه ، انحلال شرکت قبل از موعد و یا تغییر نوع شرکت "

  • انحلال شرکت قبل از موعد و تغییر نوع شرکت

وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده ، انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد ، و یا مدت شرکت منقضی شده باشد ، در صورت ورشکستگی شرکت ، در هر موقع به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و بالاخره در زمان انحلال به حکم قطعی دادگاه ، شرکت سهمی منحل می گردد. ( ماده 199 ل. ا. ق. ت)
تغییر نوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که با توجه به مواد 5 و 278 به بعد ( ل. ا. ق. ت ) به شرح ذیل به عمل می آید :
1- تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام
شرکت سهامی خاص با رعایت شرایط ذیل می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود :
_ موضوع شرکت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد. سرمایه آن نباید از 000/000/5 ریال کمتر باشد در غیر این صورت افزایش سرمایه الزامی است.
_ از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت دو سال گذشته و دو ترازنامه سال مالی آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.
_ اساسنامه شرکت سهامی خاص با رعایت مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت سهامی اصلاح و یا مجدداَ تنظیم گردد.
شرکت سهامی خاص باید ظرف مدت یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده سهامداران تبدیل شرکت را به سهامی عام تصویب نموده است . صورتجلسه مجمع مزبور را به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نماید :
_ اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است .
_ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
_ صورت دارایی شرکت
_ اعلامیه تبدیل شرکت که به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد و حاوی نام و شماره ثبت شرکت ، موضوع شرکت ، مرکز اصلی شرکت ، تاریخ انقضای مدت آن ،سرمایه شرکت ، تعداد امتیازات سهام ممتاز در صورت انتشار ، هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ، شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی ، مقررات اساسنامه ، مبلغ دیون شرکت ، ذکر نام و روزنامه کثیرالانتشار باشد.
اداره ثبت شرکت ها پس از دریافت مدارک فوق و تطبیق مندرجات آن ها با قانون تجارت ، تبدیل شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی می نماید.
2- تبدیل شرکت سهامی به انواع شرکت های دیگر
مطابق ماده 5 ( ل. ا. ق. ت) هر گاه سرمایه شرکت سهامی عام از 000/000/5 ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص از 000/000/1 ریال کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام نموده و یا شرکت را به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری تغییر دهند ، در غیر این صورت هر ذی نفع می تواند از دادگاه ذیصلاح انحلال شرکت را درخواست نماید.

" ارائه خدمات فوق حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر "
{ با امکان استفاده از پاسخگویی و مشاوره ی رایگان }

فرم تماس

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42143 , 021-42143 , 021-42017 , 021-42037000

خط مستقیم تلفن همراه نام مشاور
02142037201 09128330765 خانم یکتا
02142037220 09128579331 خانم بیگی
02142037277 09129321906 خانم آذین
02142037256 09129352517 خانم اعتمادی
02142037212 09129352508 خانم وکیلی
02142037236 09129352512 خانم بابازاده
02142037444 09129350316 خانم راد
02142037224 09128394103 خانم لرستانی
02142037203 09128579336 خانم صابری