• وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عبارت است از : " افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه ، تغییرات اساسنامه ، انحلال شرکت قبل از موعد و یا تغییر نوع شرکت "

  • انحلال شرکت قبل از موعد و تغییر نوع شرکت

وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده ، انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد ، و یا مدت شرکت منقضی شده باشد ، در صورت ورشکستگی شرکت ، در هر موقع به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و بالاخره در زمان انحلال به حکم قطعی دادگاه ، شرکت سهمی منحل می گردد. ( ماده 199 ل. ا. ق. ت)
تغییر نوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که با توجه به مواد 5 و 278 به بعد ( ل. ا. ق. ت ) به شرح ذیل به عمل می آید :
1- تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام
شرکت سهامی خاص با رعایت شرایط ذیل می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود :
_ موضوع شرکت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد. سرمایه آن نباید از 000/000/5 ریال کمتر باشد در غیر این صورت افزایش سرمایه الزامی است.
_ از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت دو سال گذشته و دو ترازنامه سال مالی آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.
_ اساسنامه شرکت سهامی خاص با رعایت مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت سهامی اصلاح و یا مجدداَ تنظیم گردد.
شرکت سهامی خاص باید ظرف مدت یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده سهامداران تبدیل شرکت را به سهامی عام تصویب نموده است . صورتجلسه مجمع مزبور را به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نماید :
_ اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است .
_ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
_ صورت دارایی شرکت
_ اعلامیه تبدیل شرکت که به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد و حاوی نام و شماره ثبت شرکت ، موضوع شرکت ، مرکز اصلی شرکت ، تاریخ انقضای مدت آن ،سرمایه شرکت ، تعداد امتیازات سهام ممتاز در صورت انتشار ، هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ، شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی ، مقررات اساسنامه ، مبلغ دیون شرکت ، ذکر نام و روزنامه کثیرالانتشار باشد.
اداره ثبت شرکت ها پس از دریافت مدارک فوق و تطبیق مندرجات آن ها با قانون تجارت ، تبدیل شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی می نماید.
2- تبدیل شرکت سهامی به انواع شرکت های دیگر
مطابق ماده 5 ( ل. ا. ق. ت) هر گاه سرمایه شرکت سهامی عام از 000/000/5 ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص از 000/000/1 ریال کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام نموده و یا شرکت را به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری تغییر دهند ، در غیر این صورت هر ذی نفع می تواند از دادگاه ذیصلاح انحلال شرکت را درخواست نماید.

" ارائه خدمات فوق حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر "
{ با امکان استفاده از پاسخگویی و مشاوره ی رایگان }

فرم تماس

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42143 , 021-42143 , 021-42017 , 021-42037000

نام موبایل داخلی
خانم یکتا 09128330765 02142037201
خانم آذین 09129321906 02142037277
خانم بیگی 09128579331 02142037220
خانم راد 09129350316 02142037444
خانم اعتمادی 09129352509 02142037256
خانم پارسا 09129350315 02142037216
خانم محمدی 09129352514 02142037224
خانم آزادی 09120907463 02142037242
خانم کارگر 09128434801 02142037209
خانم کاوه 09128579336 02142037212
خانم میکائیلی 09120907457 02142037203
خانم دیبا 09129352508 02142037290
خانم دریا 09129352512 02142037234
خانم امانی 09129350317 02142037214