• معافیت های قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم ، مصوب 1366 ، برای تعاونی ها معافیت های مالیاتی ذیل را در نظر گرفته است :
-  اتحادیه های تعاونی از پرداخت مالیات درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضا معاف اند.
- شرکت های تعاونی ذیل به طور کلی از پرداخت مالیات معاف اند :
- شرکت های تعاونی مصرف کارکنان موسسات دولتی ؛
- شرکت های تعاونی مسکن کارکنان موسسات دولتی ؛
-  شرکت های تعاونی مصرف کارکنان موسسات غیر دولتی ؛
- شرکت های تعاونی صیادان ؛
- شرکت های تعاونی دانشجویان ؛
- شرکت های تعاونی دانش آموزان ؛
- شرکت های تعاونی تولیدی روستایی مشروط به اینکه متشکل از ساکنان روستا باشند.
معافیت شرکت های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان موسسات دولتی و غیر دولتی از مالیات ، مشروط بر این است که طبق اساسنامه منحصراَ برای کارکنان یک موسسه تشکیل شده و فقط مجاز به تامین کالا و مسکن برای اعضا باشند. در صورتی که ثابت شود شرکت برای اشخاص غیر عضو کالا و مسکن تامین کرده است ، در موارد تخلف علاوه بر مالیات متعلق ، مشمول جریمه غیر قابل بخشش ، معادل پنجاه درصد مالیات متعلق خواهد شد. اعضای شرکت های تعاونی مسکن کارکنان موسسات دولتی و غیر دولتی باید هنگام عضو شدن در شرکت فاقد مسکن باشند و هر گاه خلاف موضوع ثابت شود ، عضو مذکور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات ، از پرداخت مالیات معاف نخواهد بود.
در شرکت های تعاونی تولیدی روستایی ، اعضا باید از ساکنان روستا باشند ، هر یک از اعضا که ساکن روستا نباشد ، نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات ، از پرداخت مالیات معاف نخواهد بود. هیئت مدیره شرکت های تعاونی روستایی موظف اند فهرست اسامی اعضای غیر ساکن روستا را ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل شرکت به حوزه مالیاتی اطلاع دهند ، در غیر این صورت شرکت از معافیت مالیاتی در آن سال استفاده نخواهد کرد.
شرکت های تعاونی معدنی معادن بزرگ که برای آن ها پروانه اکتشاف یا بهره برداری از طرف وزارت معادن صادر شده باشد ، برای مدت پنج سال از تاریخی که معدن به گواهی وزارت صنایع و معادن ، آماده بهره برداری  بوده است ، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
مبالغی که به موجب بندهای 1 تا 3 ماده 25 قانون بخش تعاونی ، از سود خالص سالیانه شرکت یا اتحادیه های تعاونی به عنوان ذخیره قانونی ، اندوخته احتیاطی و حق تعاون و آموزش کسر و برداشت می شود ، به شرط ثبت شدن در دفاتر قانونی شرکت و اتحادیه ، جزء هزینه محسوب و از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.

  • معافیت های قانون شرکت های تعاونی 1350

قانون شرکت های تعاونی ، مصوب 1350 برای تعاونی ها معافیت های مالیاتی برقرار کرده است . به موجب ماده 111 قانون مذکور : درآمد شرکت های تعاونی روستایی ، متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی ، مباشرت مستقیم دارند ، همچنین شرکت های تعاونی کارگری مصرف ، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آن ها ، و نیز شرکت های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه ها و اتحادیه های آن ها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می باشند.
یادآوری می شود که مجلس به موجب ماده واحده موسوم به " قانون استفساریه " مصوب 22 آذر 1372 مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 را شامل تعاونی ها ندانسته است و بدین ترتیب ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 را لازم الاجرا مقرر داشته است ، لذا باید گفت معافیت های مالیاتی که ماده 111 مذکور برای تعاونی ها برقرار ساخته ، به قوت خود باقی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
تیم مجرب ثبت شرکت فکر برتر، در خدمت متقاضیان محترم خواهند بود در :

  • ارائه مشاوره کاربردی در رابطه با معافیت های مالیاتی
  • ارائه مشاوره کاربردی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده
  • ارائه مشاوره کاربردی در رابطه با مالیات شرکت های خارجی و شعب خارجی در ایران
  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی با توجه به آخرین قوانین مالیاتی و بخش نامه های سازمان امور مالیاتی
  • قبول پرونده های مالیاتی بدهی مالیاتی و تعیین تکلیف آن
  • تنظیم لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف و سایر مراجع رسیدگی
  • و سایر امور مالیاتی شرکت ها به صورت تخصصی در کوتاه ترین زمان

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب