جهت ثبت شرکت احتیاجی به اخذ مجوز نیست مگر ثبت موضوعات فعالیت ذیل که قبل از تاسیس، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارند.

جدول موضوعات فعالیت نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذیصالح

مستندات موضوع فعالیت مرجع صدور مجوز ردیف

1- ماده (2)و(3) آئین نامه حمل بارومسافر ومدت لغو وپروانه
فعالیت وتعطیلی مؤسسات حمل ونقل جادهای
2- بند «13» ماده (7) قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری
مصوب 1353

3- ماده (34) آئین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب 1367

تصدی به امور :
1- حمل ونقل داخلی جاده ای کالا و مسافر
2- پروژه های عمرانی از قبیل طرح عمرانی – پروژه های عمرانی ، ساخت و بهره

برداری عملیات اجرایی و ترابری آن

وزرات راه و شهرسازی

(سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور)
1

تبصره «2» ماده (2)آئین نامه اجرایی ماده (6) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری وممنوعیت تردد
اتومبیل های مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران

مصوب 1372

تصدی به امور :
1- حمل ونقل درون شهری مسافر به صورت دسته جمعی ازطریق اتوبوس ، مینی بوس ،کامیون و وانت بار و تاکسی

2- حمل ونقل و جابجایی درون شهری مرسوله ازطریق موتور سیکلت و ارائه سرویس از طریق موتور سیکلت و ارائه سرویس پیک موتوری در محدوده شهر و حومه

شهرداری

(معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری)
2

1- بند «13» ماده (7) قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و
ترابری وآئین نامه تأسیس شرکتها ومؤسسات کارگزاری

ترابری مصوب شورای عالی ترابری کشورمصوب 1365

1- اقدام به تأسیس و تغییرات هرنوع شرکت یا مؤسسه کارگزاری ترابری دریایی
ازقبیل حمل ونقل دریایی نمایندگی و کشتیرانی ، انواع تخلیه و بارگیری و
بارشماری و باربندی آبرسانی و سوخت رسانی ، تدارکاتی ، عملیات کانتینری

،کمک و نجات و غواصی و تأمین پرسنل و تجهیزات و بازرسی کشتی و کالا کشتی ها
سازمان بنادر و کشتیرانی 3

1- ماده (15) قانون هواپیمایی کشوری 1328
2 -ماده یک قانون ماده واحده اصلاح مواد (2) و (7) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و
جهانگردی مصوب 1375
3- آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت
دفترهای خدمات مسافری سیاحتی و

جهانگردی و زیارتی مصوب 1380

1- تأسیس و تغییرات مربوط به امور هواپیمایی کشوری و گواهینامه مربوط به متخصصین فنی
هواپیمایی کشوری و پروانه بهره برداری هواپیمایی
2- حمل و نقل هوایی ، خدمات دفاتر مسافرت هوایی از قبیل فروش بلیط ، خدمات مسافرتی و رزرو و ذخیره مکان و هرگونه خدمات درخصوص خدمات ترابری هوایی و صدور بارنامه هوایی

3- آموزش در زمینه مدل کایت و گلایدر و انواع هواپیما و هلی کوپتر و چتر و بالن
سازمان هواپیمایی کشوری 4

1- تبصره یک ماده قانون دسترسی آزاد به حمل ونقل ریلی مصوب 1384

2- بند «13» ماده (7) قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه وترابری
- حمل و نقل ریلی بار و مسافر از قبیل حمل و نقل داخلی و خارجی ریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران 5

1- مواد (8)و(5) مصوبه جلسه 483 مورخ
23/5/80 شورای عالی انقلاب فرهنگی
2- تبصره یک ماده (111) قانون کار جمهوری
اسلامی ایران مصوب 29/8/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام

3- ماده (2) نحوه تشکیل واداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای ومؤسسات کارآموزی آزاد مصوب  6/7/1367 هیأت وزیران

صدور مجوز فعالیتهای آموزشی آزاد در قالب دوره های فراگیری مهارت حرفه در رشته معینی براساس استاندارهای مهارت آموزشی مشاغل سخت عنوان آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد همچنین آموزشگاههای آزاد الکترونیکی
( مراکز متقاضی فعالیتهای آموزش آزاد با ارائه مجوز از وزارتخانه های ذیربط می بایسیتی مجوز اخذ نمایند از قبیل راهنمایی و رانندگی ، آموزشگاههای دولتی)

سازمان فنی و حرفه ای 6

1- بندهای « 7» و « 8» و «11» و « 15» جزء « ب » ماده (2) و مواد (5)، (6) و (7) قانون اهداف و وظایف وتشکیلات وزارت علوم مصوب1383
2- تصویبنامه شماره 375 مور 22/3/75 شورای عالی انقلاب
فرهنگی درخصوص دانشگاه آزاد.
3- ماده (2) و (8) آئین نامه تأسیس مؤسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب هیئت وزیران سال 1382
3- ماده (1) مصوبه جلسه 483 شورای عالی انقلاب فرهنگی سال1380
3-بند « الف » ماده (48) و (51) قانون برنامه چهارم توسعه و شیوه نامه ایجاد شرکتهای دانشگاهی

3- ماده (17) قانون برنامه پنجم توسعه

1- تأسیس ، انجمن های علمی، وتشکل های دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهها (تأسیس انجمن های فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد می تواند با مجوز دانشگاه آزاد باشد)

2- ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا مؤسسه تحقیقاتی

3- تأسیس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی

4- تأسیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی

5- کلیه فعالیتهای آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و امور دانشجویی

6- اعزام دانشجو به خارج از کشور

7- تأسیس و تغییرات درخصوص فعالیتهای آموزشی از جمله دوره های آموزش عالی آزاد و دوره های تخصصی و کابردی کوتاه مدت کلاسهای کنکور برای دوره های کارشناسی نا پیوسته و کارشناسی ارشد و دکتری تحت عنوان مؤسسه آموزش عالی آزاد

8- تأسیس شرکتهای دانش بنیان در قالب فعالیت هایی از قبیل انجام

پژوهشهای کاربردی و ارائه تخصصهای علمی و تحقیقاتی ، تولید محصولات یا فن آوری نوین، انجام خدمات نظارتی و مشاوره ای بر پروژه های پژوهشی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری 7

1- مواد (3) و (8) مصوبه جلسه 483 مورخ 23/5/80 شورای عالی انقلاب فرهنگی
2- مواد (2)و (3) قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب37/7/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام

3- ماده (13) کلیات آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب جلسه 41 مورخ 23/7/64 شورای عالی انقلاب فرهنگی

1- برگزاری فعالیتهای آموزشی آزاد از قبیل برگزاری کلاسهای تجدیدی، تکدرس و تقویتی و برگزاری آزمون و کنکور مکاتبه ای و آموزش زبان خارجی تحت عنوان آموزشگاه آزاد

2- تأسیس مدارس و مؤسسات غیرانتفاعی در مقاطع مختلف تحصیلی ازکودکستان تا کنکور
وزارت آموزش و پرورش 8
مواد (11) و(14) قانون حفظ نباتات مصوب سال 1345 و تبصره ماده (20) آئین نامه اجرای آن

1- واردات بذر ، پیاز ، قلمه ، پیوند، ریشه و میوه ، نهال و تخم نباتات
2- ورود و ساخت تبدیل و بسته بندی و فرموله کردن ، توزیع و صدور کلیه سموم دفع آفات و
بیماریهای نباتی ازقبیل هرمونهای نباتی و علف کشها و انگلها
3- فروش سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی

وزارت جهاد کشاورزی

(سازمان حفظ نباتات)
9

1- قانون استفساریه مواده (51) قانون بخش تعاون اقتصاد مصوب 1370

2- قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش اقتصاد مصوب 1370 و تفسیر شورای نگهبان
ثبت تأسیس و تغییرات کلیه شرکتهای تعاونی روستایی

وزارت جهاد کشاورزی

(سازمان تعاون روستایی)
10
ماده واحده مصوب 23/11/1373 مجلس شورای اسلامی هدایت ونظارت بر تعاونی و اتحادیه های فرش دستباف روستایی

وزارت جهاد کشاورزی 

(اتحادیه تعاون روستایی فرش دستباف)
11

1- بند «15» الی  «22»ماده (2) قانون اهداف و
وظایف وزارت فرهنگ وارشاد مصوب 1366
2- ماده (3) وتبصره یک ذیل ماده (22) ضوابط ومقررات وآئین نامه اجرایی تأسیس مراکز ، مؤسسات انجمن های فرهنگی مصوب
1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی
3- قانون تعطیل مؤسسات واحدهای آموزشی و
تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی
دایر شده مصوب 1372ومواده (6) آئین نامه
اجرایی آن
4- بندهای « ط » و «ظ» آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه هوا و فعالیت هوای دیجیتیال موضوع تصویب نامه شماره 172412/ت41255
مورخ 3/8/89  وقانون استفساریه ازمؤسسات
و واحدها و مراکز فرهنگی 1376 آیین نامه ساماندهی وتوسعه رسانی هوا و فعالیت های فرهنگی دیجیتال .
5- تبصره ماده (1) قانون ساماندهی مد ولباس مصوب 1385وتبصره

ماده (1) آئین نامه اجرایی آن 1387وماده (2) دستورالعمل مربوطه

1- تصدی به کلیه امور فعالیتهای فرهنگی و هنری و سینمایی و مطبوعاتی، خبری و خبرگزاری و نشریه از جمله تبلیغات
2- نمایندگی خبرگزاریها و رسانه های خارجی، داخلی و انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی
3- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مربوطه ازجمله روزنامه نگاری و روابط عمومی وخبرنگاری
4- تهیه و تنظیم ، مشاوره واجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی ازطریق تأسیس کانونهای آگهی و تبلیغاتی تأسیس دفتر خدمت رسانی به خبرنگاران و روزنامه نگاران
5- چاپ و نشر کتاب و لیتو گرافی و ترجمه متون و مقالات و کتب و تغییر آدرس ومدیران چاپخانه
6- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی و هنری و سینمایی و مطبوعاتی ازقبیل داستان نویسی، چاپ و کتابداری و صحافی و هنرها ی دستی و طراحی لباس و مد و خوشنویسی و کامپیوتر گرافیک (طراحی) و فیلمسازی ، عکاسی ، بازیگری
7- برگزاری جشنواره های هنری و نمایشی و سینمایی و مطبوعاتی و خبرنگاری و روزنامه نگاری
8- تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی ازجمله فیلم کوتاه و مستند وانیمیشن
9- تأسیس نمایشگاه و نگارخانه هنری و فرهنگی و مطبوعاتی و سینمایی
10- تشکیل مؤسسات فرهنگی در قالب فعالیتهای فرهنگی دیجیتال از جمله تصدی رسانه برخط و پدید آوردن ، تهیه کردن وعرضه بسته های نرم افزاری رسانه ای و بسته نرم افزاری رسانه پرداز
11- تکثیر حامل دیجیتال و خدمات مرتبط به قصد انتفاع یا برای عرضه
توسط تکثیر کننده –نشر دیجیتال – تصدی، توسعه و پشتیبانی مرکز
بازی و سرگرمی دیجیتال- ارائه هرگونه خدمات ویرایش
12- تصدی به فعالیتهای نمایشگاهی مد و لباس
13- فعالیت قرآنی ، انجمن های اسلامی و اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی
و تشکل های مذهبی (طبق تفاهم نامه بین وزارت ارشاد و سازمان
تبلیغات اسلامی و بخشنامه صادره به شماره 121639/90مورخ
3/7/90 صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ارائه
مجوز از هر یک از دو دستگاه مذکور امکان پذیر است.)
14- تأسیس مراکز فرهنگی اقلیت دینی رسمی کشور در محدوده امور فرهنگی آن اقلیت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

(اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه)
12

1-ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2-ماده (7) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 70 با اصلاحات
3- بند «پ» ماده (1) آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی و سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مصوب 1380

4-قانون تفکیک سازمان حج و زیارت از اوقاف و الحاق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس مصوب سال 1370 شورای عالی اداری

تصدی به امور زیارتی از جمله ثبت نام  و تنظیم مسافرتهای زیارتی و ذخیره مکان و هرگونه خدمات زیارتی

سازمان حج و زیارت 13

1-ماده 2 قانونی اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انتقال و انتزاع وظایف اجرایی وتصدی آن به سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مصوب سال 1382
2- ماده (7) قوانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 70 و اصلاحی 75
3- قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ استفاده از فلزیاب مصوب 1379 و ماده (2)آیین نامه اجرایی آن
4- بند ب ماده 1 آئین نامه نظارت بر فعالیت

دفترهای خدمات مسافرتی ، سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مصوب 1380

1- تصدی به انجام خدمات مربوطه به ایرانگردی و جهانگردی از قبیل تنظیم مسافرت گروهی و گشتهای داخلی و خارجی با وسایل زمینی، دریایی و هوایی و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی وطرحهای گردشگری
2- فعالیت به اخذ روادید و تنظیم انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری
3- دفاتر گردشگری ، مراکز اقامتی، مراکز پذیرایی و ایجاد موزه
4- خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ و ورود دستگاههای فلزیاب

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 14
  1. ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مواد (10) و (12) مصوبه شماره 21076/ت23843 ه مورخ 21/4/82 هیات وزیران و تفاهم نامه شماره 60577/1 مورخ 8/9/89 دو مرجع مذکور
  2. بخشنامه صادره سازمان ثبت 185138/19 – 18/10/89
ماده (6) اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی
موسسات یا فعالیت قرآنی و انجمن های اسلامی و اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی و تشکل های مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی 15
تبصره «3» مواده (19) اساسوامه بنیاد ملی نخبگان مصوب جلسه 560 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 1384 ایجاد هرگونه موسسه در ارتباط با نخبگان بنیاد ملی نخبگان 16
  1. ماده(96) قانون برنامه پنجم توسعه
  2. بخشنامه شماره

39852/90-2/3/90
معاونت اسناد سازمان ثبت
3- مواد (1) و (8) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و ماده (1) آئین نامه اجرایی آن
4- آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران 1387
5- ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون ثبت شعب نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 1387

6- ماده (2) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365

1- تأسیس و تغییرات ، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها و مؤسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه ، صرافی ها و شرکتهای واسپاری(لیزینگها)
2- اشتغال به عملیات بانکی و هرگونه تشکل برای عملیات بانکی و وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه و اعتبار ، سپرده ، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام و اعتبار و سایر تسهیلات وصدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری
3- معاملات طلاو نقره و ارز
4- ورود و صدور پول رایج ایران و ارز
5- صدور و تأیید و قبول ضمانت ارزی و ریالی
6- قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گران بها و اوراق بهادار و اسناد رسمی و صندوق امانات
7- تأسیس و تغییرات شعبه و نمایندگی بانکهای خارجی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 17

1- ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
2- ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
3- ماده (21)الی (23) آئین نامه  اجرایی ماده187قانون برنامه سوم توسعه

3- ماده (6) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376

ثبت کلیه موسسات حقوقی با موضوعاتی از قبیل ارائه خدما حقوقی به عنوان مشاوره حقوقی، انجام وکالت در مراجع قضایی اداری مالی وثبتی، دادگاههای خانواده – شهرداری ها و کمیسیون های دادگاههای عمومی، کیفری و انقلاب – تعزیرات حکومتی-  هیات حل اختلاف، عاوی ثبت اسناد و املاک و وکالت از طرف خارجیان و داوری داخلی و بین اللمل

(صرفاً داشتن پروانه وکالت از یکی از دو مرجع مذکور با رعایت  مستندات ارائه شده کفایت می نماید و نیازی به استعلام نمی باشد )

کانون وکلاء مرکز مربوطه یا
مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلاء

و کارشناسان قوه قضائیه
18

1- بند « ز » ماده (3)قانون وظایف و اختیارات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
2- تبصره «3» ماده (7) قانون وظایف واختیارات وزارت ارتباطات

3- بند «1» ماده (6) اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

1- تصدی به فعالیتهایی درخصوص سرویسهای رادیویی خدمات مربوط به تجهیزات رادیویی
2- خدمات اینترنت (ISP) ، توزیع اینترنت  (ISDP) ، خدمات انتقال داده ها (PAP) ،
3- خدمات انتقال داده از طریق ماهواره (SAP
3- خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN)، خدمات مخابراتی ارتباط همراه بین المللی ماهواره ای (GMPCS)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

(سازمان تنظیم مقررات رادیویی)
19
تبصره «1» ماده (13) قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی مصوب 1366

1- عرضه خدمات پستی و مراسلات داخلی و عرضه و فروش تمبرهای یادگاری و پستی

2- تأسیس و تغییرات شرکتهایی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران 20

1- ماده یک قانون اصلاح قانون انحصاردخانیات مصوب 1310
2- ماده (3) قانون اساسنامه شرکت دخانیات و تبصره ذیل ماده (13) آئین نامه اجرایی قانون

جامع کنترل و مبارزه با دخانیات

واردات و صادارت، خرید و فروش وکاشت، تهیه و نگهداری وحمل و نقل اجناس دخانیه و انواع
کاغذ سیگار و متفرعات آن و نگهداری و به کار انداختن ادوات توتون بری و ماشینهای کاغذ بری و صحافی و کاغذ سیگار و ...

شرکت دخانیات ایران 21

مواد (9) و (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350

اشتغال به تهیه و ترکیب و فروش داروها، واکسن ها ، سرم ها ، مواد بیولوژی و ضد عفونی و

سموم و مواد دیگری که مصرف دامپزشکی قرار می گیرند و همچنین بیمارستانها مخصوص دام
سازمان دامپزشکی 22

1- قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی مصوب
1350
2- قانون اجازه تأسیس باشوگاه ورزشی و

ورزشگاه با نظارت دولت
تصدی به هرگونه فعالیت ورزشی و تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه و برگزاری دوره های آموزشی ورزشی

سازمان تربیت بدنی

(وزارت ورزش و جوانان)
23

قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و
مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار 1380 و

آئین نامه اجرایی آن

1- تصدی به فعالیت در زمینه کاریابی ، راهنمایی و مشاوره شغلی، اعزام نیروی کار به خارج از کشور مهاجرت ، ارائه تسهیلات به جویندگان کار و یا هرعنوانی که بیانگر ایجاد ارتباط بین کارجو و کارفرمای داخلی و خارجی

2- مشاوره روابط کار و کارگر و کارفرما و کارشناسی روابط کار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

(وزارت کار و امور اجتماعی)
24

1 بند « 1» ماده (32) و ماده (52) قانون بخش
تعاون جمهوری اسلامی ایران و تبصره ماده (2) آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1371
2 تبصره 2 آئین نامه اجرایی قانون بخش

تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

- تأسیس و تغییرات انواع شرکتهای تعاونی با موضوعات مختلف
(توجه : درصورتی که موضوع فعالیت تعاونی به استناد سایر موارد این جدول نیاز به اخذ مجوز داشته باشد، ادارات تعاونی مربوطه ملزم به اخذ آن و سپس به صدور مجوز تاسیس باعنوان مراجع ثبت شرکتها اقدام نمایند)

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

(اداره تعاون شهرستان مربوطه)
25

بند «30» و «15» ماده  (76) قانون تشکیلات
وظایف وانتخابات شورای اسلامی کشور مصوب1/3/1375
(چنانچه مجوز از شهرداری اعلام گردد باید
مصوبه یا تأیید شورای شهر نیز به پیوست ارائه

یا اعلام گردد.)

تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور و

نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب و همچنین ثبت تغییرات بعدی
شورای اسلامی شهر 26

1- مواد (584) و  (585) قانون تجارت و بند
های « الف» و «هـ» مادتین (2) و (6) آیین نامه
اصلاحی تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری
اصلاحی 1337
2- ماده (122) قانون چهارم توسعه اقتصادی
اجتماعی و فرهنگی و آیین نامه اجرایی ماده
مذکور مصوب 1388 ستاد کل نیروهای مسلح

و بخشنامه صادره از سوی سازمان ثبت

1- تأسیس و تغییرات مؤسسات غیرانتفاعی مدلول بند « الف » ماده (2)آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری 1337ازقبیل مجتمع های ساختمانی (مسکونی ، تجاری واداری)
2- تأسیس و تغییرات مؤسسات خدمات انتظامی حفاظتی و مراقبتی ازجمله حفاظت از اماکن و تأسیسات خصوصی و دولتی ازقبیل محلات ، مجتمع های مسکونی ، تجاری ، صنعتی ، شعب غیر مادربانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه اماکن تفریحی و فرهنگی و آموزشی و ورزشی و درمانی ، حفاظت از شعب غیر مادر بانکهای دولتی، توزیع و نصب سامانه حفاظتی و مراقبی الکترونیکی، حمل ونقل پول و اوراق بهادار

3- مراقبت از گردشگران ، طراحی و مشاوره در زمینه طرح های حفاظتی ، تولید و واردات و صادرات اقلام تجهیزات و سامانه های حفاظتی و مراقبتی و الکترونیکی
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 27

1- بند «3» ماده (13) و (18) اساسنامه بنیاد
مستضعفان
2- بخشنامه شماره 146/3/46/ت مورخ

2/3/1376

تأسیس ، مشارکت ، توسعه و انحلال شرکتها و مؤسسات دفاتر نمایندگی بنیاد مستضعفان

وجانبازان
بنیاد مستضعفان و جانبازان 28

- مواد (2) و(3) آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت مؤسسات مردم نهاد مصوب هیئت وزیران به شماره 27862/ت31281 مورخ

8/5/84

- تأسیس و تغییرات تشکل هایی که در قالب سازمانهای مردم نهاد با اهداف غیر انتفاعی با عناوین جمعیت، انجمن، کانون، گروه ، مجمع، خانه و نظایر آن به طوری که موضوع فعالیت آنها

مشتمل بر یکی از موارد اجتماعی نیکوکاری و امورخیریه بشر دوستانه ، امور زنان و نظایر آن باشد.

وزارت کشور

(اداره کل سازمانهای مردم نهاد)
29

1- بند های «7» و «8» ماده (2) دستور العمل اجرایی مواد ناریه مصوب 4/6/82 شورای امنیت ملی کشور

2- نامه فرماندهی کل قوا ستاد کل نیروی های مسلح 40089 مورخ 27/4/84 و نامه 414495 مورخ 3/12/88

1- عنوان تولید مواد ناریه ، سلاح و مهمات شکاری و ورزشی و اقلام دفاع شخصی و حمل و نقل و نگهداری و ارائه آتش کاری مواد ناریه و انجام فعالیت های خدماتی مرتبط با آنها .

2- مشارکت نیروی مسلح و مجموعه تابعه و وابسته به آنها جهت ایجاد شرکت یا هرگونه شخصیت حقوقی از فرماندهی کل قوا استعلام گردد ازجمله بنیاد تعاون و قرارگاه سازندگی و وزارت دفاع به استثنای تعاونی مصرف و مسکن
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 30

1- قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372

2- ماده (24) اساسنامه جامعه حسابداران مصوب هیأت وزیران مصوب 28/6/

1- ارائه خدمات حسابرسی از جمله حسابرسی شرکتها، ارزیابی سهام و سهم الشرکه و داوری
مالی و مشاوره مدیریت مالی و طراحی و پیداسازی سیستم های مالی

2- خدمات مالی و حسابداری مالی و مالیاتی و نظارت بر تصفیه
جامعه حسابدارن رسمی ایران 31

1- ماده(1 ) و(37) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران- الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط صدورپروانه کسب برای فروشگاههای الکترونیکی وزیر بازرگانی 10/3/1390

- فعالیت بازاریابی اینترنتی و شبکه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت (حوزه بازرگانی مرکز امور اصناف) 32

1- ماده(1 ) و(37) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران
2- قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب 1380 آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شورای عالی بیمه

3- آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شورای عالی
تصدی به هرگونه خدمات بیمه ای و نمایندگی بیمه و ارائه خدمات بیمه ای

بیمه مرکزی ایران
(توجه: کلیه شرکتهای سهامی عام بیمه ای که دارای مجوز فعالیت ازبیمه مرکزی ایران می باشند مجاز به تایید صورتجلسات تاسیس و یا

تغییرات شرکتهای نمایندگی بیمه زیرمجموعه خود در سراسر کشورمی باشند. )
33

1- مادتین (3)و (18) قانون اجرایی سیاستهای کل اصل 44 قانون اساسی
2- جزء « پ » بند (40») قانون بودجه سال 1390 کل کشور

3- اجرای جزء « ح » بند (8) قانون بودجه سال 1389
کلیه تصمیمات شرکتهای دولتی مشمول واگذاری موضوع قانون اصل 44 سازمان خصوصی سازی 34

مواد 5 و 9 آئین نامه موضوع ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
1387

1- تأسیس مهدهای کودک
2- تأسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی
3- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان
4- تأسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی
5- تأسیس کلینیک و اورژانسهای مددکاری و اجتماعی
6- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی
7- تأسیس مراکز توانبخشی معلولین
8- تأسیس مراکز حرفه آموزی معلولین
9- تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان
10- تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن
11- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک
12- تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین

13- تأسیس انجمن ها و موسسات غیردولتی و غیره که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند .
سازمان بهزیستی 35

1-ماده 2 قانون توسعه ابزارها ونهاد های مالی جدید مصوب 1388
2-ماده 25 قانون بورس واوراق بهادار
3-بنده ماده 99 قانون برنامه پنج سواله پنجم توسعه و بخشنامه صادره از سوی سازمان ثبت
4- مادتین 28و29 قانون بازار بورس اوراق بهادار مصوب 1384

5- دستورالعمل نحوه دریافت مجوز تاسیس بورسها وکانونها ونهادها ی مالی از سازمان بورس واوراق بهادار

1-تاسیس صندوق های سرمایه گذاری وبازنشستگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک
2- تاسیس وافزایش سرمایه وپذیره نویسی شرکتهای سهامی عام

3-تاسیس وتغییرات نهادهای مالی ازجمله کارگزاران معامله گران بازارگردانان ، مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی ،صندوق سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه گذاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی ، شرکتهای تامین سرمایه وصندوق بازنشستگی در قالب موضوع فعالیتهایی از قبیل سرمایه گذاری در سهام وسهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری سایر اوراق بهادار واسطه گری درخرید وفروش ومشاور وارزشیابی وتصفیه وپایاپای معامله اوراق بهادار،تحلیل اطلاعات ودریافت دستورهای خرید وفروش،فرآهم آوردن تسهیلات لازم برای معاملات با تعهد پذیره نویسی وفروش سپرده گذاری وتوثیق ، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند،صدورگواهینامه های حرفه ای مرتبط وانجام تبلیغات وخرید وفروش سهام وسهم الشرکه واوراق بهادار،همچنین سایر اشخاص حقوقی با هرعنوان از قبیل انجمن ومرکز وگروه وخانه ومجمع که به فعالیتهای مذکور بپردازند.
سازمان بورس واوراق بهادار 36
مواد (6)و(8) مصوبه جلسه 483 مورخ23/5/1380 آموزش و تعلیم راهنمایی و رانندگی راهنمایی و رانندگی 37

1-مواد 3 ، 1 و14 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی وخوردنی وآشامیدنی مصوب

1334واصلاحات بعدی آن

1- ایجاد هرنوع شخصیت حقوقی –پزشکی ازجمله بیمارستان، زایشگاه،تیمارستان ، آسایشگاه،آزمایشگاه،پلی کلینیک،موسسات فیزیوتراپی والکتروفیزیوتراپی وهیدروتراپی ولابراتوار ،کارخانه دراروسازی ،داروخانه ، درمانگاه ،بخش تزریقات وپانسمان
2-ورود هرنوع فراورده بیولوژیک نظیر سرم و واکسن وفرآورده های آزمایشگاهی ومواد غوذایی اطفال وهرنوع دارو ومواد اولیه دارویی وبسته بندی دارویی،وقطعات وماشین آالت مربوطه به هرشکل وعنوان از خارج از کشور

3- ترخیص وساخت هرنوع دارو یا فرآورده بیولوژیک وعرضه وفروش آنها در داخل کشور ویا صدور آن به خارج
وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی 38

1- اساسنامه شورای عالی حوزه های علمیه مصوب 1374 به تأیید مراجع عظام ومقام معظم رهبری رسیده است ماده (39) و (14) و(16) اساسنامه مذکور

2- ماده (3) اساسنامه شورای گسوترش حوزه های علمیه مصوب 1382
تأسیس، توسعه، انحلال ، آموزش حوزه های علمیه در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی متناسب با رسالتها و اهداف ، سیاستها و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت شورای گسترش حوزه های علمیه 39

1- قانون توسعه حمل ونقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت مصوب 1386
2- آیین نامه ایجاد وبهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت وبخش عمومی غیردولتی مصوب 1388

فعالیت پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره برداری و انجام کلیه خودمات مرتبط وقابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وکارگروه استانی دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک 40

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب