تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

جدول هزینه های ثبت شرکت (به ریال)

ردیف

نوع شرکت

اقلام هزینه

مبلغ

1

ثبت شرکت سهامی خاص

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

2.500.000

2

ثبت شرکت مسئولیت محدود

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

2.500.000

3

ثبت موسسه

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

 4.370.000

4

ثبت تعاونی

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

 8.000.000

5

تنظیم تغییرات شرکت به صورت آنلاین

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

 600.000

6

تنظیم تغییرات شرکت به صورت آنلاین حضوری

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

2.500.000

7

 اخذ کارت بازرگانی

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

6.000.000 

8

تنظیم مدارک کارت بازرگانی

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

1.000.000

9

 پلمپ دفاتر و مهر شرکت

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

500.000

10

 ثبت نام ارزش افزوده

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

1.500.000

11

ثبت نام و علائم تجاری (برند شخصی)

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

3.500.000

12 ثبت نام و علائم تجاری (برند شرکتی) حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری) 4.500.000
13 ثبت طرح صنعتی در مرحله اول 5.000.000 ریال دستمزد هزینه های واریزی تا مرحله اخذ تصدیق 14.000.000 ریال
14 ثبت اختراع در مرحله اول 5.000.000 ریال دستمزد هزینه های واریزی تا مرحله اخذ تصدیق 14.000.000 ریال

 

جدول محاسبه ثبت نام و علائم تجاری، ثبت شرکت ها و سایر خدمات

 

 

تعرفه ثبت شرکت با توجه به نوع شرکت، تعداد مالکین و شرایط آنها و هدف شما متفاوت خواهد بود. برای مثال، شما اگر یک فرد حقیقی باشید و بخواهید شرکت خود را ثبت کنید، با توجه به تعداد طبقه محصولات و خدمات، هزینه شما متنوع خواهد بود. در ادامه این مقاله همراه باشید تا شما را با تمام شرایط و ریزه کاری های محاسبه هزینه ثبت شرکت آشنا کنیم.

 

هزینه ثبت شرکت در ایران چقدر است؟

هزینه ثبت شرکت در ایران به فاکتور های مختلفی بستگی دارد. برای مثال، شما اگر بخواهید شرکت خود را با مالک (مالکین) حقیقی تاسیس کنید، بصورت پایه باید مبلغ دویست هزار ریال (معادل بیست هزار تومان) را در نظر داشته باشید. حال اگر مالک (مالکین) شما حقوقی باشند، مبلغ پایه چهارصد هزار ریال (معادل چهل هزار تومان) برای آن باید در نظر گرفته شود.

فاکتور های دیگری هم برای ثبت شرکت وجود دارند که روی هزینه نهایی تاثیر خواهند گذاشت. شما باید ببینید که کدامیک از شرایط را برای ثبت شرکت دارید و سپس به محاسبه هزینه و تعرفه ثبت شرکت خود بپردازید. برای این کار هم میتوانید شرایط گفته شده در ادامه را ببینید.

 

بررسی تعرفه ثبت شرکت نسبت به شرایط مختلف مالک (مالکین)

تعرفه ثبت شرکت با توجه به شرایط مالک (مالکین) تنوع بالایی می پذیرد. در حالت کلی دو دسته مالک داریم. یکی حقیقی و دیگری حقوقی. در ادامه شرایط و هزینه ثبت هریک از آنها را بطور کامل بررسی می کنیم:

 

مالک یا مالکین افراد حقیقی باشند:

مبلغ پایه 200/000 ریال ( هزینه یک طبقه نیز در این مبلغ دیده شده است) ، هر طبقه اضافی 20/000 ریال

مثال : فردی بیست و دو کالا انتخاب نموده است، که کالاهای انتخاب شده در 5 طبقه میباشند

تذکر← از این پنج طبقه، یک طبقه پایه میباشد، لذا چهار طبقه آن درمحاسبات قرار میگیرد

محاسبه: 200/000 ریال + (20/000*4 = 80/000 ریال) ==> مبلغ قابل پرداخت 280/000 ریال

 

مالک یا مالکین افراد حقوقی باشند:

مبلغ پایه 400/000 ریال ( هزینه یک طبقه نیز در این مبلغ دیده شده است) ، هر طبقه اضافی 40/000 ریال

مثال : فردی بیست و دو کالا انتخاب نموده است، که کالاهای انتخاب شده در 5 طبقه میباشند

تذکر← از این پنج طبقه، یک طبقه پایه میباشد، لذا چهار طبقه آن درمحاسبات قرار میگیرد

محاسبه: 400/000 ریال + (40/000*4 = 160/000 ریال) ==> مبلغ قابل پرداخت 560/000 ریال

 

 

هزینه لازم جهت ثبت شركت سهامی خاص

هزینه ثبت شركت سهامی خاص 2.500.000 ریال می باشد كه هزینه های ذیل مطابق با فیش پرداختی به اداره ثبت شرکت ها اضافه می گردد: حق الثبت، حق الدرج، آگهی روزنامه. بدیهی است كه هزینه فوق كلیه هزینه‌ها را شامل گردیده بطوریكه موكل هیچ هزینه دیگری را پرداخت نخواهد نمود.

 

کل هزینه ثبت شرکت تعاونی با سرمایه یک میلیون ریال به شرح ذیل می باشد:

 1-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی : 150000ریال

2- هزینه حق الدرج   140000ریال

3-هزینه حق الثبت : 12000ریال (سرمایه یک میلبون ریال )

4 - هزینه روزنامه رسمی 150000ریال

5- پوشه وگیره :10000ریال

6 - حق الوکاله : 800000ریال

7- پلمب دفاتر (اوراق -دفتر کل وروزنامه=فیش):  150000ریال

8-  مهر شرکت ( اختیاری) :  100000ریال

جمع  کل پرداختی جهت ثبت شرکت + مهر + پلمپ دفاتر مالی(روزنامه وکل ): 1250000ریال

 

کل هزینه ثبت شرکت مسئولیت محدود با سرمایه یک میلیون ریال به شرح ذیل می باشد:

 1-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی: 50000ریال

2- هزینه حق الدرج   140000ریال

3-هزینه حق الثبت : 12000ریال   (سرمایه یک میلبون ریال )

4 - هزینه روزنامه رسمی 150000ریال

5- پوشه وگیره :10000ریال

6-تعین نام :40000 ریال

7 - حق الوکاله : 250000ریال

جمع کل :1000000ریال   

8- پلمب دفاتر(اوراق -دفتر کل وروزنامه+ فیش)  (اختیاری ) 150000ریال

9-  مهر شرکت (اختیاری): 100000ریال

 

تعرفه ثبت شرکت سهامی خاص با سرمایه یک میلیون ریال

کل هزینه ثبت شرکت (سهامی خاص) با سرمایه یک میلیون ریال به شرح ذیل می باشد:

 1-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی: 150000ریال

2- هزینه حق الدرج 140000ریال

3-هزینه حق الثبت: 12000ریال (سرمایه یک میلبون ریال)

4 - هزینه روزنامه رسمی 150000ریال

5- پوشه وگیره :10000ریال

6-تعین نام :40000 ریال

7 - حق الوکاله : 250000ریال

جمع کل :900000ریال   

8- پلمب دفاتر(اوراق -دفتر کل وروزنامه+ فیش)  (اختیاری ) 150000ریال

9-  مهر شرکت ( اختیاری) :  100000ریال

 

هزینه ثبت موسسه با سرمایه یک میلیون ریال چقدر است؟

کل هزینه ثبت موسسه با سرمایه یک میلیون ریال به شرح ذیل می باشد:

 1-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی: 150000ریال

2- هزینه حق الدرج   140000ریال

3-هزینه حق الثبت : 12000ریال   (سرمایه یک میلبون ریال )

4 - هزینه روزنامه رسمی 150000ریال

5- پوشه وگیره :10000ریال

6-تعین نام :40000 ریال

7 - حق الوکاله : 250000ریال

جمع کل ثبت موسسه :1000000ریال      

8- پلمب دفاتر(اوراق -دفتر کل وروزنامه+ فیش) 150000ریال

9-  مهر شرکت ( اختیاری) :  100000ریال

 

هزینه ثبت موسسه غیر تجاری با سرمایه یک میلیون ریال چقدر است؟

کل هزینه ثبت موسسه غیر تجاری با سرمایه یک میلیون ریال به شرح ذیل می باشد:

 1-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی : 50000ریال  

2- هزینه حق الدرج   140000ریال 

3-هزینه حق الثبت : 12000ریال   (سرمایه یک میلبون ریال )                               

 4 - هزینه روزنامه رسمی 150000ریال 

5- پوشه وگیره :10000ریال                                                                                   

 6 - حق الوکاله : 250000ریال             

 7- پلمب دفاتر (اوراق -دفتر کل وروزنامه=فیش):  150000ریال                                                                       

 8-  مهر شرکت ( اختیاری) :  100000ریال                           

  جمع  کل پرداختی جهت ثبت شرکت+ مهر+ پلمب دفاتر مالی(روزنامه وکل ): 900000ریال

 

 

جمع بندی

در این مقاله بطور کامل، تعرفه ثبت شرکت های مختلف را بررسی کردیم. در این بررسی، برای دقت بالاتر در محاسبه هزینه ثبت شرکت، جدولی نیز آماده شد که بتوانید براحتی هرآنچه که از ثبت شرکت نیاز دارید را محاسبه کنید.

اکثر هزینه ها برای ثبت شرکت ها در ایران، مربوط به ثبت سند و مدارک شما در سیستم و سامانه ها تخصص می یابد. دقت کنید که قبل از اقدام برای ثبت شرکت خود، مدارک و هزینه ها را بطور کامل آماده کنید.

در صورت هر گونه سوال و نیاز به مشاوره تلفنی می توانید با شماره 42143-021 در تماس باشید.

واحدهای ثبتی

تغییرات: 09129352517
تاسیس: 09128578441
عمان: 09128330765
برند: 09129350317
کارت بازرگانی: 09120907459
کد اقتصادی و ارزش افزوده: 09128348466
طرح صنعتی: 09128394102
اختراع و دانش بنیان: 09128579331

تماس با ما

جردن بالاتر از اسفندیار پ۱۴۱ طبقه سوم (جهت مراجعه حضوری)
تهران، خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک 223، ساختمان فکر برتر
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000
09128330765

بهینه سازی و سئو توسط شرکت سئو ایران