امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اتحادیه تعاونی دارای ارکان ذیل است :
- مجامع عمومی ؛
- هیئت مدیره ؛
- هیئت بازرسی.
مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده، هیئت مدیره رکن اداره کننده و هیئت بازرسی رکن کنترل کننده است. علاوه بر این اتحادیه تعاونی باید دارای مدیر عامل نیز باشد.

  • مجامع عمومی اتحادیه تعاونی

مجامع عمومی اتحادیه به دو شکل عادی و فوق العاده با حضور نمایندگان تعاونی های عضو تشکیل می شود. حق رای هر تعاونی بدون در نظر گرفتن تعداد سهامی است که در اتحادیه دارد؛ یعنی هر عضو فقط دارای یک رای است. در مواردی که تعداد اعضای تعاونی های عضو اتحادیه و حجم معاملات آن ها با اتحادیه به هم نزدیک نباشد، تعداد نمایندگان هر تعاونی، به نسبت تعداد اعضای آن تعاونی یا به نسبت تعداد اعضا و نیز حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته باشد – مطابق دستورالعملی که وزارت تعاون ابلاغ می کند – خواهد بود.
نمایندگان تعاونی های عضو باید شخصاَ در جلسات مجامع عمومی حاضر شوند و نمی توانند حق حضور یا حق رای خود را به دیگری واگذار کنند.
مجمع عمومی عادی با حضور نمایندگان حداقل نصف به علاوه یک تعاونی های عضو رسمیت پیدا می کند. در صورت حاصل نشدن نصاب مذکور، بار دیگر از اعضا برای تشکیل مجمع دعوت می شود. در دعوت نوبت دوم، جلسه با حضور هر تعداد از نمایندگان تعاونی های عضو حاضر رسمیت می یابد. جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت اول با حضور حداقل دو سوم نمایندگان تعاونی های عضو در دعوت نوت دوم با حضور حداقل نصف به علاوه یک و در دعوت نوبت سوم با حضور هر تعداد از نمایندگان مذکور رسمیت می یابد. آگهی دعوت به تشکیل مجمع برای نوبت بعدی، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ جلسه ای که رسمیت نیافته است با همان دستور جلسه قبلی منتشر می شود. فاصله نشر آگهی دعوت هر نوبت تا تشکیل جلسه نباید از پانزده روز کمتر و از بیست روز بیشتر باشد.
تصمیمات مجامع عمومی عادی با اکثریت نصف به علاوه یک آرای نمایندگان تعاونی های عضو حاضر در جلسه رسمی اتخاذ می شود؛ مگر برای انتخاب مدیران و اعضای هیئت بازرسی که برای تصمیم گیری در این باره اکثریت نسبی اعتبار دارد. تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده با تصویب اکثریت سه چهارم نمایندگان حاضر در جلسه رسمی، معتبر است.

  • هیئت مدیره اتحادیه تعاونی

هیئت مدیره اتحادیه تعاونی از میان اشخاص حقیقی داوطلب که از طرف تعاونی های عضو پیشنهاد شده اند و با تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه انتخاب می شوند. هر تعاونی بیش از یک نفر در هیئت مدیره عضو نخواهد داشت. نخستین هیئت مدیره را " اولین مجمع عمومی عادی " که در بدو تاسیس اتحادیه تشکیل می شود، انتخاب می کند.
اعضای هیئت مدیره با رای مخفی و کتبی ( با ورقه ) و اکثریت نسبی برای مدت سه سال انتخاب می شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی، به ترتیب دارندگان آرای بیشتر، عضو علی البدل محسوب می شوند. تعداد اعضای اصلی و علی البدل در اساسنامه اتحادیه تعیین می شود. انتخاب هر یک از اعضا تنها برای دو دوره متوالی بلامانع است. افرادی که دوسوم آرای کل اعضای اتحادیه را کسب کنند، از ممنوعیت انتخاب بیش از دو نوبت متوالی مستثنا خواهند بود.

  • هیئت بازرسی اتحادیه

هیئت بازرسی مامور حسابرسی و بازرسی اتحادیه است. گزارش های هیئت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای آن برسد.
هیئت بازرسی سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل دارد و مجمع عمومی عادی اتحادیه آن ها را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. اعضای هیئت بازرسی ممکن است از بین اعضای تعاونی های عضو اتحادیه یا خارج از آن ها باشند. یادآوری می شود که نخستین هیئت بازرسی را اولین مجمع عمومی عادی که در بدو تاسیس اتحادیه تشکیل می شود، انتخاب می کند. در صورتی که شخص حقوقی به عضویت هیئت بازرسی انتخاب شود، باید یک شخص حقیقی را به نمایندگی خود برای انجام وظایف مربوط معرفی کند. بازرسان با تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه، حق الزحمه و پاداش دریافت می کنند.

از انتخابتان متشکریم.
خوانندگان عزیز ، می توانند سوالات خود را از طرق ذیل با ما در میان بگذارند :

  • شماره تماس:42143-021
  • سامانه ی پیامکی: 100042143
  • تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000