امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
  • بطلان شرکت بامسئولیت محدود

به موجب ماده 100 قانون تجارت ، " هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند ".
در موارد ذیل شرکت با مسئولیت محدود باطل است :
1. اگر تمام سهم الشرکه نقدی تادیه نشود و یا تمام آورده غیرنقد تقویم یا تسلیم نشود.
2. عدم تعیین آورده غیرنقد
رفع موجبات بطلان توسط شرکا موجب می شود که شرکت تشکیل شود اما شرکت از روزی تشکیل شده محسوب می شود که موجب بطلان مرتفع شود نه از روزی که شرکا شرکت را تشکیل شده اعلام کرده اند. اشخاص ذینفع نیز می توانند از آثار بطلان تا قبل از تاریخ برطرف شدن موجب بطلان استفاده کنند.

  • انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود مانند شرکت های دیگر از 2 طریق عمومی و اختصاصی قابل انحلال می باشد.
به موجب ماده 93 قانون تجارت ، طرق عمومی انحلال در همه شرکت ها اجرا می شود و عبارتند از :
- انقضای مدت
- خاتمه یافتن انجام موضوع شرکت
- غیرممکن شدن موضوع شرکت
- ورشکستگی
به موجب ماده 114 قانون تجارت ، موارد انحلال حصری می باشند و طرق اختصاصی انحلال عبارتند از :
1. تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنان بیش از نصف سرمایه شرکت باشد. ( اکثریت مطلق سرمایه ای )
در این مورد نه به حکم دادگاه نیاز است و نه تصویب مجمع عمومی .
2. از بین رفتن نصف سرمایه شرکت به واسطه ضرر + تقاضای انحلال توسط یکی از شرکا + موجه بودن دلایل در محکمه + عدم تمایل سایر شرکا به پرداخت سهمی که در صورت انحلال به متقاضی تعلق می گیرد.
در این بند جمع 4 شرط فوق الزامی است و تنها موردی می باشد که درخواست نیاز است.
به موجب ماده 141 لایحه ، در شرکت سهامی با از بین رفتن نصف سرمایه شرکت اگر مجمع عمومی فوق العاده رای به انحلال ندهد، از موارد کاهش اجباری سرمایه می باشد.
3. فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.
اگر در اساسنامه فوت پیش بینی نشده باشد از موارد انحلال نیست چون در شرکت سرمایه ای شخصیت شریک ملاک نمی باشد و موارد انحلال حصری است . پس حجر و ورشکستگی شرکا حتی اگر در اساسنامه پیش بینی شده باشد از موارد انحلال شرکت نیست.

  • مسئولیت جزایی

طبق ماده 115 قانون تجارت ، مسئولیت جزایی در شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از :
1. موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع ، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده باشند.
2. کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی شرکت را بیش از قیمت واقعی تقویم کرده باشند. دلیل استفاده از عبارت کسانی این است که امکان دارد در شرکت از شخصی به عنوان کارشناس به جای شرکا یا مدیران در تقویم آورده غیرنقد استفاده شده است.
3. مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000