امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

• تعریف شرکت تضامنی:
به موجب قانون تجارت ،« شرکت تضامنی شرکتی است که درتحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود،مقصود ازمسئولیت تضامنی شرکاء این است که اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های شرکت کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هرقراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود. »
• شرایط تشکیل و ویژگی های شرکت تضامنی :
براساس تعریف قانونی که از شرکت تضامنی شده است، برای تشکیل شرکت تضامنی حصول شرایطی لازم است که به ذکر شرایط مزبور و نیز خصوصیات این شرکت می پردازیم :
۱- تعداد اعضای شرکت : شرکت تضامنی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و حداقل شرکایی که می توانند شرکت تضامنی را تشکیل دهند دو نفر خواهند بود. ولی برای حداکثر حدی تعیین نشده است.
۲- نام مخصوص شرکت : شرکت تضامنی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود. دراین مورد ماده ۱۱۷ قانون تجارت می گوید :
دراسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر شرکاء ذکر شود. درصورتی که اسم شامل براسامی تمام شرکاء نباشد، باید بعد ازاسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل و(شرکا) و(برادران) قید شود.
۳- مسئولیت تضامنی شرکاء : منظور از مسئولیت تضامنی این است که اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض کافی نباشد، هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است و اگر دارایی یکی از شرکاء برای پرداخت تمام قروض شرکت کفایت ننماید، طلبکاران برای وصول بقیه طلب به سایر شرکاء ضامن، رجوع می نمایند.
۴- پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی : شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی شرکت تأدیه شده باشد و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
۵- شرکت تضامنی برای انجام امور تجارتی تشکیل شده باشد : تشکیل شرکت تضامنی موقعی صورت قانونی دارد که برای امور بازرگانی تشکیل بشود. درغیر این صورت مقررات قانون تجارت درباره آن قابل اجراء نخواهد بود. لازمه این شرط مورد تأیید بودن موضوع شرکت است.
۶- موضوع شرکت : موضوع شرکت باید معین و قانونی بوده و دارای منفعت عقلانی باشد. و دامنه فعالیت شرکت محدود به موضوعی خواهد بود که در شرکت نامه تأکید شده است و مراجع ذیصلاح صنفی و بازرگانی درصدور پروانه های صنفی و موافقت نامه های اصولی و کارت بازرگانی توجهاً به موضوع شرکت اقدام لازم به عمل خواهند آورد.
۷- اقامتگاه شرکت : به منظور ابلاغ اوراق قضایی و سایر مراجعات قانونی به شرکت، لازم است که شرکت تضامنی دارای اقامتگاهی غیرازاقامتگاه شرکاء تشکیل دهنده آن باشد.
۸- تاریخ تشکیل شرکت : درشرکت های سهامی عام، تاریخ انتخاب اولین مدیران و بازرس و یا بازرسان شرکت ازسوی مجمع عمومی مؤسس و قبولی کتبی سمت از سوی آنان تاریخ تشکیل شرکت محسوب می شود. ولی قانون تجارت درمبحث مربوط به شرکت های تضامنی درباره تاریخ تشکیل شرکت فقط درماده ۱۸ می گوید : شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
• مدارک لازم جهت ثبت شرکتهای تضامنی مدارک لازم جهت ثبت شرکت های تضامنی :
_ دو نسخه اساسنامه تکمیل شده ؛
_ دو برگ شرکتنامه تکمیل شده ؛
_ دو جلد تقاضانامه تکمیل شده ؛
_ دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره ؛
_ دو برگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ؛
_ فتوکپی برابراصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران وهیأت نظار ( درمواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند؛)
_ تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی وهم چنین فیش واریزی ؛
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل ؛
_ اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد ؛
_ اصل وکالت نامه وکیل دادگستری درصورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000