امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در این مقاله برای آشنایی ذهن خوانندگان، ابتدا به تعریف نشانه های جغرافیایی و علامت تجاری می پردازیم و سپس وارد بحث اصلی می شویم. قدر مسلم آن است که شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه  با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر در ارتباط باشید. همکاران ما در این مرکز ، از طریق مشاوره تخصصی شما را راهنمایی خواهند کرد.
• نشان جغرافیایی چیست؟
نشانه ای است که بر روی کالاهای که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن به واسطه آن منطقه جغرافیایی می باشد، به کار می رود. به طور عام، یک نشانه جغرافیایی، شامل نام و محل منشأ کالاهاست.
• علامت تجاری چیست ؟ :
هرنشان یا ترکیبی از نشان ها که بتواند کالاها یا خدمات یک شرکت را از کالاها یا خدمات شرکت های دیگر متمایز گرداند، یک علامت تجاری را تشکیل می دهد.
• شباهت نشانه های جغرافیایی با علائم تجاری :
مهم ترین شباهت های موجود بین علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی به این شرح است :
الف ـ نشانه های جغرافیایی،یک نام،علامت یا نماد جغرافیایی است. علامت تجاری هم می تواند نام،علامت،یا نماد جغرافیایی باشد.
ب ـ علامت تجاری وهم نشانه جغرافیایی ارزش اقتصادی دارند وبه همین دلیل نیز مورد حمایت قرار می گیرند.علامت تجاری و نشانه های جغرافیایی دوعامل مهم برای تشخیص کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات اند.
ج ـ حقوق علائم تجاری و حقوق نشانه های جغرافیایی هردو،زیر شاخه های حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهند.
د ـ علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی هردو قابل ثبت در سطوح ملی و بین المللی اند.
ه ـ هم علائم تجاری وهم نشانه های جغرافیایی که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند مورد حمایت قرار نمی گیرند.
• تفاوت های نشانه های جغرافیایی با علائم تجاری :
مهم ترین تفاوت های موجود بین علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی به این شرح است :
الف ـ نشانه های جغرافیایی معرف محل تولد کالاست، اما علامت تجاری معرف تولید کننده آن.
ب ـ علائم تجاری،اصولاً جدید و ابداعی اند، اما نشانه های جغرافیایی از قبل وجود داشته اند.
ج ـ درمورد نشانه های جغرافیایی ارتباط بین کیفیت، شهرت یا ویژگی های کالا و مکان تولید آن شرط حمایت است، اما درمورد علائم تجاری وجود چنین ارتباطی ضروری نیست.
د ـ ثبت و دربرخی موارد استعمال علامت تجاری، پدید آورنده حق انحصاری برای ثبت کننده یا استفاده کننده ازعلامت است و مالک علامت تجاری به تبع حق انحصاری یاد شده می تواند سایرین را ازاستعمال علامت یکسان یا مشابه منع کند؛ اما ثبت یا استعمال نشانه جغرافیایی چنین حق انحصاری ایجاد نمی کند و هر تولید کننده دیگری که درمحل جغرافیایی مذکور مشغول فعالیت بوده و کالای تولیدی او دارای کیفیت،شهرت یا سایر ویژگی های اساساً قابل ارتباط به محل مبدأ باشد، می تواند ازهمان نشانه جغرافیایی استفاده کند.
ه ـ حقوق انحصاری مالک علامت تجاری قابل انتقال است، اما حق استعمال نشانه جغرافیایی نه.
وـ نشانه های جغرافیایی فقط می توانند بر روی یک کالای خاص مورد استفاده قرار گیرند، اما علائم را می توان بر روی کالاهای مرتبط نیز به کار برد.
زـ مدت حمایت ازعلائم تجاری ثبت شده محدود است، درحقوق ایران ده سال و در موافقت نامه تریپس هفت سال، و ادامه حمایت مشروط به تجدید ثبت خواهد بود، درحالی که حمایت از نشانه های جغرافیایی محدود به مدت معینی نیست.
• مدارک ثبت نشان جغرافیایی :
مطابق ماده ۵ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی :
الف) مدارک مثبت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی :
شخص حقیقی :
ـ فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه
ـ فتوکپی برابر اصل شده کارت ملی
شخص حقوقی :
ـ کپی برابر اصل شده شناسنامه دارندگان حق امضاء مجاز طبق آخرین روزنامه رسمی
ـ کپی برابر اصل شده کارت ملی دارندگان حق امضاء مجاز طبق آخرین روزنامه رسمی
ب) نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالت نامه؛ درصورتی که تقاضا توسط وکیل به عمل آید.
ج) ۱۰عدد از نمونه نشانه جغرافیایی به طریقی که استعمال می شود؛ حداکثر در ابعاد 1010 سانتی متر
د) مشخصات محصول که شامل اطلاعات زیر می باشد :
1ـ نام محصول و نشانه جغرافیایی درخواستی( مثلاً: فرش، فرش مشهد)
2ـ توصیف محصول(برای فرش شامل: بافت اعم از جنس مواد اولیه و نوع بافت، طرح ها و نقش مایه ها، رنگ بندی، ابعاد و...)
3ـ معرفی دقیق منطقه تولید محصول( همراه با نقشه جغرافیایی منطقه مذکور)
4ـ ارائه مستندات مبنی بر ارتباط محصول با منطقه جغرافیایی معرفی شده.
5ـ اگر در تحصیل محصول روش خاصی به کار گرفته می شود؛ توضیح داده شود.( مثلاً رنگرزی الیاف به شیوه ای خاص یا...)
6ـ توضیح درخصوص ارتباط خاصی که بین محل تولید محصول با کالای تولیدی وجود دارد.( ویژگی های جغرافیایی منطقه دخیل در کیفیت محصول،مثلاً استفاده از گیاهان رنگزای خاص منطقه یا خاک منطقه یا...)
7ـ اگر ساختاری مبنی بررعایت، حفظ و کنترل محصول وجود دارد؛ توضیح داده شود.( مثلاً نظارت اتحادیه ها بر کیفیت محصولات و...)
8ـ شیوه مخصوص الصاق برچسب محصول( مثلاً چسباندن،حک کردن، بافتن و...)
ه ) تأییدیه مقام صلاحیتدار، اتحادیه های مربوط و یا سازمان های مرتبط دایر برتصدیق مبدأ تولید و انتساب کیفیت، شهرت و سایر خصوصیات مورد ادعا به آن مبدأ جغرافیایی به وسیله متقاضی( مثلاً تأییدیه مرکز ملی فرش برای اتحادیه های متقاضی)
و) گواهی مصدق ثبت نشانه جغرافیایی به پیوست ترجمه رسمی آن؛ در صورتی که کشور مبدأ نشانه جغرافیایی ایران نباشد.
• مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری :
1ـ تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2ـ مدارک مثبت هویت متقاضی :
الف- اشخاص حقیقی : (کپی شناسنامه وکپی کارت ملی )
ب- اشخاص حقوقی : (آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه وکارت ملی صاحبان امضاء)
3ـ مدارک نماینده قانونی :
در صورتی که تقاضاء توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و...) به عمل آید مدارک ضمیمه گردد.
4ـ نمونه گرافیکی : ( کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر 1010 سانتی متر)
5ـ در صورت سه بعدی بودن :
ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه ودر مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6ـ ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط :
به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و...
7ـ استفاده از حق تقدم :
درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8ـ نسخه ای از ظوابط وشرایط استفاده از علامت جمعی وتأییدیه مقام صلاحیت دار
9ـ رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی :
الف – هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ 200,000 ریال برای اشخاص حقوقی 400,000 ریال به حساب سیبا شماره 2171329015001 بانک ملی به نام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور) را ضمیمه نماید.
ب- معادل ارزی کلیه هزینه ها وتعرفه ای ثبتی علامت برمبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب 740001 نزد بانک ملی – شعبه عباس آباد غربی (803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000