ثبت شرکت در ارومیه

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

به نظر می رسد برای ورود در بحث ابتدائاَ لازم است فواید ثبت شرکت در ارومیه مورد بررسی قرار گیرد. سپس به چگونگی ثبت آن بپردازیم.
ارومیه یکی از کلان شهرهای ایران، مرکز استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه در شمال غربی ایران که در منطقه آذربایجان واقع شده است. این شهر طبق سرشماری سال 1395، دهمین شهر پرجمعیت ایران و دومین شهر پرجمعیت منطقه شمال غرب ایران به شمار می آید.
ارومیه یکی از شهرهای دارای فرصت و ظرفیت سرمایه گذاری قابل توجه است. به طوری که تاکنون 120 فرصت سرمایه گذاری در این شهر احصا و شناسایی شده است. با ثبت شرکت در ارومیه، می توان از مزایای متعدد ثبت شرکت بهره مند شد. برخی از این مزایا به قرار ذیل است :
- رسمی شدن کسب و کار و حمایت قانون
- اخذ و اعطای نمایندگی رسمی
- جلب اعتماد بیشتر مشتریان و شرکت ها جهت تعامل
- انجام کار به صورت تیمی و شراکتی
- کیفیت بهتر و خدمات مناسب تر
- استفاده از تسهیلات بانکی و مالی بیشتر
- حضور پررنگ در مناقصات و مزایده ها
- تبلیغات موثر و قدرتمند تر
- جهانی شدن و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای دیگر
- امکان بهره مندی از معافیت های مالیاتی برای شرکت ها
- دریافت جوازها
- امتیازات اعتبارات وام تسهیلات
- تحت پوشش بیمه قرار گرفتن و ...
شما می توانید شرکت خود را در قالب سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت برسانید. در ایران تفاوت شرکت های سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود این است که شرکت  با حداقل سه نفر سهامدار قابل تشکیل است وسهام نیز بدون نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی قابل نقل وانتقال هستند ودر شرکت مسئولیت محدود سرمایه به صورت اعلامی میباشد وهرچقدر که اعلام شود احتیاجی به واریز به حساب شرکت ندارد، ولی در شرکت سهامی خاص الزاماَ ۳۵٪مبلغ اعلامی  می بایست به صورت نقد به حساب شرکت واریز گشته و۶۵٪در تعهد مابقی  ظرف 5 سال تادیه گردد. به طور کلی انتخاب نوع شرکت  به اهداف اعضا در آینده ، نوع فعالیت افراد، میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، تعداد افراد عضو و .. بستگی دارد. مثلاَ کسانی که بخواهند در مناقصات ، مزایدات و ... شرکت کنند یا بعدها برای شرکت رتبه بگیرند باید شرکت سهامی خاص ثبت نمایند.
در ادامه، به بررسی بیشتر راجع به شرکت های نامبرده فوق می پردازیم.

  • شرکت با مسئولیت محدود :

مطابق ماده ۹۴ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
نکاتی درخصوص شرکت با مسئولیت محدود درقانون تجارت :
1ـ حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.( ماده ۹۴ ق.ت)
۲ـ حداقل سرمایه با توجه به رویه وحداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
۳ـ سعی شود درنام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود، اسم شریکی که در نام شرکت قید می شود، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در ابتدا امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.( ماده ۹۵ ق.ت)
۴ـ شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیرنقدی نماید وهر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.( ماده ۹۶ ق.ت)
۵ـ درشرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که، سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. هرشرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.( ماده ۹۷ ق.ت)
۶ـ کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که درحین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.( ماده ۹۸ ق.ت)
۷ـ سهم الشرکه که شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم و بی اسم وغیره درآید. سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.( ماده ۱۰۲ ق.ت )
۸ـ انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود.( ماده ۱۰۳ ق.ت )
۹ـ شرکت به وسیله یک یا چند نفرمدیر که به صورت مؤظف یا غیر مؤظف، که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شود، اداره می گردد. ( ماده ۱۰۴ ق.ت )
۱۰ـ مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. ( ماده ۱۰۵ ق.ت )
۱۱ـ تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند و دراین صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مذکور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع بیان دارد.( ماده ۱۰۶ ق.ت )
۱۲ـ هریک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد درمجامع دارای رأی خواهد بود.اساسنامه می تواند ترتیب دیگری معلوم نماید.( ماده ۱۰۷ ق.ت )
۱۳ـ روابط شرکاء شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء است، اساسنامه می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد.( ماده ۱۰۸ ق.ت)
۱۴ـ درهرشرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشد باید هیأت نظار باشد. هیأت نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.( ماده ۱۰۹ ق. ت)

  • شرکت سهامی خاص :

شرکت سهامی خاص، شرکتی است که بین سه نفر یا بیشتر که معمولاَ از دوستان و آشنایان یکدیگر می باشند تشکیل شده که سرمایه آن توسط موسسین آن تامین شده و در آن پذیره نویسی و مجمع عمومی موسس وجود ندارد. در بدو تاسیس سی و پنج درصد از سرمایه شرکت توسط اعضاء در حساب مخصوصی در بانک واریز شود.
نکاتی درخصوص شرکت سهامی خاص درقانون تجارت :
1- در شرکت سهامی خاص موسسان به سرمایه اشخاص ثالث ( عموم ) رجوع نمی کنند.
2- برای تشکیل آن باید حداقل سه شخص حضور داشته باشند که بر اساس قواعد حاکم بر شرکت ها می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
3- برای تشکیل این نوع شرکت، داشتن اهلیت ضروری نیست و ولی یا قیم محجور نیز می توانند واسطه تشکیل شرکت برای اشخاص فاقد اهلیت شوند.
4- سرمایه شرکت سهامی خاص، حداقل یک میلیون ریال است و توسط موسسان هنگام تاسیس تامین می شود.
5- شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
6- کلمه خاص باید قبل یا بعد از نام شرکت ذکر گردد در غیر این صورت هر یک از افراد ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه بخواهد.
7- سرمایه باید شامل اوراق سهام باشد.
8- شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا وسیله بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و یا اطلاعیه و هر نوع تبلیغی برای فروش سهام خود اقدام کنند مگر اینکه از مقررات شرکت های سهامی عام تبعیت نمایند.
9- با توجه به اینکه نقل و انتقال سهام در این شرکت ها در روزنامه رسمی کشور آگهی نمی گردد و جزء آیین نامه های داخلی شرکت ها می باشد به همین علت آگاهی از لیست دقیق سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا تنظیم هرگونه صورتجلسه اعم از تغییرات، تمدید و یا هر نوع صورتجلسه قابل ثبت دیگر نیاز به ارائه لیست سهامداران شرکت خواهد داشت.
10- برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص طرح و تنظیم اعلامیه پذیره نویسی لازم نیست.
11- در موقع تاسیس شرکت سهامی خاص، موسسین باید لااقل سی و پنج درصد آن را نقداَ در حسابی که به نام شرکت در شرف تاسیس و در نزد بانک افتتاح می کنند، واریز نمایند و پرداخت بقیه را تعهد کنند.
12- تمام یا قسمتی از سرمایه می تواند غیرنقدی باشد که در این صورت باید کلیه سرمایه غیرنقدی تادیه گردد.
13- در شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع موسسین، برخلاف شرکت سهامی عام الزامی نیست.
14- در شرکت سهامی خاص، مانند شرکت سهامی عام آورده های غیرنقد باید طبق مظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری ارزیابی شود و نمی توان آن ها را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس مذکور قبول کرد.
15- طبق ماده 21 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی به فروش سهام خود مبادرت کنند؛ مگر این که به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و از مقررات آن پیروی نمایند.
16- در شرکت سهامی خاص، بدون ذکر در قانون، تعداد سهامداران محدود می باشد برخلاف شرکت سهامی عام که تعداد سهامداران نامحدود می باشد.
17- شرکت سهامی باید دارای اساسنامه باشد . اساسنامه ، قانون اساسی شرکت است که مبین حقوق و تکلیف و اختیارات ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی، مدیران و بازرسان و سهامداران می باشد. در بندهای 1 تا 4 هویت و اطلاعات کلی شرکت، در بندهای 5 تا 11 سرمایه و سهام شرکت، بندهای 11 تا 14 در خصوص مجامع عمومی، بندهای 15 تا 17 در خصوص هیات مدیره، بند 18 بازرس ، بند 19 امور مالی ، بند 20 انحلال و بند 21 در رابطه با تغییر اساسنامه می باشد.
18- چنانچه شرکت به هر نحوی سهام یا امتیاز خاصی برای بعضی از سهامداران قائل شود این موضوع باید در اظهارنامه ثبت شرکت ها نمایان گردد.
19- هر گاه به علل و موجباتی سرمایه شرکت از حداقل آن ( یک میلیون ریال ) کمتر شود شرکاء باید آن را تامین نمایند و یا اینکه آن را تبدیل به شرکت تضامنی یا مسئولیت محدود بنمایند.

  • مدارک و اطلاعات لازم جهت ثبت شرکت در ارومیه :

- انتخاب 5 نام برای شرکت به ترتیب اولویت.
الزامی است که این نام ها بر اساس قوانین تعیین نام انتخاب شوند از جمله اینکه :
الف) معنادار و مفهومی باشد.
ب) مطابق و موازی فرهنگ اسلامی باشد.
ج) سابقه ثبت و یا تکراری نباشد.
- تعیین موضوع فعالیت شرکت
- آدرس محل فعالیت شرکت
- تعیین میزان سرمایه شرکت
- تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها
- تعیین صاحبان امضاء در شرکت
- تعیین اساسنامه، شرکتنامه و تقاضانامه
- مدارک شناسایی کلیه اعضای هیات مدیره و مدیران
- گواهی عدم سوء پیشینه
- امضای اقرارنامه عدم اشتغال در سازمان های دولتی توسط کلیه اعضای هیات مدیره
- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
- مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند.

  • زمان لازم برای برای شرکت در ارومیه

آنچه در ثبت و تاسیس شرکت مهم می باشد زمان ثبت شرکت است. ثبت شرکت مطابق قوانین تجارت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسد. زمان ثبت شرکت از 30 روز الی 40 روز کاری به طول می انجامد.
چنانچه انجام امور خود را به موسسه حقوقی فکر برتر بسپارید ، این کار بدون نقص و بدون اتلاف زمان انجام می شود.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب