امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اظهارنامه در واقع سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص است که مفاد آن بایستی از سوی موسسان بر اساس ماده 7ل.ا.ق.ت تنظیم شود. موسسان به هنگام تاسیس شرکت سهامی می بایست اظهارنامه را تهیه و تنظیم نموده و آن را به ضمیمه دیگر مدارک مندرج در مواد 6 و 20 ل.ا.ق.ت از جمله طرح اساسنامه و اعلامیه ی پذیره نویسی (که مختص شرکت های سهامی عام است) پس از امضاء کلیه ی موسسان، اعضاء هیات مدیره (اصلی و علی البدل) وبازرسان (اصلی و علی البدل) آن را برای ثبت به اداره ی ثبت شرکت ها تقدیم نمایند. این اظهارنامه (تقاضانامه ثبت شرکت) در دو نسخه تنظیم می شود و بعد از ثبت، متصدی آن باید طبق ماده 5 نظامنامه قانون تجارت مصوب 1311 نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و نمره ثبت امضاء و به مهر اداره ثبت شرکت ها ممهور کند و به متقاضی تسلیم نماید.

بیشتر بخوانید

- نحوه ی تنظیم اظهارنامه ی ثبت شرکت سهامی خاص

- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص

- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص

مطابق ماده 6 نظامنامه مذکور بیان می دارد: در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید توسط اداره ثبت محل در مجله رسمی عدلیه و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشر شود تا همگان و اشخاص ثالث از ثبت و تاسیس شرکت مطلع گردند. چون اظهارنامه، سند ثبت شرکت به شمارمی آید، لذا از تاریخ ثبت اظهارنامه ثبت شرکت سهامی، تاریخ ثبت شرکت محسوب می شود. برای ثبت اظهارنامه، مجمع عمومی موسس، فرد یا افراد واجد شرایطی را جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها برای انجام کلیه تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر انتخاب و معین می نماید. فرد مزبور معمولاَ مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره می باشد.

ماده 44 قانون تجارت مقرر می دارد: اظهارنامه را که بموجب ماده 50 به دایره ثبت اسناد باید تسلیم شود موسسین شرکت تهیه نموده با اسناد مربوطه به اولین مجمع عمومی تقدیم می نمایند  تا مجمع صحت یا سقم آن را معین  کند. ولی در ماده ی 50 اشاره ای به اظهارنامه نشده بلکه مقرر می دارد که مدیر شرکت باید رسید سرمایه را اعلام کند. در صورتیکه فعلاَ اظهارنامه ای که برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود، حاوی خلاصه ای از تشکیلات شرکت است و باید طبق نمونه چاپی که از طرف اداره ثبت شرکت ها تهیه شده است، تنظیم گردد. اظهارنامه مزبور، تقاضای ثبت شرکت است و مدیران شرکت با ذکر خلاصه ای از تشکیلات و اصول شرکت ذیل آن را امضاء می نمایند.

مندرجات اظهارنامه ثبت شرکت سهامی که تقریباَ شبیه شرکتنامه می باشد، به قرار زیر است:

نام شرکت

نوع شرکت

موضوع شرکت

مرکز اصلی و نشانی صحیح آن

اسامی شرکاء یا موسسان

مبدا تشکیل شرکت و مدت آن

سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی

میزان سهام هر یک از شرکاء

مدیر یا مدیران شرکت، اشخاصی که حق امضاء دارند

ترتیب تقسیم سود شرکت

مواقع رسیدگی به حساب

فسخ شرکت

محل شعب شرکت

بازرس شرکت

عده سهام

عده و مقدار سهام نقدی

عده و مقدار سهام غیر نقدی

بعد از تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرس حساب، مدیران شرکت، اظهارنامه ی ثبت شرکت را تنظیم می کنند و طبق ماده 44 آن را به تایید مجمع عمومی می رسانند.

ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب در زمینه های حقوقی و ثبتی آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه ی ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.
شما همواره می توانید سوالات خود را به صورت رایگان با ما در میان بگذارید. 02142143

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000