درباره اداره کل ثبت شرکتها

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اداره کل ثبت شرکتها بر اساس قانون ثبت شرکت های مصوب سال 1310 به وجود آمد. این اداره ثبت انواع شرکت های دولتی و مادرتخصصی، خصوصی، تعاونی، ثبت انواع نمایندگی و شعب خارجی، ثبت شرکت های دانش بنیان و ثبت اختراعات، صندوق های قرض الحسنه و بازار سرمایه بورس و فرابورس و نهادهای مالی را بر عهده دارد.

طبق ماده ی 3 آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337، ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره کل ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ی ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد. لذا مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی که از دوایر اداره ی ثبت اسناد و املاک است می باشد و در خارج از تهران اداره ی ثبت اسناد و املاک مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره ی ثبت اسناد وجود ندارد دفترخانه ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور وجود نداشته باشد دفتر دادگاه محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تاسیس اداره یا شعبه ی اسناد در محل مذکور شرکت را در دفتر ثبت اسناد به ثبت رساند. (تبصره و ماده ی 2 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه)

اضافه می گردد تا سال 1386 نام اداره نامبرده "اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی" بود ولی طبق ماده 1 اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 24/ 12/ 1386 نام اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به دو اداره "اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری" و "اداره کل مالکیت صنعتی" تبدیل گردید و بدین ترتیب این دو اداره از هم جدا و هر کدام دارای وظایف جداگانه ای گردیدند.

وظایف اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 

به موجب ماده 2 طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها، اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری دارای وظایف ذیل خواهد بود :

  • تعیین نام شرکت های خارجی و موسسات غیرتجاری در شرف ثبت سراسر کشور. 
  • ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی. 
  • ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن 
  • ثبت موسسات خارجی در ایران 
  • ثبت دفتر تجاری و تغییرات بعدی آن 
  • پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری حوزه تهران 

بررسی طرح های کلی در رابطه با ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری؛ نظارت یر فعالیت های مربوط به ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری؛ بررسی و اظهارنظر راجع به وکالت نامه های تنظیم شده در خارج از کشور در رابطه با ثبت شرکت ها ؛ انجام مکاتبات با دفاتر حقوقی و امور بین الملل در ارتباط با وظایف و مسئولیت های آن؛ نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکت ها مطابق تصمیمات متخذه از طرف دادگاه ها و دادسراها؛ بررسی طرح اساسنامه های شرکت های سهامی عام؛ تنظیم آگهی تاسیس شرکت و ارسال آن به دفتر روابط عمومی جهت انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و رسیدگی به اسناد مالکیت املاکی که جز سرمایه اولیه شرکت منظور شده یا در قبال سهام سهم الشرکه جدید به شرکت ها منتقل شده از دیگر وظایف اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری می باشد. 

لازم به توضیح است، در محل اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، کمیته مشورتی از نماینده وزارتخانه های ذیل تشکیل می گردد:

- اداره حقوقی وزارت امور خارجه 

- اداره حقوقی وزارت دادگستری 

- وزارت بازرگانی 

- وزارت صنایع و معادن 

کمیته مزبور به دعوت رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی وی یا هر یک از وزارتخانه های ذینفع تحت ریاست رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تشکیل خواهد شد ، در هر دعوت نامه دستور جلسه نیز ذکر خواهد شد. 

از همراهیتان سپاسگزاریم. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقالات ذیل مراجعه نمایید:

- قوانین ثبت شرکت

- آدرس و تلفن اداره کل ثبت شرکت ها و ادارات ثبت شرکت های مراکز استان های کشور

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب