وظایف مدیر عامل در شرکت چیست؟

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مدیر کیست و مدیریت چیست؟ وظایف مدیر عامل در شرکت چیست؟ این ها سوالاتی است که در این مقاله به پاسخ آنان پرداخته ایم.

تاکنون، تعاریف متعددی برای درک مفهوم مدیریت ارائه شده ‌است. به برخی از مهم ‌ترین تعاریف در زیر اشاره شده است:

  • هنر انجام دادن کارها و محول کردن اعمال به دیگران یا سپرش کار را می توان به تعبیری مدیریت نامید.
  • فرآیندی که در طی آن تصمیم ‌گیری های سازمانی صورت می ‌پذیرد.
  • انجام وظایف برنامه ‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل
  • علم و هنر هماهنگ کردن کوشش‌ های نیروهای سازمانی و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی
  • بازی کردن نقش رهبر و منبع اطلاعات، تصمیم ‌گیرنده نهایی و روابط میان اعضای آن سازمان یا مجموعه
  • مجموعه ای از عملیات آگاهانه و مستمر برای کسب موفقیت سازمان

  مدیریت از دید کارکردی شامل وظایف و مسئولیت هاست. برنامه ‌ریزی، تصمیم ‌گیری، سازمان دهی، خلاقیت و نوآوری، هماهنگی، ارتباطات موثر، رهبری اندیشمندانه، انگیزش و کنترل از وظایف مدیران و مسئولین سازمان ها تلقی می شود. این نوع تعاریفی از مدیریت که اشاره شد، گرچه از کاستی ها یا فزونی ‌هایی نیز برخوردار است، اما به نظر روان ‌تر از تعاریفی هستند که می ‌کوشند مدیریت را محصور به ویژگی های خاص نمایند.
آن چه که می توان پرواضح گفت این است که علم مدیریت به دلیل اشاعه و گستردگی مجموعه ها هنوز نتوانسته ‌است تعریف چندان واضحی داشته باشد.

مفاهیم بنیادی مدیریت:

مدیریت را می توان یک فرآیند دانست. از مفاهیم نهفته در مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی است. مدیریت موثر عبارت از گرفتن تصمیمات مناسب و در نهایت دستیابی به نتایج مطلوب است. مدیریت بر فعالیت ‌های هدفمند بسیار متمرکز است. مدیریت همچنین عملی است که به ‌صورت آگاهانه و مستمر انجام می‌شود و به یک سازمان شکل می ‌دهد. متون جدید عمده وظایف مدیران را برنامه ‌ریزی، سازمان دهی، رهبری، استخدام کردن نیروها در چهت رشد منافع و کنترل می‌دانند.

 وظایف مدیر عامل در شرکت چیست؟

مدیر عامل و یا مدیر ارشد اجرایی در حالت معمول، عالی ‌رتبه ‌ترین مسئول اداری و یا اجرایی است. رئیسی که عهده ‌دار مدیریت کامل یک شرکت سهامی، سازمان و یا بنگاه است که به هیئت مدیره گزارشات لازمه را می ‌دهد. به‌ طور معمول یک مدیر ارشد اجرایی، چندین مدیر اجرایی تابع نیز دارد که هر کدام مسئولیت ‌های کاربردی ویژه ای را دارند.

اعضای یک انجمن می تواند شامل مدیر ارشد عامل، مدیر ارشد فنی، مدیر ارشد مالی، مدیر ارشد بازرگانی، مدیر ارشد بازاریابی، مدیر ارشد فروش، مدیر ارشد اطلاعاتی، مدیر ارشد ارتباطات و یا مدیر روابط عمومی، مدیر ارشد اداری، مدیر ارشد منابع انسانی، مدیر ارشد تدارکات و یک مدیر ارشد آموزش باشد.

مسئولیت‌ های یک مدیر ارشد اجرایی توسط هیئت مدیره و قدرت‌ های دیگر انتخاب می ‌شود. وظیفه مدیر عامل، جهت دادن به اهداف مورد نظر سازمان به صور داخلی و خارجی با توجه به موضوع هدف و دیدگاه آن شرکت است.

مدیر ارشد و رهبر سازمان به عنوان اداره کننده، تصمیم گیرنده، کارفرما و یک اجراکننده مسئولیت ‌هایی را بر عهده دارد. مدیر ارشد اجرایی می ‌تواند در نقش یک برقرارکننده ارتباط با دنیای بیرون همچون مطبوعات و کارفرمایان سازمان با کارمندان و اعضای داخلی عمل کند. مدیر ارشد اجرایی به عنوان رهبر شرکت و مجموعه به هیئت مدیره در زمینه های لازمه مشورت می ‌دهد، و به عنوان یک کارفرما عملیات روزانه در شرکت خود را اداره می‌ کند. 

مسئولیت ‌های مدیر عامل

مسئولیت های مدیر عامل را می توان هدایت، راهنمایی، رهبری و ارزیابی فعالیت سایر رهبران آن مجموعه، قائم ‌مقام ‌ها و مدیران براساس ساختار گزارش‌ دهی و ارزیابی سازمان است. همچنین در ارزیابی های مربوط به مدیران، مدیر عامل باید مطمئن شود که دستیابی به اهداف و دستاوردهای مورد نظر به نتیجه خواهد رسید. تنظیم و اجرای برنامه ‌ریزی راهبردی برای هدایت سایر مدیران سازمان از سایر وظایف مدیرعامل است.

پیش‌ بینی تکمیل شده و پایان عملیات سازمانی در راستای برنامه ‌های راهبردی تعیین‌ شده نیز مسئولیت دیگر مدیر عاملان شرکت هاست. به عبارت بهتر، توجه به طراحی های سازمانی، به گونه ای که عملیات مختلف را حمایت و تجهیز کند.

مشارکت دادن و نمایش فعالیت ‌های حرفه‌ ای یک سازمان و امور مرتبط با حوزه ها‌ی مسئولیت اجتماعی در سطح محلی، استانی و ملی هم از وظایف مدیر عامل هاست. سایر مدیران نیز در صورت تمایل داشتن و یا تعیین وظیفه برای آن ها، می ‌توانند در این مقوله مشارکت داشته باشند.

مشارکت فعال در رویدادها و برنامه ‌های مرتبط با صنعت، مورد دیگر است. این حضور باعث حسن شهرت و تقویت مهارت‌ های محوله به مدیر عامل می ‌شود.

مدیر عامل می بایست مطمئن شود که تمامی کارکنان به اهمیت این مشارکت ها آگاه هستند و جهت موفقیت سازمان و یا شرکت در این راستا تلاش های لازم را در جهت نیل به اهداف دارند. نمایش و بکارگیری یک رهبری، جهت هدایت رسالت سازمان  و مجموعه به سوی موفقیت، این رهبری شامل تعیین چشم ‌اندازی مناسب، جذب نیروهای سازمان یافته در شرکت و توجه به تمام ابعاد رهبری برای رسیدن به موفقیت می‌ شود.

همکاری با نیروهایی که مدیر عامل را در اجرای وظایف حمایت و یاری می ‌کنند، مهم است. مدیر عامل باید برای موفقیت سازمان، تمام وظایفی را که در شرح شغلی وی آمده است، به کمک نیروهای مناسب جذب شده اجرا نماید. مدیر عامل باید فضای آن سازمان را به سمت سازمانی یادگیرنده پیش برد. به طوری ‌که تمامی اعضا، فرصت رشد، تعالی و یادگیری مداوم مهارت ‌ها و دانش های مورد نیاز را داشته باشند. تنها با رشد و توسعه فردی نیروها در سازمان هاست که امکان دستیابی به موفقیت و رشد وجود خواهد داشت.

مدیر عامل، نقشی کلیدی و اساسی در هدایت سازمانی به سمت پیروزی و موفقیت دارد. چنان چه وظایف مدیر عامل به خوبی اجرا شود، سازمان در جهت سود و رونق بیشتری حرکت خواهد کرد و اهداف مثبت یکی پس از دیگری به وقوع می‌ پیوندند. مدیر عامل باید به سایر مدیران نیز اطلاع ‌رسانی ‌های الزامی را درباره ارزیابی عملکرد به روش‌ های مختلف انجام دهد. این ارزیابی می ‌تواند در قالب‌ های مختلف مانند نظارت و هدایت، سیستم پاداش ‌دهی یا وضع قوانین انضباطی عملکرد مدیران بررسی کند.

 

سوالات تکمیلی

 

1. عزل مدیر عامل در سیستم به وسیله چه کسانی ممکن است؟

عزل و پذيرش استعفای مدير عامل همواره با مديران مجموعه هاست.

2. در صورت حضور جمعی از مدیران، چگونه مدیرعامل انتخاب می شود؟

در صورت تعدد مديران شركت، آنان بايد شخصی حقيقی را از میان خود يا خارج به عنوان مدير عامل شركت برگزينند.

3. حق الزحمه و اختیارات مدیر عامل را چه کسانی تعیین می کنند؟

حدود و اختيارات، مدت زمان تصدی و حق الزحمه مدیر عامل را سایر مدیران شرکت که وی را برگزیده اند، انتخاب خواهند کرد.

4. اداره شرکت بر عهده کدام سمت‌ هاست؟

اداره شرکت در حالت کلی بر عهده دو رکن است که یکی هیئت مدیره و دیگری مدیر عامل هستند.

5. نقش مدیر در شرکت های تضامنی در خصوص اموال چیست؟

مدیر یک شرکت تضامنی، در حکم وکیل شرکت است، لذا نسبت به اموال و اسناد شرکت امانت دار محسوب می ‌شود.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب