آگهی ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بمنظور اطلاع عموم از موارد ثبت شده، بسیاری از کشورها خلاصه مفاد موارد ثبت شده در مرجع و دفتر ثبت تجارتی را از طریق انتشار آگهی و یا سایر وسایل رایج و متداول منتشر می نمایند. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون و آیین نامه ثبت دفتر تجارتی، پیش بینی گردیده که خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجارتی باید جهت اطلاع عموم آگهی و منتشر گردد. بر این اساس متقاضی ثبت فعالیت تجارتی می بایست هزینه انتشار آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی را طبق مندرجات مفاد ثبت مورد نظر بحساب مربوطه واریز و رسید آن را به ضمیمه اسناد مورد نیاز به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نماید تا مراتب متعاقباَ پس از تحقق تشریفات اداری ثبت با رعایت نوبت در روزنامه رسمی کشور منتشر شود.

- استعلام شماره ثبت شرکت

- طریقه ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی

- اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رکن قانونی اطلاع رسانی حقوقی، روزنامه ای است که کلیه ی قوانین و مقررات و مسائل و موضوعات حقوقی جهت اطلاع عموم در آن درج می گردد. این روزنامه سند رسمی و دولتی محسوب می شود و از لحاظ ساختار زیر نظر قوه قضاییه است. قابل توجه است  انتشار موارد ذکر شده در آن موجب رسمیت آن ها خواهد شد.

وظیفه روزنامه رسمی، چاپ و انتشار همه قوانین و مصوبات مجلس، آیین نامه ها و مصوبات هیات دولت، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری است. مطابق اصل شصت و نهم قانون اساسی، مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

از سایر وظایف و اختیارات روزنامه رسمی عبارتند از:

- چاپ و نشر برخی آگهی های قانونی قضایی همچون آگهی های مربوط به تاسیس و ثبت شرکت ها و علائم تجاری 

- درج تشکیل یا انحلال هر نوع شرکت که طبق قوانین موضوعه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد .

- انتشار اعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری برابر مواد 324 و 327 قانون تجارت.

- انتشار خلاصه نامه شرکت خارجی یا شعبه آن پس از ثبت وفق ماده 20 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها مصوب 2/3/1310

- انتشار مفاد حکم قطعی راجع به اعتراض به علامت ثبت شده وفق تبصره ماده 11 قانون فعالیت احزاب و جمعیتهاو ...مصوب 1/4/1310

- انتشار آگهی دعوت هیئت بستانکاران موضوع ماده 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1328

- انتشار خلاصه نامه شرکت وفق ماده 6 نظامنامه قانون تجارت مصوب سال 1311 وزارت دادگستری

همچنین بنا به تجویز ماده 106 در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گرددد.

1-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

2-تصویر ترازنامه

3-کاهش یا افزایش سرمایه

4-تغییرات اساسنامه

5-انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

بدیهی است مراتب پس از انجام تشریفات ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد. لذا علاوه بر ثبت و آگهی عمومی فعالیت تجارتی که در بدو امر صورت می گیرد تصمیمات مجمع عمومی در خصوص تغییرات سرمایه، انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن نیز باید در مرجع ثبت و روزنامه رسمی،ثبت و منتشر شود.

برای  ثبت آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و همچنین پرداخت هزینه آگهی، پس از تایید تمام مدارک و دریافت شماره ثبت شرکت، به سایت روزنامه رسمی کشور به آدرس اینترنتی www.rrk.ir  مراجعه نمایید و مراحل مربوطه را با دقت انجام دهید. همان طور که گفتیم هزینه ی آگهی نیز از طریق همین سامانه قابل پرداخت است. پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده، با وارد نمودن اطلاعات کارت بانکی و پرداخت هزینه ی مربوطه، شماره پیگیری به شما ارائه می شود که می توانید از آن صفحه پرینت بگیرید. در آگهی ثبت شرکت که چاپ می شود اطلاعاتی نظیر نوع فعالیت و نام شرکت درج می گردد. جهت استعلام شرکت های ثبت شده می توانید از طریق همین سامانه اقدام نمایید و پرینت روزنامه ی رسمی ثبت شرکت خود رانیز از همین طریق داشته باشید.

هزینه های مربوط به ثبت شرکت، موسسه و تغییرات آن، همچنین ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی به موجب دستورالعملی که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه می شود دریافت می گردد.(اصلاحی 18/2/1378)

موسسه ثبت شرکت فکر برتر آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما عزیزان در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد 42143-021

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب