تصفیه و انحلال شرکت با مسئولیت محدود

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شرکت با مسئولیت محدود از رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد که عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد.به موجب ماده 94 قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.

 طبق ماده 100 هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد 96 و 97 (پرداخت سرمایه نقدی و تقویم سرمایه غیر نقدی شرکاء) تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند.

شرکت با مسئولیت محدود، مانند شرکت های دیگر، در صورت وجود مواردی که در ادامه ذکر خواهد شد منحل می شود.انحلال شرکت با مسئولیت محدود ممکن است یا بنا به علل عام انحلال شرکت ها باشد یا بنا به عللی که خاص این نوع شرکت است.

طبق ماده 114 ق.ت عوامل انحلال شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:

1-انقضای مهلت تعیین شده در اساسنامه برای مدت فعالیت شرکت
2-وقتی ماموریت شرکت خاتمه یافته و یا تحقق ماموریت شرکت غیر ممکن شده باشد.
3-ورشکستگی شرکت
4-اتخاذ تصمیم سهامدارانی که بیش از نصف سرمایه شرکت را در اختیار دارند.
5-در صورت تقاضای انحلال یکی از شرکاء در زمانی که سرمایه شرکت بدلیل زیان های پی در پی به نصف و یا کمتر از نصف سرمایه اولیه کاهش یابد.
6-در صورت فوت یکی از شرکاء بنا به تجویز اساسنامه.

مدارک مورد نیاز انحلال شرکت با مسئولیت محدود جهت تقدیم به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری:

1.اصل صورتجلسه انحلال شرکت
2.آخرین روزنامه رسمی شرکت
3.فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
4.ارائه مستند دایر بر ارسال دعوت نامه چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد.

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود
نام شرکت............................................
شماره ثبت:.........................................
سرمایه ثبت شده:.................................
مجمع عمومی فوق العاده شرکت ................ با مسئولیت محدود در ساعت....................روز ........................مورخه .......................در محل شرکت با حضور (اکثریت شرکاء/کلیه شرکاء) تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.
1.در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی به عمل آمد و انهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود.
2.آقای/خانم...............................به آدرس.............................به سمت مدیر تصفیه انتخاب و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت،اقرار به دریافت کلیه اسناد،مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت می نماید.
3.آقای/خانم.....................(احدی از شرکا مدیر تصفیه،وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.نام و نام خانوادگی شریک:
میزان سهم الشرکه:
امضاء

تصفیه شرکت مسئولیت محدود:

بعد از انحلال شرکت،امر تصفیه آن آغاز می گردد.عملیات تصفیه شامل مراحل زیر خواهد بود:
-وصول مطالبات شرکت
-نقد کردن دارایی شرکت
-پرداخت دیون شرکت
-تقسیم دارایی باقیمانده شرکت بین شرکاء
تصفیه شرکت با مسئولیت محدود به موجب ماده 213 ق.ت به عهده مدیران شرکت می باشد؛ مگر اینکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

وظایف مدیر یا مدیران تصفیه:
مدیران شرکت که برای تصفیه تعیین می شوند، مکلفند اسامی خود را به اداره ثبت شرکت ها اعلام نمایند (ماده 205 ق.ت) مدیر تصفیه در حکم وکیل شرکاء بوده و حتی مدیر مزبور می تواند از طریق دادگاه انتخاب گردد.
رسیدگی به حساب های شرکت و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان به هنگام انحلال آن، اجرای تعهدات شرکت، وصول مطالبات و نقد کردن دارایی شرکت و پرداخت دیون شرکت و تقسیم دارایی باقیمانده بین شرکاء از وظایف مدیر یا مدیران تصفیه می باشد.

مسئولیت مدنی و جزایی مدیران تصفیه:
اگر مدیران تصفیه از مقررات قانونی و یا اساسنامه تخلف نمایند و از این تخلف به اشخاص ذی نفع ضرر و زیانی وارد گردد،متضرر می تواند پس از اثبات تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده جبران خسارت وارده را مطالبه نماید.
از نظر جزایی در صورتی که مدیران تصفیه بر خلاف قوانین عام، مرتکب جرایمی از قبیل خیانت در امانت، کلاهبرداری و غیره می شوند، طبق مقررات پیش بینی شده تعقیب و مجازات خواهند شد.

بیشتر بخوانید:

- ثبت شرکت در تبریز

- ثبت شرکت در گرگان

- شرایط تشکیل و ثبت شرکت چیست؟

مسائل مربوط به شرکت های تجارتی از بدو تاسیس تا انحلال را در مجموعه مطالب ما دنبال کنید.
ثبت شرکت فکر برتر، همراهی مطمئن در امور ثبتی شما 42143-021

واحدهای ثبتی

تغییرات: 09129352517
تاسیس: 09128578441
عمان: 09128330765
برند: 09129350317
کارت بازرگانی: 09120907459
کد اقتصادی و ارزش افزوده: 09128348466
طرح صنعتی: 09128394102
اختراع و دانش بنیان: 09128579331

تماس با ما

جردن بالاتر از اسفندیار پ۱۴۱ طبقه سوم (جهت مراجعه حضوری)
تهران، خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک 223، ساختمان فکر برتر
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000
09128330765

بهینه سازی و سئو توسط شرکت سئو ایران