مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده ی حراست شده ی بندری و غیر بندری است  که از  شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ،بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری و همچنین سهولت  و تسریع فرایندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری  به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

ماده ی 5 مصوبه ی مزبور مقرر می دارد: «انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند، مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد. در هر حال تاسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.»

در ماده ی 4 همین «ضوابط  ثبت» مقرر می دارد: «هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.» ثبت شعبه یا نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی نیز در اداره ثبت شرکت و مالکیت صنعتی و معنوی سازمان های مناطق آزاد امکان پذیر می باشد.

از جمله مزایای ثبت شرکت در این مناطق عبارتست از:

- انجام معاملات ارزی

شعب و واحدهای بانک های مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و شعب و واحدهای بانک های ایرانی خارج از کشور می توانند نسبت به انجام عملیات ارزی و واردات کالا و خدمت با استفاده از انواع ابزارهای پرداخت بانکی از محل ارز متقاضی از مجموعه مقررات ارزی به شرح ذیل اقدام نمایند.

الف)خرید و فروش ارز:

انجام معاملات ارزی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی توسط شعب مستفر در مناطق آزاد و واحدهای بانک های ایرانی خارج از کشور با رعایت موارد قانونی بلامانع است)

ب)واردات کالا و خدمات از طریق گشایش اعتبار/ثبت برای اسناد بصورت دیداری و حواله:

واردات کالا و خدمات و پرداخت کرایه حمل-برای کلیه واحدهای تولیدی و تجاری-با استفاده از روش های فوق در قبال ارائه پروفرما صرفاَ از محل ارز متقاضی و با دریافت صد در صد وجه ارزی اعتبار /برات اسنادی و حواله، تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (600URC) و مقررات متحدالشکل وصولی ها (522URC)، با رعایت شرایط ذیل امکان پذیر بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور در رابطه با واردات کالا به داخل سرزمین اصلی مستثنی می باشد.

ج)شرایط گشایش اعتبار/ثبت برای اسناد مدت دار:

در خصوص خریدهای مدت دار دریافت 30% وجه مربوطه در قالب وثایق معتبر به تشخیص آن بانک علاوه بر اخذ پیش دریافت ها و تضامین لازم دریافتی اولیه در هر مورد الزامی است. چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر (سه ماه) نسبت به ارائه اسناد تجاری فوق اقدام ننماید،اخذ جریمه نقدی معادل 30 درصد میزان تعهد ارزی ایفا نشده-قابل تسعیر به نرخ مبادله ای-الزامی می باشد که پس از دریافت و نگهداری جریمه مزبور بمدت شش ماه نزد آن بانک متعاقباَ می بایست هزینه های مربوط از مبلغ دریافتی کسر و باقیمانده به حساب خزانه واریز گردد. بدیهی است وجوه واریز شده به حساب خزانه قابل استرداد نخواهد بود.

د)گشایش، تعیین و تمدید سررسید اعتبارات و بروات اسنادی:

تعیین و تمدید سررسید اعتبارات/بروات اسنادی-برای بروات مدت دار حداکثر به مدت های تعیین شده در بندهای 1-2 ج و 2-2-ج -با درخواست وارد کننده با توجه به روابط بانک و مشتری تعیین می گردد.

ه)ظهرنویسی اسناد:

بانک های گشایش کننده اعتبار اسنادی بایستی پس از بررسی اصل اسناد طبق مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی نسبت به ظهرنویسی اسناد اعتبار اسنادی اقدام نمایند

و)اعتبارات اسنادی تایید شده:

در مواردی که خریدار بنا بر تقاضای فروشنده و کارگزار درخواست افتتاح اعتبارات اسنادی تایید شده و یا تایید اعتبارات اسنادی گشایش شده را بنماید انجام تقاضا بلامانع است

ز-مقررات بازرسی:

درج شرط ارائه گواهی بازرسی در مبدا حاکی از مطابقت کمی و کیفی کالا در شرایط اعتبار اسنادی/ثبت برات اسنادی و یا انجام حواله الزامی است

ح-مقررات بیمه:

کلیه موسسات بیمه ایرانی و موسسات بیمه ای که از بیمه مرکزی ایران اجازه فعالیت در مناطق آزاد تجاری را دریافت می نمایند مجاز به صدور بیمه های موضوع ماده 70 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری 1350 در محدوده ی مناطق آزاد می باشند.

ط-ثبت اطلاعات آماری:

آن بانک موظف است نسبت به ارسال روزانه اطلاعات و ثبت به هنگام اطلاعات مربوطه در سامانه های پرتال جامع ارزی طبق دستورالعمل های مربوطه اقدام نماید.

-معافیت مالیاتی (20) ساله برای هر نوع فعالیت های اقتصادی

اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند،نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود.

-ورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزا

اتباع خارجی برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت. اجازه اقامت مذکور به مدت دو هفته صادر می شود و طبق تقاضای سازمان متولی هر منطقه تا شش ماه قابل تمدید خواهد بود.اتباع خارجی برای ورود به مناطق آزاد متصل به سایر نقاط کشور که امکان ورود مستقیم به آن ها مقدور نمی باشد، باید از نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تحصیل روادید نمایند. درخواست صدور پروانه اقامت جهت اتباع خارجی از طریق  سازمان مناطق آزاد به عمل می آید.

-خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (هم دولتی هم خصوصی)

طبق دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، معاملات ارزی واحدهای بانکی در منطقه آزاد کیش تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی، نرخ های خرید و فروش ارز،سود تسهیلات اعطایی، بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار مربوطه و بطور آزادانه تعیین می شود.

-خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر

طبق دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران:

 • بانک ها و موسسات اعتباری می توانند با سرمایه ایرانی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه آزاد کیش به ثبت برسند.
 • سرمایه بانک ها و موسسات می تواند تا 100 درصد متعلق به اتباع خارجی یا ایرانی و یا ترکیبی از این دو باشد.

سایر مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد:

 • ثبت سهل و آسان شرکت ها و موسسات صنعتی و موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
 • 100% مالکیت خارجی( در اداره ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی مناطق آزاد امکان ثبت شرکت با مالکیت 100% خارجی وجود دارد).
 • مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز
 • آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی
 • تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
 • نرخ های مناسب برای مصرف انرژی
 • تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی
 • امکان صادرات کالاها ی تولید شده کیش به سایر سرزمین اصلی
 • معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدی
 • فعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق بهادار
 • عدم محدودیت انتقال ارز دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
 • صدور محصولات خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی
 • شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی کار ماهر

بیشتر بخوانید:

- دانستنی های ثبت شرکت در عمان

- آدرس اداره ثبت شرکت ها در اصفهان

- مراحل تشکیل و ثبت شرکت

همان طور که ملاحضه می کنید، امکانات و تسهیلات قانونی، شرایط مساعدی را جهت سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است. برای ثبت شرکت در این مناطق، با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید. 42143-021

واحدهای ثبتی

تغییرات: 09129352517
تاسیس: 09128578441
عمان: 09128330765
برند: 09129350317
کارت بازرگانی: 09120907459
کد اقتصادی و ارزش افزوده: 09128348466
طرح صنعتی: 09128394102
اختراع و دانش بنیان: 09128579331

تماس با ما

جردن بالاتر از اسفندیار پ۱۴۱ طبقه سوم (جهت مراجعه حضوری)
تهران، خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک 223، ساختمان فکر برتر
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000
09128330765

بهینه سازی و سئو توسط شرکت سئو ایران