تمدید ثبت علامت تجاری

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

علاماتی که ثبت شده باشند از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت خواهند شد و مدت اعتبار علامت ثبت شده ده سال است. ولی صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او، می تواند ثبت علامت را تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار آن، هر ده سال یک بار تجدید نماید. در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال، با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق، هر تجدید ثبت حق مزبور را برای ده سال دیگر تضمین می نماید.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید علامت تجاری عبارتست از:

الف)اشخاص حقیقی
1-کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت
2-نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز
3-مهر و امضاء وکالتنامه

ب)اشخاص حقوقی
1-کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان حق امضاء
2-کپی روزنامه رسمی شرکت و تمام تغییرات
3-نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات
4-مهر و امضاء وکالتنامه

بموجب ماده 91 درخواست تمدید ثبت علامت باید حاوی نکات ذیل باشد:

1-شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است.
2-طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است.
3-اسم و آخرین نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.

تبصره 1-درخواست تمدید ثبت علامت وقتی پذیرفته می شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد.
تبصره 2-در موقع تمدید ثبت علامت، مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت کند و گواهی نامه تمدید ثبت علامت را بر اساس آن تصحیح نماید.هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط به روزنامه رسمی به عهده مالک علامت خواهد بود.
تبصره 3-مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید درخواست جداگانه را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر،تسلیم مرجع ثبت نماید.
تبصره 4-در صورت تغییر طبقات یا کالاها مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم به هزینه مالک علامت در روزنامه رسمی آگهی می شود.

مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست تاریخ دریافت و شماره آن را با قید و نسخه دوم آن که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.(ماده 90)

مطابق ماده 128 ثبت علامت در دفتر ثبت با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد:
1-اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت.
2-اسم و نشانی نماینده قانونی او در صورت وجود.
3-الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است.
4-تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ در صورتی که رنگ به عنوان مشخصه و یا ویژگی علامت باشد.
5-تاریخ کامل و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت.
6-فهرست کامل و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها استفاده می شود با اشاره طبقه یا طبقات آن ها طبق طبقه بندی بین المللی.
7-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم.

متقاضی باید مدت 30 روز پس از اعلام  کتبی مرجع ثبت مبنی بر تایید نهایی علامت نسبت به پرداخت هزینه های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده 129 این آیین نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.(ماده 127)

هر گاه در موقع تجدید ثبت، تغییری در علامت داده شود، مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید کاملاَ رعایت گردد. تجدید ثبت در صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد محتاج به آگهی نیست. هرگاه مدت اعتبار علامت منقضی شده باشد ثبت آن از طرف صاحب علامت یا دیگران، تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علائم خواهد بود. اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی مربوط، اعتراض خود را تسلیم نمایند.

تمدید ثبت علامت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهی نامه تمدید ثبت طبق فرم (ع-4) صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می گردد. گواهی نامه تمدید ثبت علامت تجاری شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود.

بیشتر بخوانید؟

- شرایط ثبت شرکت مهندسی

- هزینه آگهی ثبت شرکت

- ثبت شرکت در جمهوری آذربایجان

ثبت شرکت فکر برتر، با چندین دهه سابقه درخشان، افتخار این را دارد که به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز ثبتی در خدمت شما متقاضیان گرامی باشد. قدر مسلم آن است که همکاران متعهد ما، همواره مستعدند تا پاسخگوی سوالات و مشکلات شما عزیزان به صورت رایگان باشند 42143-021. برای این منظور می توانید از طریق شماره های تماس مذکور در سامانه، با متخصصان این مرکز در ارتباط باشید.

واحدهای ثبتی

تغییرات: 09129352517
تاسیس: 09128578441
عمان: 09128330765
برند: 09129350317
کارت بازرگانی: 09120907459
کد اقتصادی و ارزش افزوده: 09128348466
طرح صنعتی: 09128394102
اختراع و دانش بنیان: 09128579331

تماس با ما

جردن بالاتر از اسفندیار پ۱۴۱ طبقه سوم (جهت مراجعه حضوری)
تهران، خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک 223، ساختمان فکر برتر
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000
09128330765

بهینه سازی و سئو توسط شرکت سئو ایران