امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اموری را که باید قبل یا بعد از انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام انجام شود،می توان به ترتیب ذیل خلاصه کرد:

- ثبت شرکت خارجی در ایران

- اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

مجمع عمومی فوق  العاده شرکت سهامی عام،باید اجازه انتشار اوراق قرضه با سهام انجام شود می توان به ترتیب ذیل خلاصه کرد:
1-مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام،باید اجازه انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را به شرکت بدهد.اجازه مزبور لازم است ولو این که انتشار اوراق قرضه در اساسنامه پیش بینی شده باشد.
2-مجمع عمومی فوق العاده مزبور،مقارن با اجازه انتشار اوراق قرضه باید افزایش سرمایه شرکت را اقلاَ برابر با مبلغ قرضه،تصویب کند.
3-قبل از صدور اوراق قرضه،باید یک یا چند بانک یا موسسه مالی معتبر،افزایش سرمایه مذکور را پذیره نویسی کنند.یعنی سرمایه افزوده شده را تامین کنند و تعهد نمایند که آن را در اختیار شرکت قرار دهند.
4-بین شرکت و بانک یا موسسه مالی پذیره نویس،باید قراردادی در موضوع این گونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویس مبنی بر دادن سهام مربوط به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط منعقد شود.
5-قرارداد مزبور باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده فوق الذکر،برسد.
6-تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه،کتباَ به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه طرح اطلاعیه مذکور،در روزنامه رسمی آگهی کند.
7-پس از آگهی مزبور،شرکت،ضمن صدور و آماده کردن اوراق قرضه،باید تصمیم مرجع عمومی فوق العاده و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را با قید شماره و تاریخ "روزنامه رسمی"که آگهی فوق در آن چاپ شده است در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی نماید.
8-شرکت باید به میزان سرمایه افزوده شده ای که توسط بانک یا موسسه مالی پذیره نویسی شده است،سهام صادر کند.این سهام باید بانام بوده و به اسم بانک یا موسسه پذیره نویس،صادر شود.
9-سهام مزبور چون تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه،وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض،برای تعویض اوراق مذکور با آن ها می باشد،لذا باید نزد شرکت نگاهداری شوند.
10-چون سهام مزبور تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه،فقط قابل انتقال به دارندگان این اوراق می باشد،لذا نقل و انتقال آن ها نباید در دفاتر شرکت ثبت شود.هرگونه نقل و انتقال مربوط به آن ها،از نظر شرکت فاقد اعتبار خواهد بود.
11-در صورت درخواست دارنده ورقه قرضه،در سررسید یا هر موقع قبل از سررسید آن،شرکت باید با اخذ ورقه قرضه،معادل طلب وی،از سهام مزبور به وی تسلیم و آن را در دفاتر خود به نام وی ثبت کند.نقل و انتقال این گونه سهام در دفاتر شرکت ثبت خواهد شد.
12-شرکت باید پس از انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه،سهامی را که معاوضه نشده است در اختیار بانک یا موسسه مالی پذیره نویس قرار دهد.بانک یا موسسه مزبور می تواند به عنوان صاحب سهم،سهامدار شرکت باقی بماند یا آن ها را بفروشد.نقل و انتقال این گونه سهام قابل ثبت در دفاتر شرکت خواهد بود.
اموری را که باید قبل یا بعد از انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام،به عمل آید می شود به طور خلاصه به شرح ذیل مرتب کرد:
1-مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام،باید اجازه انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام را به شرکت بدهد.اجازه مزبور،لازم است ولو این که انتشار اوراق قرضه را اساسنامه پیش بینی کرده باشد.
2-مجمع عمومی فوق العاده علاوه بر اجازه مزبور،باید اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره اعطا کند.(ولی هنوز مقدار مبلغی که به سرمایه افزوده خواهد شد مشخص نبوده و بعداَ معلوم خواهد شد).
3-تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط و صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه،به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا مرجع مذکور،مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را به همراه طرح اطلاعیه مزبور،در "روزنامه رسمی" آگهی نماید.
4-پس از آگهی روزنامه رسمی،شرکت،ضمن صدور و آماده کردن اوراق قرضه،باید تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام را،با قید شماره و تاریخ" روزنامه رسمی" که آگهی فوق در آن درج شده است در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مزبور به شرکت در آن درج می شود منتشر کند.
5-شرکت باید در موعد یا مواعد تعیین شده،در صورت درخواست دارندگان اوراق قرضه،اصل و سود مربوط به ورقه قرضه را به آن ها بپردازد.
6-هیات مدیره،بر اساس تصمیم مجمع مذکور،باید در پایان مهلت مقرر،معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام عرضه شده است،سرمایه شرکت را افزایش دهد و آن را در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برساند.
7-هیات مدیره باید پس از ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت،معادل سرمایه افزوده شده،سهام جدید صادر و در صورت درخواست دارندگان اوراق قرضه،معادل بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم می کنند به آن ها سهم یا سهام بدهد.
ثبت شرکت فکر برتر،با چندین دهه سابقه درخشان،افتخار این را دارد که به عنوان یکی  از قدیمی ترین مراکز ثبتی در خدمت شما متقاضیان گرامی باشد.
قدر مسلم آن است که همکاران متعهد ما،همواره مستعدند تا پاسخگوی سوالات و مشکلات شما عزیزان  باشند.برای این منظور می توانید از طریق شماره های تماس مذکور در سامانه،با متخصصان این مرکز در ارتباط باشید.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000