امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

تغییرات مربوط به علامت تجاری یا طبقه کالا یا صاحب علامت و همچنین تغییرات مربوط به نشانی و تابعیت و نماینده قانونی صاحب علامت در ایران رسمیت نخواهد داشت و حمایت نخواهد شد  مگر اینکه در ایران به ثبت برسد.


به موجب ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون مذکور،مالک علامت مکلف است هر نوع تغییر راجع به نام،نشانی،تابعیت و اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره برداری از علامت یا انتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را به مرجع ثبت اعلام نماید.اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود.چنانچه در طبقه بندی بین المللی علامت ثبت شده،تغییراتی به وجود آید مالک علامت می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهینامه علامت اعمال شود.
هرگونه تغییر در مالکیت ثبت علامت جمعی یا تغییر در اظهارنامه ثبت علامت جمعی منوط به اجاره قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک  کشور می  باشد.تغییر در مالکیت ثبت علامت فردی یا جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت،مبدا،مراحل ساخت،خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات،سبب گمراهی یا فریب عمومی شود معتبر نیست.
چنانچه در زمان تمدید ثبت،تغییری در علامت داده شود،مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید کاملاَ رعایت گردد.هر گاه مدت اعتبار علامت منقضی شده باشد،ثبت آن از طرف صاحب علامت یا دیگران،تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علایم خواهد بود.اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی مربوط،اعتراض خود را تسلیم نمایند.
ضمایم فرم تغییر نشانی مالک علامت:
1-اصل آخرین گواهی معتبر ثبت علامت تجاری
2-کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی طبق آخرین روزنامه رسمی
3-کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی(شرکت یا موسسه و .....)مبنی بر معرفی اعضا هیئت مدیران و دارندگان و دارنده حق امضاء مجاز
4-وکالتنامه در صورتی که تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد.
5-معرفی نامه نماینده شخص حقوقی در صورتی که تقاضا توسط ایشان تسلیم شده باشد.
6-رسید پرداخت هزینه های قانونی
ضمایم تغییر نام مالک علامت تجاری
1-اصل یا کپی آخرین گواهی ثبت علامت تجاری
2-مدارک مثبت هویت متقاضی(کپی شناسنامه،کپی کارت ملی و صفحه توضیحات )
3-وکالتنامه در صورتی که تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد.
4-رسید پرداخت هزینه های قانونی
تغییرات مربوط به نشانی و نام مرکز صاحب علامت و یا مربوط به نشانی نماینده قانونی او در ایران،نیاز به آگهی ندارد.ولی تغییرات دیگر مربوط به صاحب علامت یا نماینده قانونی او،و نیز تغییرات مربوط به علامت تجارتی و طبقه کالا،باید به هزینه صاحب علامت در روزنامه رسمی منتشر شود.
به موجب ماده 146،کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از علامت ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت،ثبت و در ظهر گواهی نامه علامت درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی،به هزینه ذی نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود.موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد.ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.
ثبت شرکت فکر برتر،ارائه دهنده ی تخصصی ترین خدمات ثبتی

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000