امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پیمانکار عبارت است از شخصیت حقوقی که طرف دیگر امضاء کننده پیمان بوده و اجرای عملیات موضوع آنرا به عهده گرفته است. جانشینان و یا نمایندگان قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار محسوب می شوند و پیمانکار فرعی شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که پیمانکار اصلی با وی

برای انجام بخشی از امور، قرارداد منعقد نموده و پیمانکار مربوطه ملزم به اجرای تعهدات بر اساس اسناد و مدارک موضوع پیمان می باشد.

- مراحل ثبت شرکت سهامی خاص 

- ثبت شرکت سرمایه گذاری

دفاتر پستی معتبر تهران جهت ارسال مدارک ثبت شرکت ها

پیمانکاری:
پیمان کاری مجموعه ای است که می تواند به صورت حقیقی یا حقوقی فعالیت کند که قراردادی را با افراد حقیقی و یا حقوقی جهت انجام اموری مانند: تهیه، حمل، نصب، ساخت و... منعقد می کند و مسؤلیت آن را به عهده می گیرد.
شرکت های پیمانکاری:
پیمانکاران در واقع به گروههایی گفته میشوند که در قالب شرکت، تمایل خود را با گرفتن مبالغی از طرف مقابل قرارداد، به منظور انجام اموری که به آنها تشریح می شود اعلام می کنند و با اخذ قرار دادی آن امور را به عهده می گیرند. شرکتهای پیمانکاری برای انجام کارهای خود باید در مناقصات دولتی و خصوصی شرکت کنند.
معیارهای تشخیص صلاحیت پیمانکاران عبارت است از:
الف-ارزشیابی
ب-تخصص و تجربه
ج-توان مالی
گروه شرکتهای پیمانکاری
شخصی است حقوقی که از همکاری یا مشارکت دو یا چند شرکت پیمانکاری برای اجرای عملیات  مربوط به طرح  های بزرگ به وجود بیاید و شرکتهای تشکیل دهنده آن در عین حال به طور مستقل شخصیت حقوقی خود را حفظ نماید. منظور از گروههای شرکتهای پیمانکاری همکاری چند شرکت در رشته های مختلف برای انجام یک طرح خاص که اجرای آن مستلزم همکاری چند شرکت با تخصص های مختلف است می باشد.
هر یک از شرکتهای پیمانکاری که در هر کدام از یازده رشته پیمانکاری فعالیت می کند باید بعد از ثبت شرکت برای اخذ رتبه رشته مورد فعالیت اقدام کند و شرکتی که رتبه مناسب نداشته باشد نمی تواند در مناقصات شرکت کند.
شرکتهای پیمان کاری مطابق آیین نامه معاونت راهبردی ریاست جمهوری به یازده گروه تقسیم می شود:
_ساختمان.
_ راه و ترابری.
_ صنعت و معدن.
_تأسیسات و تجهیزات.
_ کشاورزی
_آب
_مرمت آثار باستانی
_ کاووش های زمینی
_ ارتباطات
_ نفت و گاز
_ نیرو
ثبت شرکتهای پیمانکاری
شرکتها برای ثبت باید شرایط لازم راکه در ذیل گفته خواهد شد را داشته باشند. برای ثبت شرکت پیمانکاری باید به سامانه ثبت شرکتها مراجعه نمود و مراحل مربوط به ثبت شرکت را گام به گام طی کرد.
ثبت شرکتهای پیمانکاری به دو صورت ثبت شرکت مسؤلیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص انجام می شود. افرادی که برای ثبت شرکت پیمانکاری اقدام می کنند باید قبل از هر چیز بدانند از بین شرکتهای تجاری کدام یک از شرکتهای سهامی خاص یا مسؤلیت محدود برای آن ها بهتر است که البته شرکت های سهامی خاص از اعتبار بیشتری برای اخذ تسهیلات بانکی و عقد قرار دادهای پیمانکاری برخوردارند.
ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص
شرایط ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص:
_ حداقل 3 نفر عضو به همراه 2 نفر بازرس جدا از اعضا
_ حداقل سرمایه یک میلیون ریال
_ حداقل 35 درصد پرداخت نقدی سرمایه
_ تعهد یا پرداخت کل سرمایه
مدارک ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص:
1- کپی مدارک شناسایی( کارت ملی و شناسنامه)
2-گواهی عدم سوء پیشینه
3-امضای اقرار نامه
4-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
شرایط ثبت شرکت پیمانکاری با مسئولیت محدود:
_حداقل اعضای شرکت 2 نفر باید باشند.
سرمایه لازم حداقل 1.000.000 ریال_
تعهد یا پرداخت کل سرمایه_
مدارک ثبت شرکت پیمانکاری با مسؤلیت محدود:
1- کپی مدارک شناسایی
2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3- امضای اقرارنامه
4-مجوز در صورت نیاز
تیم زبده و تخصصی ثبت شرکت فکر برتر؛ همراه مشاوران و پیمانکاران محترم خواهند بود :
_ثبت شرکت پیمانکاری
_اخذ و تمدید و ارتقاء رتبه بندی شرکت های پیمانکاری
_اخذ و تمدید و ارتقاء رتبه بندی مشاوران
_و کلیه اموری که منجر به ارتقاء و یا اخذ گواهی رتبه بندی گردد.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000