امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آشنایی با  چابهار:
چابهار با نام قدیمی چه بار دارای مساحتی  حدود 17 هزار و 155 کیلومتر مربع است که 7 متر از سطح دریا ارتفاع دارد.چابهار یکی از جنوبی ترین شهرهای شهرستان استان سیستان بلوچستان محسوب می شود که در کنار دریای عمان و اقیانوس هند واقع شده است.این شهرستان از شمال به شهرستان های ایرانشهر و نیکشهر و از جنوب به دریای عمان و از شرق به پاکستان و از غرب به استان های کرمان و هرمزگان محدود می باشد.

- دفاتر پستی معتبر تهران جهت ارسال مدارک ثبت شرکت ها

- پرسش های متداول ثبت و تاسیس شرکت و برند

- شرایط و مدارک ثبت شرکت خدماتی

سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار:

چابهار یکی از 7 منطقه آزاد در کشور ایران است . به موجب ماده ی 4،هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت می شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یانمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور –به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور-شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد. انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد.در هر حال تاسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.
بندر چابهار به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز به جهت قرار گرفتن در کنار آب راه های بین المللی،همجواری با آب های اقیانوسی ،نزدیکی به کشور افغانستان و داشتن توانمندی ها و ظرفیت های خوب نظیر دسترسی به سردخانه 5000 تنی و انبارهای بزرگ،قابلیت پهلوگیری کشتی های بزرگ تا ظرفیت 100 هزار تن در اسکله های موجود و همچنین سوخت ارزان مورد توجه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران قرار گرفته است.
از جمله مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار عبارت است از:
_معافیت از مالیات تا مدت 20 سال(قابل ذکر است معافیت مالیاتی شامل شرکت هایی می باشند که در همان محدوده ی منطقه آزاد فعالیت داشته باشند).
_معافیت از پرداخت حق گمرک
_ارائه امکانات مناسب جهت واردات کالا بصورت تجاری
_آزادی در ورود و خروج سرمایه شرکت
_آزادی در مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف کامل صد در صد
_سهولت در قوانین کار
_ارائه امکانات در خصوص مابه التفاوت هزینه حمل کالا
_تشریفات آسان جهت ثبت شرکت
ثبت شرکت ها و موسسه در منطقه با ارایه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه به عمل خواهد آمد:
الف-مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص در چابهار:
1-کپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران،مدیران و بازرسان(چنانچه سهامداران خارجی باشد تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد).
2-دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه اظهارنامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی سهامداران رسیده باشد.
4-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی سهامداران رسیده باشد.
5-دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره که به امضاء کلیه اعضا رسیده باشد.
6-گواهی بانکی دال بر تادیه پرداخت حداقل 35% سرمایه به یکی از بانک های منطقه به نام شرکت در شرف تاسیس
نکته:چنانچه تمام یا بخشی از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد ارائه ارزیابی قیمت آورده غیر نقدی کارشناس رسمی الزامی است.
7-ارائه تاییدیه پرداخت هزینه حق الثبت به سازمان منطقه
8-دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان
9-در صورتی که سرمایه گذار شخصیت حقوقی باشد ارائه تصویر مصدق اسناد و مدارک ثبتی آن ضروری است.
ب)مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در چابهار:
1-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شرکا و مدیران شرکت(چنانچه شرکاء اتباع خارجی باشند تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد)
2-دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد.
3-دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد.
4-دو نسخه تقاضانامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد.
5-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که به امضاء شرکاء رسیده باشد.
6-ارائه تاییدیه پرداخت حق الثبت به سازمان منطقه
7-دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان
در مورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارایه اصل اختیارنامه نمایندگی و مجوز تاسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آن ها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رعایت شده باشد.ضرورت دارد. همچنین لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند شرکت در کشور متبوع را به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند.
اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی علاوه بر قید تاریخ و امضاء باید حاوی نکات ذیل باشد:
1-نام کامل شرکت یا موسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن
2-نوع شرکت یا موسسه و موضوع فعالیت آن
3-مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا موسسه در خارج از ایران
4-تابعیت شرکت یا موسسه
5-میزان سرمایه شرکت یا موسسه
6-آخرین بیلان مالی شرکت یا موسسه
7-مرجع ثبت،شماره محل(شهر و کشور) و تاریخ ثبت شرکت یا موسسه در خارج از ایران
8-سایر شعب و نمایندگی های شرکت یا موسسه در ایران و اسامی مدیران هر کدام (در صورت تاسیس)
9-فعالیت مورد نظر شرکت یا موسسه جهت اشتغال در منطقه
10-اقامتگاه شرکت یا موسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت دار دریافت کننده ابلاغ ها و اخطاریه ها
11-قبولی مدیر یا مدیران شعب و نمایندگی ها ذیل مجوز تاسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره (1) ماده (7) این تصویب نامه
12-نام و نام خانوادگی،اقامتگاه مدیران یا اداره کنندگان شرکت یا موسسه.(چنانچه اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل داده شده باشد باید نام و نام خانوادگی،اقامتگاه و تابعیت وکیل،همچنین نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالتنامه تسلیم شود)
به موجب ماده 9،اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه،فعالیت می نماید.واحد ثبتی سازمان موظف است سندی مشعر بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آن ها که ممهور به مهر واحد ثبتی است به تقاضا کننده ثبت بدهد.
به موجب ماده 15 ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی انجام می گیرد و حاوی نکات ذیل می باشد به عمل می آید:
1-نام و نام خانوادگی بازرگان
2-تاریخ و محل تولد،شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی
3-تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحمیل تابعیت دیگر و تاریخ چگونگی اخذ تابعیت مزبور.
4-تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی
5-اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی
6-شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری
7-رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد
8-سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از جمله شماره ثبت،علایم تجاری،کتاب رمز تجارتی و غیره

مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد چهابهار:

_مراجعه به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست  مجوز بابت ثبت شرکت
_مراجعه به واحد ثبت و پر کردن فرم انتخاب نام
_تایید نام شرکت
_تحویل مدارک ثبتی به سرمایه گذار بوسیله مجموعه ثبت شرکت ها
_تکمیل مجموعه فرم های ثبتی که از اداره ثبت شرکت ها گرفته شده است.
_ تحویل مدارک به واحد ثبت شرکت ها جهت بررسی و ثبت شرکت
_بررسی مدارک توسط مجموعه ی ثبت شرکت های مربوطه و در صورت ناقص بودن مدارک،تکمیل آن ها
_اخذ فیش بانکی و تحویل آن به ثبت شرکت ها جهت حق الثبت
_ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکت ها و تحویل مدارک ثبتی به متقاضی
_پلمپ دفاتر تجاری
_تحویل مدارک ثبتی از مجموعه ثبت شرکت های مربوطه
_اخذ یک نسخه آگهی به واحد صدور مجوز برای اقدامات بعدی
لازم به ذکر است اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسوولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهند بود.(ماده 11)
واحد ثبتی موظف است مراتب تاسیس شرکت یا موسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه ی متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.(ماده 12)
مفتخریم که توانسته ایم اعتماد شرکت ها و موسسات بزرگ تجاری و غیر تجاری را در سراسر ایران به خود جلب نماییم و با ارائه ی سرویس هایی با کیفیت مطلوب،رضایت خاطر مشتریانمان را فراهم آوریم.
با ارائه خدماتی نوین همواره در خدمت شما عزیزان هستیم.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000