شرایط تاسیس و ثبت شرکت بیمه

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

  بیمه قراردادی است که به موجب آن شرکت بیمه ( بیمه گر ) تعهد می کند در برابر مقدار پولی که فرد یا شرکت دیگری ( بیمه گذار ) به او پرداخت می کند ، زیان وارد شده به بیمه گذار را در پی رویدادی ناخواسته جبران کند.پولی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود ، موضوع بیمه می نامند.

  • انواع بیمه

1.بیمه اشیاء : بیمه باربری ، بیمه آتش سوزی ، بیمه دزدی ، بیمه بدنه اتومبیل و ...
2.بیمه اشخاص: بیمه عمر ، بیمه از کار افتادگی ، بیمه بازنشستگی ، بیمه درمانی ، بیمه حوادث و ...
3.بیمه مسئولیت : بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه ، بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

  • بیمه در ایران

در سال 1308 هجری قمری که ناصرالدین شاه قاجار بر کشور حکومت می کرد امتیاز موسسه ای به نام اداره حمل و نقل و سازمان بیمه در سراسر ایران به فردی از اهالی روسیه به نام "لازارپولیا کوف" واگذار گردید.بعداَ شرکت های دیگر خارجی در ایران اقدام به تاسیس شرکت بیمه کردند مانند شرکت آلیانس،یورکشایر،رویال و ... که به دلیل نبودن شرکت بیمه ایرانی بازرگانان و تجار و موسسات ناچاراَ برای خدمات بیمه ای مورد نیاز خود به این شرکت ها مراجعه می کردند.
در سال 1314 اولین شرکت بیمه ایرانی به نام شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه 20 میلیون ریال تاسیس گردید که مورد استقبال مردم قرار گرفت.در 7 اردیبهشت 1316 اولین قانون بیمه مشتمل بر 36 ماده به تصویب رسید که هنوز هم معتبر است.در سال 1350 بیمه مرکزی ایران تاسیس گردید که به موجب ماده یک قانون تشکیل خود،وظیفه تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه درایران و حمایت بیمه گزاران و صاحبان حقوق آن ها و همچنین اعمال نظارت به فعالیت های موسسات بیمه در ایران را عهده دار است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،کلیه شرکت های بیمه خصوصی در ایران ملی شدند و از سال 1367 انجام عملیات بیمه به موجب قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب 13/9/1367 در انحصار چهار شرکت بیمه یعنی بیمه ایران،بیمه البرز،بیمه آسیا و بیمه دانا قرار گرفت.

  • فرانشیز

فرانشیز به مبلغی از خسارت گفته می شود که به عهده بیمه گذار قرار می گیرد و بیمه گر تا آن مبلغ تعهدی ندارد.مثلاَ اگر فرانشیز بیمه خدمات درمانی 20 درصد تعیین شود ، بیمه گزار باید 20 درصد هزینه های درمان را شخصاَ پرداخت نماید.یا اگر فرانشیز خسارت اتومبیلی 14000 تومان تعیین شود ، شرکت بیمه تا مبلغ خسارت فوق مسئولیتی ندارد و اگر مبلغ خسارت بیشتر از این رقم گردد، شرکت بیمه مازاد مبلغ خسارت را تا فرانشیز خواهد پرداخت.

  • شرایط تاسیس شرکت های خدمات بیمه ای

وفق ماده ی 7 آیین نامه  75، ثبت نمایندگی حقوقی و هر گونه تغییرات بعدی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه ، میزان سرمایه ، ترکیب سهامداران ، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره  آن ، موکول به رعایت مقررات این آیین نامه ، اعلام شرکت بیمه طرف قرارداد و موافقت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.به موجب آیین نامه شرایط تاسیس شرکت های خدمات بیمه ای عبارت است از:
1.تشکیل و ثبت در قالب شرکت های سهامی خاص یا شرکت تعاونی متعارف
2.تهیه اساسنامه طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3.موضوع فعالیت نماینده حقوقی به طورانحصاری نمایندگی بیمه باشد.
4.تعداد اعضای هیات مدیره حداقل 3 نفر باشد.
5.داشتن حداقل یک میلیارد ریال سرمایه اولیه
6.ارائه گواهی نامه بانک حاکی از تادیه نقدی سرمایه ، حداقل به مقدار 50 درصد کل سرمایه نماینده حقوقی
7.ارائه صورت کامل اسامی سهامداران ، مدیران و میزان سهام هر یک از آن ها
8.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مطابق بند ث ماده 5 آیین نامه 75
9.مدیر عامل و حداقل یک عضو بیمه ای هیات مدیره باید واجد شرایط مندرج در ماده 5 این آیین نامه باشد.
10.ارائه صورت جلسات مجمع عمومی موسس و هیات مدیره
11.ارائه اظهارنامه ثبت نمایندگی حقوقی و تادیه به نام آن
تبصره 1- سهامداران نمایندگی حقوقی باید صرفاَ اشخاص حقیقی باشند و مکلفند مبلغ تعهدی سرمایه خود را حداکثر ظرف مدت 2 سال تادیه نمایند.
تبصره 2- مشارکت اشخاص حقوقی در سهام نمایندگی حقوقی بیمه ، پس از تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات وابسته به آن ها ( اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی و ساعتی ) ، کارگزاران ( دلالان رسمی ) بیمه ، نمایندگان بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای و کارکنان هر یک از آن ها نمی توانند در نمایندگی حقوقی بیمه سمت و یا سهم داشته باشند.
سایر شرایط مربوط :
شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانه نمایندگی بیمه واجد شرایط ذیل باشد:
الف) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
ب ) اعتقاد به اسلام با یکی دیگر از ادیان رسمی کشور
پ)عدم اعتیاد به مواد مخدر
ت)عدم حجر
ث) نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نامبرده در ماده 64 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ج) داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( برای آقایان)
چ) داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته بیمه ( و یا سایر رشته ها با گرایش بیمه ) بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه ای ، یا حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط ( شامل اقتصاد ، امور مالی ، حسابداری ،آمار ، مدیریت و حقوق ) با یک سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی یا حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته ها با دو سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی ، یا حداقل مدرک دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی
تبصره 1-متقاضیان فاقد سابقه کار ، باید دوره آموزشی مربوط را حداقل به مدت 120 ساعت طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شرکت بیمه و با موسسات آموزشی مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ایران گذرانده و گواهی نامه قبولی را ارایه نمایند.
تبصره 2-اعطای پروانه نمایندگی به متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا فوق دیپلم منوط به موافقت کتبی مدیر عامل شرکت بیمه ذیربط خواهد بود.
ح) موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تبصره- بیمه مرکزی می تواند برگزاری آزمون نمایندگی بیمه را به شرکت های بیمه یا موسسات آموزشی ذیصلاح یا پژوهشکده بیمه تفویض نماید.
خ) گذراندن دوره کارآموزی به مدت 15 روز اداری در شرکت بیمه مربوطه برای کلیه متقاضیان نمایندگی بیمه.

  • چند نکته:

_نماینده حقوقی موظف است ترازنامه و حساب سود و زیان خود را طبق فرم نمونه ای که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به شرکت های بیمه ابلاغ می نماید ، تنظیم کند و پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران خود ، نسخه ای از آن را برای بررسی و تایید به شرکت بیمه طرف قرارداد ارسال نماید.( ماده 8 آیین نامه 75 )
_نماینده حقوقی موظف است در هر سال مالی حداقل 10 درصد از سود سالانه خود را تا سقف سرمایه به عنوان اندوخته سرمایه ای در حساب های خود منظور نماید.( تبصره 2 ماده 8 آیین نامه )
_شرکت بیمه می تواند بر اساس ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران به نمایندگی حقوقی خود اجازه تاسیس شعبه بدهد مشروط بر آنکه مسئول شعبه شرایط نماینده حقیقی باشد.( ماده 10)

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر
{با امکان استفاده از پاسخگویی و مشاوره ی رایگان}

واحدهای ثبتی

تغییرات: 09129352517
تاسیس: 09128578441
عمان: 09128330765
برند: 09129350317
کارت بازرگانی: 09120907459
کد اقتصادی و ارزش افزوده: 09128348466
طرح صنعتی: 09128394102
اختراع و دانش بنیان: 09128579331

تماس با ما

جردن بالاتر از اسفندیار پ۱۴۱ طبقه سوم (جهت مراجعه حضوری)
تهران، خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک 223، ساختمان فکر برتر
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000
09128330765

بهینه سازی و سئو توسط شرکت سئو ایران