امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
  • وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عبارت است از : " افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه ، تغییرات اساسنامه ، انحلال شرکت قبل از موعد و یا تغییر نوع شرکت "

  • انحلال شرکت قبل از موعد و تغییر نوع شرکت

وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده ، انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد ، و یا مدت شرکت منقضی شده باشد ، در صورت ورشکستگی شرکت ، در هر موقع به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و بالاخره در زمان انحلال به حکم قطعی دادگاه ، شرکت سهمی منحل می گردد. ( ماده 199 ل. ا. ق. ت)
تغییر نوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که با توجه به مواد 5 و 278 به بعد ( ل. ا. ق. ت ) به شرح ذیل به عمل می آید :
1- تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام
شرکت سهامی خاص با رعایت شرایط ذیل می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود :
_ موضوع شرکت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد. سرمایه آن نباید از 000/000/5 ریال کمتر باشد در غیر این صورت افزایش سرمایه الزامی است.
_ از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت دو سال گذشته و دو ترازنامه سال مالی آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.
_ اساسنامه شرکت سهامی خاص با رعایت مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت سهامی اصلاح و یا مجدداَ تنظیم گردد.
شرکت سهامی خاص باید ظرف مدت یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده سهامداران تبدیل شرکت را به سهامی عام تصویب نموده است . صورتجلسه مجمع مزبور را به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نماید :
_ اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است .
_ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
_ صورت دارایی شرکت
_ اعلامیه تبدیل شرکت که به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد و حاوی نام و شماره ثبت شرکت ، موضوع شرکت ، مرکز اصلی شرکت ، تاریخ انقضای مدت آن ،سرمایه شرکت ، تعداد امتیازات سهام ممتاز در صورت انتشار ، هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ، شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی ، مقررات اساسنامه ، مبلغ دیون شرکت ، ذکر نام و روزنامه کثیرالانتشار باشد.
اداره ثبت شرکت ها پس از دریافت مدارک فوق و تطبیق مندرجات آن ها با قانون تجارت ، تبدیل شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی می نماید.
2- تبدیل شرکت سهامی به انواع شرکت های دیگر
مطابق ماده 5 ( ل. ا. ق. ت) هر گاه سرمایه شرکت سهامی عام از 000/000/5 ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص از 000/000/1 ریال کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام نموده و یا شرکت را به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری تغییر دهند ، در غیر این صورت هر ذی نفع می تواند از دادگاه ذیصلاح انحلال شرکت را درخواست نماید.

" ارائه خدمات فوق حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر "
{ با امکان استفاده از پاسخگویی و مشاوره ی رایگان }

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000