هزینه ثبت برند

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

هزینه ثبت برندهزینه ثبت برند

* هزینه ی واریزی بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت برند متفاوت می باشد.

* علاوه بر هزینه های واریزی، هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت که معمولاَ هزینه ی هر روزنامه ی رسمی بالای یکصد هزار تومان می باشد.

* در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس،تقاضاهای خود را مستقیماَ تسلیم مرجع ثبت(اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی)می نمایند،می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه های ثبت برتد را مطابق نرخ رسمی بپردازند.

هزینه ثبت برند

اقلام هزینه:1-حق ثبت اظهارنامه به ازاء یک طبقه
شخص حقیقی:200.000
شخص حقوقی:400.000
اقلام هزینه:هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:20.000
شخص حقوقی:40.000

اقلام هزینه:2-حق ثبت برند به ازاء یک طبقه
شخص حقیقی:1.200.000
شخص حقوقی:2.400.000
اقلام هزینه:حق ثبت هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:100.000
شخص حقوقی:200.000

اقلام هزینه:3-حق ثبت تمدید دوره های ده ساله
شخص حقیقی-شخص حقوقی:معادل حق ثبت برند

اقلام هزینه:4-جریمه ی تاخیر در تمدید ثبت
شخص حقیقی-شخص حقوقی:معادل نصف حق ثبت برند

اقلام هزینه :5-هزینه استعلام برای انتقال،اجازه ی بهره برداری یا اعراض
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000

اقلام هزینه:6-حق ثبت انتقال قراردادی و قهری به ازاء هر طبقه(با هر تعدادکالا و خدمات)
شخص حقیقی:100.000
شخص حقوقی:200.000
اقلام هزینه:حق ثبت انتقال برای هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000

اقلام هزینه:7-حق ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه ی آن به ازاء یک طبقه(با هر تعداد کالا و خدمات)
شخص حقیقی:100.000
شخص حقوقی:200.000
اقلام هزینه:حق ثبت اجازه ی بهره برداری یا فسخ و خاتمه ی آن به ازای هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000

اقلام هزینه:8-هزینه ی هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000

اقلام هزینه:9-حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه ی بهره برداری از آن
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000

اقلام هزینه:10-حق ثبت تغییرات(غیر از انتقال مالکیت و اجازه ی بهره برداری)
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000

اقلام هزینه:11-هزینه صدور گواهی المثنی
شخص حقیقی:100.000
شخص حقوقی:200.000

اقلام هزینه:12-هزینه رونوشت مصدق
شخص حقیقی:5000
شخص حقوقی:10.000

اقلام هزینه:13-هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه
شخص حقیقی:15.000
شخص حقوقی:30.000

اقلام هزینه:14-هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت
شخص حقیقی:500.000
شخص حقوقی:750.000

اقلام هزینه:15-هزینه ی رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت
شخص حقیقی:1.500.000
شخص حقوقی:3.000.000

اقلام هزینه:16-ودیعه ی تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه
شخص حقیقی:3.000.000
شخص حقوقی:4.500.000

اقلام هزینه:17-هزینه بررسی اظهارنامه ی ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدا
شخص حقیقی:200.000
شخص حقوقی:400.000

هزینه ثبت برند به چه عواملی وابسته است؟

زمانی که شما برای ثبت برند یا نام تجاری خود اقدام می کنید، دارد متناسب با شرایط محصول یا خدمات شما به اهدافی که در سر دارید هزینه ثبت برند متفاوت باشد. برای مثال، چنانچه شما نیاز داشته باشد تا بر روی محصول خود از حروف لاتین استفاده کنید، بایستی حتما کارت بازرگانی داشته باشید. این امر باعث افزایش هزینه ثبت برند می‌شود.

به طور کلی، می‌توان چنین اظهار کرد که هزینه ثبت برند وابسته به موارد ذیل است:

 • هزینه ثبت اظهارنامه و اضافه طبقات

متناسب با حقیقی و حقوقی بودن شخص متفاوت است. توجه داشته باشید که مرحله ثبت اظهارنامه خود دارای مراحل جزئی‌تری است که به شرح زیر می‌باشد:

 • هزینه ثبت برند برای یک طبقه

این هزینه برای اشخاص حقیقی نصف هزینه اشخاص حقوقی در نظر گرفته می‌شود. از طرفی، در صورت اضافه شدن طبقات هزینه ثبت برند نیز متناسب با حقیقی و حقوقی بودن تغییر می‌یابد.

 • هزینه ثبت برند و آگهی تقاضا

این مرحله پس از طی مرحله اول که در بالا عنوان شد، بایستی در روزنامه رسمی دنبال شود. موارد زیادی هستند که بر روی افزایش این هزینه تاثیرگذارند‌. این موارد به شرح ذیل می‌باشند:

 1. تعداد کلمات نوشته شده آگهی
 2. رنگی یا سیاه و سفید بودن آن
 3. طراحی یا درج کادر
 4. تعداد کالاها و میزان طبقات

هزینه اخذ کارت بازرگانی

هزینه چاپ دو آگهی در روزنامه رسمی: پس از تایید اظهارنامه شما برای ثبت برند حتما باید دو مرتبه نسبت به ثبت آگهی در روزنامه رسمی اول اقدام کنید. سپس، پس از منتشرشدن روزنامه ۳۰ روز کاری منتظر بمانید تا در صورت اعتراض به نام برند شما موضوع پیگیری گردد‌.

چنانچه، هیچگونه اعتراضی به برند شما وارد نشود، باید برای بار دوم آگهی خود را در روزنامه رسمی کشور ثبت کنید که با نام روزنامه ۱۰ ساله شناخته می‌شود. این نامگذاری به دلیل مدت اعتبار برند شما (۱۰ سال) انجام شده است.

 • هزینه وکیل جذب شده برای پیگیری امور حقوقی شما

با توجه به حقیقی یا حقوقی شخص بودن هزینه استفاده از وکیل برای پیگیری امور حقوقی متفاوت است.

 • هزینه حق الثبت

مرحله آخر که برای ثبت برند طی می‌شود، مرحله پرداخت هزینه حق الثبت است. شما می‌توانید این هزینه را به طور شخصی پرداخت کنید و یا اینکه آن را به موسسه آگاه ثبت واگذار کنید.

توجه داشته باشید که این هزینه برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است. چرا که مدارک ارائه شده توسط این اشخاص با هم تفاوت هایی دارد.

هزینه چاپ آگهی نیز متناسب با تعداد سطور و کلمات، ابعاد آگهی و سایر علامت و سیاه و سفید و رنگی بودن آن می‌تواند متفاوت باشد. این هزینه می‌تواند مشمول هزینه‌های اضافی گردد که عبارتند از: هزینه تمبر، هزینه تشکیل پرونده و...

آیا هزینه تمدید برند از هزینه ثبت برند کمتر است؟

بهتر است بدانید که برای تمدید برند خود باید همان هزینه‌ای را پرداخت کنید که هنگام ثبت برند پرداخت می‌کنید. تنها تفاوتی که هزینه‌های این دو عمل دارند، این است که تمدید برند نیازی به چاپ آگهی روزنامه ندارد. بنابراین، هزینه چاپ آگهی از هزینه ثبت برند کسر می‌گردد.

در صورتی که برای تمدید برند اقدام می‌کنید، با دل خواهید بود که همان عنوان و برند ثبت شده خودتان را ده سال پس از اتمام اعتبار آن تمدید کنید. در حقیقت، اداره ثبت پس از گذشت ۹ سال از مدت ثبت برند شما، سیستم را برای تمدید مجدد برای شما باز خواهد شد.

توجه داشته باشید که چنانچه شما برای تمدید برند مدارک کاملی نداشته باشید، به شما مهلت داده می‌شود تا قبل از اتمام اعتبار ۱۰ ساله دوباره برای جمع آوری مدارک اقدامات لازم را انجام دهید. این بدان جهت است که ممکن است در طول زمان مدیر عامل شما تغییر کند یا مثلاً گواهی ۱۰ سال قبل را نداشته باشید.

ذکر این نکته ضروری است که در صورت عدم اقدام برای تمدید مجدد برند، شما باید جریمه دیرکرد پرداخت کنید. در نتیجه، این امر باعث افزایش هزینه تمدید برند می‌شود.

نکته دیگری که باید مد نظر قرار دهید این است که حتماً پس از گذشت ۹ سال از مدت اعتبار برند باید نسبت به تمدید اقدام کنید. چرا که تمدید برند دارای مراحلی است که سه ماه طول می‌کشد. حال ممکن است به علت ارائه مدارک ناقص نیاز به زمان بیشتری هم داشته باشید.

هزینه ثبت برند بین المللی چگونه است؟

برای ثبت برند بین المللی نیاز است که شما حتما در ابتدا برند خود را در ایران ثبت کنید. سپس، اقدامات لازم را برای ثبت بین‌المللی آن انجام دهید.

با توجه به اینکه ثبت برند بین المللی با استفاده از سیستم مادرید انجام می‌شود، بهتر است آن را به وکلا بسپارید. دقت کنید که ثبت بین المللی برند کاری پر هزینه است. این عمل با توجه به تغییر در نرخ ارز و مشکلاتی نظیر تحریم روند دشوار تر و پر هزینه‌تری دارد.

با این وجود، چنانچه شما صاحب یک برند بزرگ هستید و نیاز به فعالیت در زمینه بین المللی دارید، ثبت برند بین المللی برای شما ضروری است. پس، بهتر است برای ثبت بین المللی برند خود اقدامات لازم را انجام دهید.

تفاوت هزینه ثبت برند با لوگو

شاید برایتان جالب باشد که بدانید هزینه ثبت برند با هزینه ثبت لوگو تفاوت چندانی ندارد. این دو هزینه تنها برخی اوقات در صورت رنگی بودن لوگوی شرکت یا کسب و کار شما تغییر می‌کند. در این زمینه، تنها هزینه‌ی اضافی که دریافت می‌شود، تنها هزینه چاپ لوگو در آگهی است.

در ضمن، هزینه ثبت برند یا لوگو در پایتخت، تفاوتی با سایر شهرستان‌های کشور ندارد. این بدان جهت است که تمامی امور مربوط به این حوزه در اداره‌ای به نام اداره مالکیت معنوی بررسی می‌شود که تحت نظارت مستقیم قوه قضائیه قرار دارد.

نتیجه گیری

در این مقاله مواردی که در افزایش هزینه ثبت برند تاثیرگذار هستند، بررسی شدند. نکات کلیدی که باید پس از خواندن این مقاله مد نظر داشته باشید به شرح زیر عنوان می‌شوند:

 • حقیقی یا حقوقی بودن شخص در برآورد هزینه ثبت برند تاثیرگذار است.
 • ثبت برند بین المللی مشمول هزینه بیشتری است.
 • برای ثبت برند نیاز دارید که دو مرتبه آگهی خود را در روزنامه رسمی کشور برای بررسی تکراری نبودن برند به ثبت برسانید.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب