امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

لزوم افزایش سرمایه در شرکت های سهامی به علل اقتصادی و مالی و تجاری بر اساس شرایط و ترتیبی که در اساسنامه پیش بینی می شود، ( بند 11 ماده 8 لایحه قانونی ) طبق توجیهی خواهد بود که هیئت مدیره شرکت در پیشنهاد خود به مجمع عمومی فوق العاده به عمل می آورند. و بازرس یا بازرسان شرکت درباره عوامل و جهات این پیشنهاد خود به مجمع عمومی فوق العاده به عمل می آورند و بازرس یا بازرسان شرکت درباره عوامل و جهات این پیشنهاد هیئت مدیره در گزارش خود، اظهار نظر می نمایند. ( ماده 161 و تبصره های آن از لایحه قانونی )
در شرکت های سهامی عام، پس از اتخاذ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهم جدید، باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، به اطلاع صاحبان سهام برسد.

در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مراتب ذیل ذکر گردد :
1- مبلغ افزایش سرمایه .
2- مبلغ اسمی سهام جدید .
3- حسب مورد، مبلغ اضافه ارزش سهام .
4- تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود، حق تقدم در خرید آن ها دارد.
5- مهلت پذیره نویسی.
6- نحوه پرداخت .
و در آگهی قید شود که صاحبان سهام بی نام ، برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند، ظرف مهلتی که نباید کم تر از بیست روز باشد، به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.
برای صاحبان سهام بانام ، گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد. ( ماده 170 ناظر به ماده 169 لایحه قانونی )

نحوه افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام 

طبق ماده 173 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت های سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت کنند.
• طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام 
طرح اعلامیه پذیره نویسی باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات ذیل باشد :
1- نام و شماره ثبت شرکت ؛
2- موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن ؛
3- مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن ؛
4- در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن ؛
5- مبلغ سرمایه شرکت تقبل از افزایش سرمایه ؛
6- اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن ؛
7- هویت کامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ؛
8- شرایطحضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی ؛
9- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی ؛
10- مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم ؛
11- مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن ؛

افزایش سرمایه شرکت سهامی
12- مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است ؛
13- مبلغ افزایش سرمایه ؛
14- تعداد و نوع سهام جدیددی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده اند.
15- تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی .
16- مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم .
17- حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.
18- نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
19- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن نشر می شود.
20- آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم مکرده باشد این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود.
21- مرجع ثبت شرکت ها، پس از وصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن و تطبیق مندرجات آن ها با مقررات قانونی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود. ( مواد 175 و 176 ل. ا. قانون تجارت ).
• انتشار اعلام پذیره نویسی سهام در روزنامه 
طبق ماده 177 ل. ا. قانون تجارت، اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن نشر می گردد اقلاَ در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن به عمل می آید در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. در اعلامیه پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده است.
• دریافت ورقه تعهد سهام
خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد.
پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد به عمل خواهد آمد :
1- نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت ؛
2- سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه ؛
3- مبلغ افزایش سرمایه ؛
4- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن ؛
5- تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن ؛
6- نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می شود.
7- هویت و نشانی کامل پذیره نویس ( مواد 183 الی 184 ل. ا. قانون تجارت ).
از انتخابتان متشکریم.
خوانندگان عزیز ، می توانند سوالات خود را از طرق ذیل با ما در میان بگذارند :
• شماره تماس:42143-021
• سامانه ی پیامکی: 100042143
• تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000