مراحل ثبت شرکت پیمانکاری چیست؟

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

شناخت شرکت های پیمانکاری و نحوه ثبت آن ها، بدون شناخت و آشنایی با پیمانکار و قراردادهای پیمانکاری میسر نمی باشد؛ چرا که ارتباط این موارد به نحوی است که نمی توان آن ها را از یکدیگر تجزیه نمود . لذا می طلبد قبل از ورود به بحث، به طور مختصر در مورد اهمیت و جایگاه قراردادهای پیمانکاری مطالبی را بیان نماییم.

 قراردادهای پیمانکاری و اهمیت و جایگاه آن در پهنه تجارت

انجام تجارت، حتی در مقیاس های نه چندان بزرگ، از توانایی یک شخص خارج است و باید عوامل انسانی متعددی را به خدمت گرفت. یکی از مهم ترین محاسبات تجار این است که در چه اموری مبادرت به استخدام کارگر کنند و در چه اموری به جای استخدام کارگر، به پیمانکار متوسل شوند. قدر مسلم آن است که سهم مهمی از کار انجام شده در پهنه تجارت توسط پیمانکاران انجام می شود.
رابطه پیمانکار و کارفرما، رابطه ای مقطعی و غیرمستمر و برای انجام کار معین است. همچنین پیمانکار در انجام کار دارای استقلال نسبی بوده و برای کارفرما، نتیجه کار پیمانکار مهم است و اجرت نیز در ازای کار انجام شده است.
در پیمان های کوچک مقیاس ، معمولاَ تعیین نوع کار، مدت انجام آن و اجرت سه جزء عمده موضوع عقد هستند. اما در پیمان های بزرگ مقیاس، مسائل عدیده ای باید از همان ابتدا مورد توجه قرار گیرند.
قراردادهای پیمانکاری معمولاَ قراردادهایی پرحجم هستند. برای درک علت این واقعیت، کافیست خرید یا اجاره یک کالا با سفارش ساخت یک کالا مقایسه گردد. حجم فراوان موضوعاتی که باید در یک قرارداد پیمانکاری مورد توافق قرار گیرند، موجب کثرت جلسات مذاکره و تعداد اسناد تنظیمی شده و این مسئله را تولید می کند که کدام اسناد مبین توافق فیمابین هستند و در صورت ناسازگاری آن ها، کدام اسناد دارای تقدم رتبه هستند. برای حل این مسئله ممکن است در قرارداد پیمانکاری، رتبه اسناد امضا شده توسط طرفین معین شود و تا حدودی از ابهامات ناشی از حجم بزرگ قرارداد کاسته شود.

 شرکت پیمانکاری و نحوه ثبت آن

شرکت های پیمانکاری مجموعه هایی هستند که افراد حقیقی و حقوقی برای انجام امور عمرانی و پیمانکاری با آن ها قرارداد امضا می کنند. این نوع از شرکت ها از نظر نوع فعالیت خودشان به 11 نوع مختلف تقسیم می شوند :
1- ساختمان و ابنیه
2- راه و ترابری
3- صنعت و معدن
4- تاسیسات و تجهیزات

درباره ثبت شرکت پیمانکاری
5- کشاورزی
6- آب
7- مرمت آثار باستانی
8- کاوش های زمینی
9- ارتباطات
10- نفت و گاز
11- نیرو
جهت ثبت شرکت پیمانکاری قالب های متعددی وجود دارد که می توان با توجه به تعداد اعضا و نوع فعالیت مورد نظر قالب ثبتی مناسب را انتخاب نمود. با این وجود، شرکت های پیمانکاری اکثراَ در قالب شرکت سهامی خاص به ثبت می رسند چرا که شرکت های سهامی خاص به دلایل ذیل از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.
الف- 35% سرمایه اولیه شرکت در شرکت های سهامی خاص واریز می گردد.
ب- تمدید مدت تصدی مدیران شرکت سهامی خاص هر دو سال یکبار و بازرسان شرکت هر یک سال یکبار سبب تحت نظر بودن بیشتر شرکت های سهامی خاص می گردد.
این نوع از شرکت ، جهت اخذ نمایندگی ها و یا شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و نمایشگاه ها و همچنین اخذ تسهیلات بانکی از اعتبار نسبتاَ خوبی برخوردار است.
در ادامه ضمن بررسی بیشتر راجع به شرکت سهامی خاص، به مراحل ثبت شرکت پیمانکاری می پردازیم. شایان ذکر است، شما عزیزان چنانچه در هر یک از مراحل ثبت با مشکل مواجه شدید می توانید با کارشناسان فوق حرفه ای ما در " موسسه حقوقی فکربرتر" تماس حاصل فرمایید.
آشنایی با شرکت سهامی خاص :
شرکت سهامی خاص از انواع شرکت های سرمایه است و مزیت این گونه شرکت ها اینست که برخلاف برخی شرکت ها که با فوت یکی از شرکا امکان انحلال شرکت وجود دارد در شرکت های سهامی خاص، فوت یا خروج یکی از سهامداران تاثیری در سرنوشت شرکت ندارد.
ماده 4 ل. ا. قانون تجارت ، شرکت سهامی خاص را چنین تعریف نموده است : " شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها د موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است، این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. در شرکت های سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص " باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله بانام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود ".

شرایط و مدارک لازم برای تاسیس و ثبت کردن شرکت سهامی خاص 

الف) در موقع تاسیس، سرمایه شرکت های سهامی خاص نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. سهامداران، باید کلیه سهام شرکت را تعهد نموده و گواهی بانک مبنی بر تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سرمایه باشد را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رساندن شرکت یا عدم ثبت آن پس از مهلت مقرر .
ب) شرکت های سهامی خاص، نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند.
ج) در شرکت های سهامی خاص، تعداد سهامداران نباید کمتر از سه نفر باشد.
د) موسسین شرکت ، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.
در حال حاضر برای ثبت شرکت سهامی خاص در اداره مربوطه مدارک ذیل باید از طرف متقاضی تهیه و تحویل اداره ثبت شرکت ها شود :
1- دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران
تذکر : اوراق اظهارنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره فوق الذکر تهیه گردند.
2- دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .
3- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است.
6- فتوکپی شناسنامه
7- معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضای هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیردولتی بودن آن
9- گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
تذکر : در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.
10- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره مربوطه
توجه : کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

پروسه ثبت کردن شرکت پیمانکاری 

1- ثبت نام در سایت اداره ثبت شرکت ها :
برای ثبت شرکت پیمانکاری ابتدا به سامانه اداره ذکر شده مراجعه کنید. این تقاضا بررسی خواهد شد و پس از چند روز کاری نتیجه اعلام می گردد.
2- ارائه اصل مدارک به اداره ثبت شرکت ها :
پس از تایید ثبت نام اینترنتی، باید مدارک از طریق پست به اداره معلومه ارسال گردد و بارکد پستی در سامانه درج شود.
3- پرداخت هزینه های ثبت شرکت :
کار شما زمانی نهایی خواهد شد که شما کلیه هزینه های آن را پرداخت نموده و فیش آن را تحویل دهید. با پرداخت هزینه های لازم دو شماره به شما داده خواهد شد. شماره ثبت شرکت و شناسه مربوط به آن. این شماره ها بخصوص شناسه ثبت شرکت در حکم کد ملی شرکت است که همه اطلاعات و خلاصه وضعیت شرکت همواره از طریق آن قابل پیگیری است. این شناسه باید بر روی همه اسناد و مدارک شرکت درج شود.
4- آگهی ثبت شرکت :
پس از دریافت شماره، به سایت روزنامه رسمی کشور به آدرس اینترنتی http://www.rrk.ir مراجعه نمایید و مراحل مربوطه را با دقت انجام دهید. لازم به ذکر است، هزینه ی آگهی از طریق همین سامانه قابل پرداخت است .
در انتها، پس از ثبت شدن شرکت، برای اینکه بتوانید فعالیت خود را به طور قانونی آغاز کنید باید پرونده دارایی خود را تشکیل بدهید و دفاتر پلمپ مالیاتی و کد اقتصادی خود را تحویل بگیرید.

 اخذ رتبه ( گرید ) پس از ثبت شرکت پیمانکاری

از جمله اقدامات اختیاری پس از به ثبت رساندن شرکت پیمانکاری، اخذ رتبه ( گرید ) است . هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد. به عبارت دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.
رتبه بندی شرکت ها در بخش های ذیل انجام می گیرد :
1- رتبه بندی پیمانکاری
2- رتبه بندی مشاوران
3- رتبه بندی شرکت های انورماتیک
4- رتبه بندی شرکت های EPC
5- رتبه بندی اندوه سازان
به موجب قانون سازمان معاونت فنی و عمران استانداری ، شرکت ها به دو دسته مشاور و پیمانکار تقسیم می شوند . بر اساس این قانون، شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و وافراد امتیاز آور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند که در واقع 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه محسوب می شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.
مرکز تخصصی فکربرتر ، با کادری متخصص و مجرب در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت، ثبت برند، ثبت طرح صنعتی، ثبت اختراع و .. خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید.

 

 

 

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب