امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کسب و کار و خرید و فروش از جنبه ها و جلوه های مهم زندگی اجتماعی است. هر اندازه روابط اقتصادی انسان ها پیچیده تر شود ، مسائل مربوط به کسب و کار هم از این پیچیدگی تبعیت خواهد کرد.
بر همین مبنا، در دوران کنونی از روزگار مبادله کالا به کالا به عصر تجارت الکترونیک رسیده ایم . به طوری که امروزه طبق آمار ، بیش از 2/4 میلیارد در سراسر جهان ، هر روز از اینترنت استفاده می کنند که حدود 90% از این افراد ، تا به حال از اینترنت خریده کرده اند یا با یک شرکت از طریق اینترنت در ارتباط هستند. لذا ، اینترنت یک فرصت استثنایی برای جذب مشتری است . پس چنانچه در فکر راه اندازی یک کسب و کار موفق هستید و می خواهید مشتریان زیادی را جذب کنید، یکی از بهترین کارهایی که می توانید انجام دهید ، ساختن یک وب سایت است.

داشتن یک وب سایت به شما این فرصت را می دهد تا خودتان را به طور کامل معرفی کنید و درباره خدمات و مزایای کارتان به مخاطبان بگویید.
راه اندازی کسب و کار از طریق طراحی وب سایت در نگاه اول آسان به نظر می رسد ، اما برای اینکه در کار خود موفق باشید، نیاز به ثبت شرکت خواهید داشت . فعالیت در قالب شرکت موجب تجمیع سرمایه ها و دانش های فنی و ایجاد یک سرمایه عمده و دانش فنی قابل توجه می شود. مضاف بر این ، ثبت شرکت علاوه بر این که موجب کسب سود بیشتر و توزیع زیان ها بین چند شریک و کم کردن بار خطرات سرمایه گذاری ( ریسک ) خواهد شد، موجب کسب اعتبار و شهرت تجاری نیز می شود.
از طریق ثبت کردن شرکت، افراد و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکاء به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.
با توجه به آنچه گفته شد، امروزه ثبت شرکت طراحی سایت و برنامه نویسی مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. از این رو، در ادامه به نحوه ثبت این شرکت ها می پردازیم .شایان ذکراست، متقاضیان محترم، علاوه بر مطالعه این نوشتار، در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این رابطه می توانند با ما در موسسه فکر برتر در ارتباط باشند.

همه چیز درباره ثبت شرکت طراحی سایت
شرکت های طراحی سایت را می توان در قالب شرکت با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص به ثبت رساند. طبق ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
ثبت این نوع شرکت ، برای تاسیس بنگاه های کوچک اقتصادی و انجام فعالیت های محدود اقتصادی بسیار مناسب است چرا که شرکت با مسئولیت محدود با وجود حداقل دو نفر شریک به ثبت می رسد و انتخاب بازرس در آن اختیاری است و تشریفات تشکیل مجامع عمومی و هیات مدیره و انتشار آگهی ها که در شرکت های سهامی وجود دارد در این گونه شرکت ها گسترده نیست.
مدیران در این نوع شرکت ها می توانند برای مدت نامحدودی انتخاب شوند بنابراین تشکیل جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره برای تمدید مدت ماموریت مدیران، همانند شرکت های سهامی ضروری نیست.
برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود وجود حداقل دو نفر شریک لازم است و شرکت پس از انجام مراحل تایید نام و تکمیل شرکت نامه و تقاضانامه و اساسنامه ( در صورت وجود ) از طرف شرکا و ارائه آن به اداره ثبت شرکت ها همراه با سایر مدارک لازم به ثبت می رسد و بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی می گردد.
طبق ماده 96 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی از طرف شرکا پرداخت و سهم الشرکه غیرمقدی نیز تقویم ( قیمت گذاری ) و تسلیم شده باشد.
قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود، حداقل مبلغی تعیین ننموده است.

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است 

1) شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
2) تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
3) اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( دو جلد )
4) دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5) دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6) تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
7) اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8) تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9) معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10) اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11) اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که این کار توسط وکیل صورت پذیرد.
لازم به توضیح است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.
نوع دیگر از انواع شرکت های تجاری که می توان شرکت طراحی سایت را در آن قالب به ثبت رساند، شرکت سهامی خاص است. ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی خاص را چنین تعریف نموده است :
شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است، این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. در موقع تاسیس، سرمایه شرکت های سهامی خاص نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. سهامداران، باید کلیه سهام شرکت را تعهد نموده و گواهی بانک مبنی بر تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سرمایه باشد را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رساندن شرکت یا عدم ثبت شرکت پس از مهلت مقرر .
یادآوری می گردد که :
- شرکت های سهامی خاص، نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند.
- در شرکت های سهامی خاص، تعداد سهامداران نباید کمتر از سه نفر باشد.
- موسسین شرکت، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.

مدارک لازم برای ثبت کردن شرکت سهامی خاص

برای تاسیس و به ثبت رسیدن شرکت سهامی خاص، مقنن فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل را به مرجع ثبت شرکت ها کافی می داند.
1) اساسنامه شرکت که می باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
2) اظهارنامه که مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی بانک، حاکی از تادیه قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از سی و پنج % کل سهام باشد. هر گاه قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقدی باشد، باید تمام آن تادیه شود و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس گردد. همچنین اگر سهام موسس و یا ممتازی وجود داشته باشد، باید شرح امتیازات آن در اساسنامه قید شود. ضمناَ کلیه سهامداران مکلفند که اظهارنامه مذکور را امضاء نمایند.
3) صورتجلسه مجمع عمومی موسس، مشتمل بررسیدگی به سهام و انتخاب هیئت مدیره و بازرس و بازرسان و اعلام قبولی از جانب آنان. همچنین ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل مجمع عمومی عادی بعدی در آن منتشر خواهد شد.
4) گواهی بانک عامل، دایر بر واریزی حداقل وجه سرمایه شرکت طبق اساسنامه که مجمع عمومی موسس برای شرکت سهامی خاص الزامی نیست، لیکن موسسین، اولین جلسه خود را به مجمع عمومی موسس اختصاص می دهند و در مورد تصویب اساسنامه شرکت، انتخاب اعضای هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان شرکت و همچنین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت اتخاذ تصمیم می نمایند.
5) آورده های غیرنقدی که در شرکت سهامی خاص نیز باید طبق نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری ارزیابی شده باشد.
کلیه شرکت های که برای انجام فعالیت های طراحی، نظارت مشاوره، ، تولید، توسعه ، نصب وراه اندازی، پشتیبانی، شبکه های اطلاع رسانی، سخت افزار، آموزش سیستم های نرم افزارونظایر ان تشکیل میشوند؛ موظفند پس از ثبت شرکت مطابق قانون تجارت وقبل از شروع فعالیت به نظام صنفی رایانه ای استان خود مراجعه ومجوز فعالیت اخذ نمایند.
طبق دستورالعمل نظام رایانه ای ، شرکت های که قصد عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان خود را دارند باید دارای شرایط ذیل باشند:
1- مرکز اصلی شرکت دراستان مورد تقاضا قرارداشته باشد.
2- دراستان مورد تقاضا به ثبت رسیده باشند.
3- موضوع فعالیت آنها به موجب اساسنامه شرکت صرفا در حیطه موضوعات رایانه ای باشد.
مضاف بر این، شرکت های متقاضی برای دریافت مجوز فعالیت باید تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل ( حداقل مدرک کارشناسی ) را ارائه نمایند . چنانچه، مدیرعامل مدرک کارشناسی نداشته باشد، باید شامل یکی از موارد ذیل باشد :
- مدرک دیپلم با10سال سابقه مدیریت یا فعالیت درزمینه فناوری اطلاعات.
- مدرک فوق دیپلم درسایررشته هابا8سال سابقه مدیریت یا فعالیت درزمینه فناوری اطلاعات.
- مدرک فوق دیپلم دررشته های مرتبط با6سال سابقه مدیریت یا فعالیت درزمینه فناوری اطلاعات.
- مدرک فوق دیپلم دررشته کامپیوتربا 4سال سابقه مدیریت یا فعالیت درزمینه فناوری اظلاعات.
شر کت های متقاضی برای اخذ مجوز فعالیت باید مدارک زیر را ارائه نمایند :
1- کپی شناسنامه مدیرعامل
2- کپی مدرک تحصیلی مدیرعامل
3- کپی برگه احراز صلاحیت ورتبه بندی شورای عالی انفورماتیک
4- کپی روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن
شرکت های متقاضی برای دریافت مجوز فعالیت باید از طریق زیرپورتال های استانی خود، به صورت آنلاین ثبت نام و مدارک خود را تکمیل کنند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سامانه به قرار ذیل می باشد 

1- کپی آخرین اظهارنامه مالیاتی (درصورت وجود)
2- کپی شناسنامه مدیر عامل
3- کپی اساسنامه
4- کپی رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ( درصورت وجود)
5- کپی مدرک تحصیلی مدیرعامل
6- کپی لیست بیمه (درصورت تازه تاسیس بودن شرکت ونداشتن لیست بیمه، نامه ای مبنی بر تمام وقت بودن مدیر عامل واشتغال در شرکت بارگذاری شود.)
7- روزنامه رسمی آگهی تاسیس
8- روزنامه رسمی آگهی تغییرات
چنانچه شرکت بعد از شش ماه از پایان سال مالی خود مدارک ذکر شده را ارائه ننمایند، از سازمان مربوطه اخطار دریافت نموده و در صورت توجه نکردن به اخطار به مدت دو ماه از فهرست شرکت های دارای مجوز حذف می شود. مدت اعتبار مجوز فعالیت صادره یکساله می باشد.
شرکت ها موظفند هرسال اطلاعات زیر را برای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان ارسال نمایند.
1- فرم تکمیل شده خود اظهاری مربوط به فعالیت های شرکت
2- تغییرات اساسنامه رسمی
از انتخابتان متشکریم.

پایگاه اینترنتی
http://companyregister.ir
{ در خدمت متقاضیان محترم }

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000