آشنایی با مراحل ثبت شرکت خصوصی

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 منظور از شرکت های خصوصی، شرکت های تجاری است که در ماده 20 قانون تجارت انواع آن ها به شرح ذیل ذکر شده است :
الف- شرکت سهامی ( شامل شرکت سهامی عام و خاص )
ب- شرکت های با مسئولیت محدود
ج- شرکت های تضامنی
د- شرکت های نسبی

ه- شرکت های مختلط سهامی
و- شرکت های مختلط غیرسهامی
ز- شرکت های تعاونی ( شامل تولید ، مصرف ، اعتبار ، وام و روستایی )
طبق ماده 195 قانون تجارت ایران، ثبت کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون ، الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت ها است .
به موجب ماده اول قانون ثبت شرکت ها مصوب 11/ 3/ 1310 ، برای ثبت شرکت های خصوصی باید تقاضای ثبت ، از اداره ثبت شرکت ها به عمل آید. تقاضای ثبت کردن شرکت، به وسیله تنظیم اظهارنامه صورت می پذیرد که در تهران به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران تسلیم و در شهرستان ها به ادارات ثبت محل تحویل می شود.
همچنین به استناد ماده 25 قانون ثبت شرکت ها :
" ثبت شرکت های ایرانی باید مطابق مقررات قانون تجارت به عمل آید ".
الزامات مربوط به ثبت شرکت های تجاری ، صرف نظر از تفاوت های اندک، مشابه و یکسان است که ذیلاَ به مراحل ثبت آن ها اشاره می گردد .
لازم به ذکر است آثار ناشی از انجام تشریفات ثبت به شرح ذیل است :
1- با ثبت کردن شرکت، شخصیت حقوقی و قانونی معنی پیدا می کند.
2- از این طریق، اساسنامه ، شرکتنامه و سایر اسناد رسمیت می یابد.
3- عملکرد مدیران شرکت در گرو تثبیت شرکت است و حصول اطمینان سهامداران ( شرکاء ) و هیات موسس نیز نسبت به روند قانونی تشکیل شرکت در اثر ثبت حاصل می شود.
4- از نظر قانون ، ایجاد هر گونه فعالیت اقتصادی، مالی و حقوقی مستلزم ثبت شرکت است.

نحوه درخواست ثبت و مراحل آن 

1- تهیه و تکمیل فرم درخواست شامل اطلاعات اساسی نظیر نام، نوع فعالیت، مرکز اصلی، تابعیت، میزان سرمایه
2- مراجعه به سامانه اداره مذکور و تکمیل اطلاعات خواسته شده و تعیین نام شرکت
3- ارسال مدارک لازم به اداره مربوطه از طریق پست پس از پذیرش اینترنتی
4- درج بارکد پستی در سامانه
پس از تسلیم اسناد و مدارک مزبور به مرجع ثبت شرکت ها و انجام بررسی های لازم و ثبت مراتب در دفتر مخصوص ثبت و دفتر دیگری که شماره ردیف و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه در آن درج می شود ، خلاصه مفاد شرکتنامه باید ظرف یک ماه در روزنامه رسمی کشور و یک روزنامه کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت درج و منتشر شود.
در شرکت های سهامی موارد ذیل نیاز به ثبت و آگهی دارند : ( م 106 ل. ا. ق. ت )
- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان ؛
- تصویب ترازنامه ؛
- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه ؛

مراحل ثبت شرکت خصوصی
- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
در سایر شرکت های تجاری، موارد ذیل نیاز به ثبت و آگهی دارند :
- ثبت اصل شرکت و اعلان خلاصه شرکت نامه و منضمات آن ظرف ماه اول تشکیل ( م 197، 195 ق. ت )
- ثبت شعبه های شرکت و اعلان تشکیل شعبه شرکت ظرف ماه اول از تشکیل شعبه ، چه شعبه شرکت متعلق به یک شرکت داخلی باشد و چه متعلق به یک شرکت خارجی ( م 197، 195 ق. ت )
- تغییر اساسنامه شرکت ( م 200 ق. ت )
- تمدید مدت شرکت ( م 200 ق. ت )
- انحلال شرکت به هر دلیلی که باشد ( م 200 ق. ت )
- تعیین کیفیت تفریغ ( م 200 ق. ت )
- تبدیل شرکا ( م 200 ق. ت )
- خروج بعضی از شرکا از شرکت ( م 200 ق. ت )
- تغییر اسم شرکت ( م 200 ق. ت )
- تعیین اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه شرکت ( م 205 ق. ت )
شایان ذکر است، هزینه ثبت شرکت شامل قیمت پایه ثبتی، حق الدرج ، حق الثبت ، حق ابطال تمبرهای داخل اداره ثبت شرکت ها ، اساسنامه ، اظهارنامه ، تعیین نام ، تنظیم صورت جلسات ، واریزی های اداره ثبت، هزینه های پستی ، هزینه پاکت ، پوشه و دیگر تعلقات اوراق ثبت و درج آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار ، هزینه پلمپ دفاتر تجاری ، هزینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و حتی سرمایه اولیه مورد نیاز خود شرکت خواهد بود.
نکته 1 : حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ثبت شرکت 000/000/1 ریال است.
نکته 2 : در صورتی که آورده هر کدام از شرکا و سهامداران به صورت غیرنقدی باشد، می بایست از قبل نظر کارشناس رسمی دادگستری در رابطه با ارزش ملک ، خودرو ، ماشین آلات و ... که تصمیم است به عنوان سرمایه غیرنقدی به شرکت آورده شود، به صورت رسمی اخذ و به اداره فوق الذکر ارسال شود.
نکته 3 : نحوه محاسبه هزینه روزنامه رسمی ، بستگی به میزان موضوع و تعداد اعضاء شرکت دارد و به صورت آنلاین و علی الحساب محاسبه می گردد که می توان از طریق درگاه اختصاصی شرکت روزنامه رسمی به نشانی http://rrk.ir ، نسبت به پرداخت آن اقدام نمود.
مدت زمان لازم برای انجام ثبت شرکت پس از تکمیل مدارک و انجام امور ثبت نام ، تقریباَ 25 الی 30 روز می باشد. لذا متقاضیان لازم است با در نظر گرفتن این مدت اقدامات خود را در راستای انجام فعالیت انجام دهند.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر به مقاله " ثبت شرکت های خصوصی " مراجعه نمایید.

موسسه حقوقی فکر برتر
مجری پروژه های ثبتی

 

 

واحدهای ثبتی

تغییرات: 09129352517
تاسیس: 09128578441
عمان: 09128330765
برند: 09129350317
کارت بازرگانی: 09120907459
کد اقتصادی و ارزش افزوده: 09128348466
طرح صنعتی: 09128394102
اختراع و دانش بنیان: 09128579331

تماس با ما

جردن بالاتر از اسفندیار پ۱۴۱ طبقه سوم (جهت مراجعه حضوری)
تهران، خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک 223، ساختمان فکر برتر
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000
09128330765

بهینه سازی و سئو توسط شرکت سئو ایران