امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آیا شما نیز از جمله کسانی هستید که مایل به ثبت علامت تجاری در گرگان می باشند ؟ تا چه حد با شرایط و قوانین ثبت علامت تجاری و مزایای آن آشنایی دارید ؟
چنانچه می خواهید در این خصوص بیشتر بدانید از شما دعوت می شود تا مقاله پیش رو را مورد مطالعه قرار دهید. ما شما را با اطلاعات مورد نیاز آشنا می نماییم.
علامت تجاری هر نشانه ای است که اطلاعات لازم را در مورد هویت کالا، منشاء تولید و تفاوت آن با کالاهای تولیدکنندگان دیگر به مشتریان ارائه می دهد. علامت به معنای نشان است و نشان چیزی است که سبب شناختن کسی یا چیزی می شود. کالاها و محصولات نشان گذاری می شوند تا موجبات شناسایی آن ها فراهم گردد. از جهت اقتصادی و بازاریابی علامت صنعتی و تجاری اهمیت زیادی دارد. با توجه به همین علایم است که خریداران و مصرف کنندگان ، کالای مورد نظر خود را انتخاب می کنند .

کارکردهای علائم تجاری باعث شده است که این علائم در زمره سرمایه های با ارزش تجار و تولیدکنندگان قرار بگیرد.
ثبت علامت تجاری به صاحب آن علامت ، حق انحصاری جهت استفاده و بهره برداری از آن علامت را می دهد . در واقع این حق انحصاری، از ثبت علامت نشات می گیرد و شامل دو جنبه جداگانه می باشد که عبارت است از حق استفاده از علامت تجاری و دیگری جلوگیری از دیگران جهت استفاده از علامت تجاری .
به عبارت دیگر در صورتی که حقوق مربوط به علامت تجاری نقض شود، دارنده علامت تجاری حق خواهد داشت دیگران را از استفاده از علامت تجاری منع کند. از طرفی لازمه حق منع دیگران داشتن حق شکایت برای جلوگیری از استفاده علامت و جلوگیری از نقض سایر حقوق مربوط به علامت تجاری است در صورتی که در اثر نقض، خسارتی متوجه صاحب علامت شود وی حق خواهد داشت جبران خسارت را هم مطالبه نماید.
شایان ذکر است ، علیرغم این مزایا ، داشتن علامت تجاری و همچنین ثبت آن اجباری نیست و افراد می توانند آزادانه برای کالا و محصولی که دارند و عرضه می کنند علامت خاصی تدارک ببینند و انتخاب کنند یا انتخاب نکنند و اگر علامتی را برگزیدند آن را به ثبت برسانند یا نرسانند . قانون ثبت علایم و اختراعات در این خصوص می گوید :
" داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد ".

ثبت علامت تجاری در گرگان
به موجب مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران، ثبت علائم برای هر یک از این موارد اجباری است:
الف) داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی
ب) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند
ج) آب های گازدار
ه) لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.
برابر ماده 2 قانون مزبور حق استعمال انحصاری علایم تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد. بنابراین آن ها که علایم تجاری مورد استفاده خود را ثبت نکرده باشند قانوناَ نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری نمایند.
ویژگی عمده علامت تجاری این است که باید وجه تمایز داشته و در عین ابتکاری و جدید بودن ، باعث ایجاد اشتباه در نظر مشتری نیز نشود. برخی از علائم با وجود داشتن ویژگی های فوق قابلیت ثبت ندارد. از جمله آن ها علائمی است که مخالف نظم عمومی اخلاق حسنه بوده و یا با منافع عمومی در تعارض باشد .
از سویی دیگر، نام های عام محصولات یا اسامی جغرافیایی که خریدار ررا نسبت به مبدا و کیفیت گمراه کند علامت مشخصه تجاری محسوب نمی شود.
به موجب ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران ثبت موارد زیر ممنوع است :
1- بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند. علامت هلال احمر ، نشان ها ، مدال ها و انگ های دولت ایران.
2- کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی باشد. ( از قبیل جمهوری اسلامی ، انقلابی ، دولتی و غیره )
3- علامات موسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و غیره
4- علائمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.

ثبت علامت تجاری
بر طبق ماده 2 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات سال 1337 ، برای ثبت علامت مدارک ذیل لازم است :
1- اظهارنامه که عبارت است از برگ های چاپی که از طرف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در اختیار متقاضیان گذاشته می شود و به وسیله آن ها تکمیل می گردد.
2- ده عدد نمونه علامت به شکلی که استعمال می شود به علاوه نمونه های اضافی به تعداد یک نمونه برای هر طبقه اضافی که درخواست می شود درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه ازعلامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بر روی صفحه قرار گیرد.
3- یک کلیشه واضح و خوانا برای چاپ علامت که ابعاد آن نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. اضافه می شود در صورتی که علامت عبارت از یک یا چند کلمه بوده و دارای هیچگونه تصویر و حروف مخصوصی نباشد تقاضاکننده ثبت مجبور به ضمیمه کردن کلیشه نخواهد بود.
4- در صورتی که علامت در خارجه به ثبت رسیده باشد تسلیم رونوشت گواهی شده از طرف اداره صادرکننده آن به زبان اصلی به انضمام ترجمه غیررسمی آن به فارسی به مسئولیت تقاضاکننده ثبت الزامی است.
5- در صورتی که علامت برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از کشور اختیار شود گواهینامه از طرف مقام صلاحیتدار دایر به تصدیق استفاده از علامت مزبور عبارت است از اتحادیه صنفی ، اتاق بازرگانی ، شهرداری و فرمانداری .
6- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالت نامه در صورتی که تقاضای ثبت به وسیله وکیل به عمل آید.
مرجع ثبت که باید مدارک به آن تسلیم گردد منحصراَ اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی است .
در صورت کامل و صحیح بودن تقاضا و ضمائم ثبت علامت ، آن علامت ارائه شده در دفتر مخصوصی ثبت می گردد.پس از ثبت علامت تصدیقی با الصاق یک نمونه کامل از علامت بر روی آن به صاحب علامت یا نماینده او تسلیم می شود . تصدیق مزبور باید از جمله حاوی تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن، اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت ، نوع کالا یا محصول و طبقات محصولی که علامت برای تشخیص آن به کار میرود ، تعیین اجزایی که صاحب علامت حق استفاده انحصاری آن را به خود اختصاص داده است ، تاریخ صدور تصدیق، مدت اعتبار ثبت علامت و امضای رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مدیر کل ثبت اسناد و املاک و مهر اداره مزبور باشد .
در ظرف سی روز پس از ثبت علامت اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی باید آگهی حاوی کلیه مطالب مندرج در تصدیق یا گواهینامه را در روزنامه رسمی به هزینه صاحب علامت تجاری منتشر کند. هر گاه علامت ثبت شده ظرف سه سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید.
از همراهیتان سپاسگزاریم .
هم چنین بخوانید :
- با نکات مهم در ثبت برند آشنا شوید.
- شرایط ثبت علامت تجاری چیست ؟
- مراحل ثبت برند

ثبت شرکت فکربرتر
" ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند "

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000