هزینه ی ثبت شرکت

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

هزینه های ثبت شرکت عبارتند از:

- سرمایه ابتدایی برای تشکیل و ثبت هر یک از شرکت ها

سرمایه اولیه شرکت سهامی عام:
سرمایه ی اولیه در شرکت های  سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود، باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت در شرف تاًسیس» نزد یکی از بانک ها تودیع نمایند.

به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس آگهی برای دعوت سایرین انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.

بیشتر بخوانید:

- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی

- مراحل ثبت شرکت هلدینگ و مدارک مورد نیاز برای ثبت آن

- ثبت شرکت در آلمان

سرمایه اولیه شرکت سهامی خاص:
سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد. در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند. در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند. برای ثبت شرکت سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه ی منضم به اساسنامه ای که به امضا کلیه ی سهامداران رسیده باشد و ورقه ای مشعر بر تعهد کلیه ی سهام و گواهینامه ی بانکی حاکی از تاًدیه ی قسمت پرداخت شده ی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد تمام تعهد باشد ضمن ارائه ی صورتمجلس عمومی موسسین حاکی بر تعیین مدیران و بازرسان شرکت کافی است.

سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود:
در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است .

سرمایه اولیه شرکت تضامنی:
در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران)حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است.سرمایه شرکت تضامنی می تواند نقدی و یا غیر نقدی باشد.شرکت تضامنی زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی آورده و غیرنقدی نیز تسلیم شده باشد.

سرمایه اولیه شرکت تعاونی:
حداقل سرمایه اولیه در شرکت های تعاونی عام و خاص به ترتیب 100/000/000 ریال و 10/000/000 ریال تعیین می گردد.
به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه ی تاًمین یا تعهد شده از طرف اعضا در مرحله تاًسیس شرکت، نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه ی شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می گردد که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تاًدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد، تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده ی سهم خود را در ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.

- هزینه ی حق ثبت

این هزینه معادل هزینه باطل کردن فیش سرمایه می  باشد که متناسب با میزان سرمایه های مختلف متغیر است.

- از جمله سایر هزینه های ثبت شرکت عبارتند از:

  • هزینه های مربوط به اساسنامه و تقاضانامه و شرکتنامه
  • هزینه های مربوط به تعیین نام
  • هزینه پاکت و پوشه و ارسال پستی مدارک به  اداره ثبت شرکت ها
  • هزینه ی انتشار در روزنامه محلی و روزنامه رسمی
  • هزینه های مربوط به اخذ کد اقتصادی پلمپ دفاتر تجاری و تشکیل پرونده ی مالیاتی پس از ثبت شرکت

به موجب ماده 20 تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی، هزینه های مربوط به ثبت شرکت، موسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی به موجب دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تهیه می شود دریافت می گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید. 42143-021
ثبت شرکت فکر برتر، تخصصی ترین دپارتمان ثبت شرکت و ثبت برند

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب