نحوه تمدید کارت بازرگانی

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

"بازرگانان و متقاضیان محترم می توانند جهت تمدید کارت بازرگانی به کارشناسان مجرب ما در فکر برتر مراجعه نمایند"

- ثبت شرکت سرمایه گذاری

- مزایای تاسیس و ثبت شرکت چیست؟

- چگونه شرکت ثبت کنیم ؟

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط ذیل باشند صادر می گردد.(کلیه شرکت های تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاَ از اتاق های تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند).

مدت اعتبار کارت بازرگانی حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر می باشد. تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد. مراحل تمدید کارت بازرگانی تقریباَ شبیه به مراحل اخذ اولیه ی کارت بازرگانی می باشد.

 


نحوه تمدید کارت بازرگانی

جهت انجام تشریفات تمدید کارت بازرگانی، دارنده کارت بازرگانی یا نماینده قانونی وی می بایست با ارایه اصل کارت بازرگانی و مدارک ذیل به اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مراجعه نماید:

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

 • دو صفحه فرم کارت بازرگانی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی "فرم د")
 • در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس  شش در چهار الزامی است.
 • یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل (جدید، تمام رخ، ساده، رنگی با زمینه سفید، بدون خط خوردگی و سالم)
 • اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی) برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده

الف- اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)

ب- اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)

ج- اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن


 • گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به آدرس مندرج کارت بازرگانی-به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
 • اظهارنامه عملکرد سال های 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر  ارزش افزوده دوره اول سال 95
 • در صورت استیجاری بودن دفتر کار،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.
 • در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها،ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست.
 • ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند)
 • فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.

 

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

 • دو صفحه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د)به همراه امضاء مدیر عامل و مهر شرکت،ضمناَ در صورت تغییر مدیر عامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضا شود)
 • اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری(به آدرس دفتر مرکزی شرکت)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
 • در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه عکس شش در چهار(جدید،تمام رخ،ساده)
 • گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی درسال جاری(به آدرس مندرج کارت بازرگانی) به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد
 • اظهارنامه عملکرد سال های 90،91،92،93 به همراه چهاردوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92 و. 93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95،در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده ،نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.
 • در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامیست.
 • یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت(در صورت هر گونه تغییرات)

در صورت تغییر مدیر عامل

الف. اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن

ب. اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

ج. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
متولدین سال های 1341 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

د. ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

ه. داشتن حداقل سن 23 سال تمام

 

در صورت تغییر آدرس، ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است 

الف- اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت؛به آدرس مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری

ب- اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت،برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری(در صورتیکه سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری است باید در اجاره نامه محضری موضوع "ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است"قید گردد)

ج- اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجازه نامه عادی به نام شرکت،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای دو شاهد ذیل آن


 • اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8(الف-ب-ج)ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه  متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک هستند.
 • فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.
 • یک قطعه عکس شش در چهار یا سه درچهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)


اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اشخاص و شرکت های تعاونی را رتبه بندی نمایند. کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی یاد شده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود.


چند نکته مهم:

 • کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
 • هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
 • برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود.
 • دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.
 • کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می شود.

 

 

مهلت تمدید کارت بازرگانی

مهلت تمدید کارت بازرگانی با توجه به اعتبار یک ساله یا پنج ساله آن می تواند متغیر باشد. اما به طور کلی بهتر است قبل از انقضای مهلت اعتبار کارت، قدامات لازم در خصوص تمدید آن انجام شود تا مشمول دعاوی مرتبط با کارت بازرگانی نشوید.

 

سامانه تمدید کارت بازرگانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی کشور دو سامانه برای صدور و تمدید کارت بازرگانی در اختیار متقاضیان قرار داده اند. این سامانه ها که عبارتند از: سامانه جامع تجارت ایران به آدرس اینترنتی ntsw.ir و سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند به آدرس اینترنتی cscs.chambertrust.ir خدمات مربوط به کارت بازرگانی را به کاربران ایرانی و خارجی ارائه می دهند.

متقاضیان ابتدا باید برای درخواست تمدید کارت بازرگانی وارد سامانه جامع تجارت ایران شده و درخواست خود را ثبت کنند. سپس برای پیگیری این درخواست به سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند مراجعه نمایند. همچنین در این سامانه ها امکاناتی نظیر استعلام شناسه کالا، فیلم های آموزشی، پاسخ سوالات متداول درباره تجارت داخلی و خارجی و ... فراهم شده است.

 

نحوه تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه

در گام اول باید از طریق مرورگر وارد سامانه جامع تجارت ایران شوید و گزینه ورود به سامانه را انتخاب کنید. در صورتی که از قبل در این سامانه ثبت نام انجام نداده اید، ابتدا اقدام به ثبت نام کنید. پس از ورود به سامانه و صفحه اول گزینه بارگزاری صلاحیت را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه صفحه جدید باز می شود که باید در آن گزینه کارت بازرگانی و درخواست تمدید را انتخاب کنید.

در این مرحله باید اطلاعات و مدارک لازم را وارد نموده و درخواست خود را ثبت نهایی کنید که این درخواست تمدید کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار می گیرد. درصورت ناقص بودن اطلاعات و مدارک، از طریق پیامک و پست الکترونیکی به شما اطلاع داده می شود تا با مراجعه مجدد به سامانه، آنها را تکمیل نمایید. در مرحله بعد باید جهت پیگیری وارد سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند شده و درخواست تمدید را تکمیل کنید.

 

 

شرایط تمدید کارت بازرگانی

اگر شما متقاضی تمدید کارت بازرگانی هستید باید از شرایط زیر برخوردار باشید تا فرآیند تمدید به درستی صورت گرفته و کارت جدید برایتان صادر گردد.

 • داشتن حداقل 23 سال تمام.
 • داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
 • موظف به وارد کردن عبارت صادرات و واردات در اساسنامه ( اشخاص حقوقی).
 • داشتن حداقل سه سال سابقه کار بازرگانی یا داشتن تحصیلات مرتبط با بازرگانی.
 • ارائه تعهد نامه جهت عدم استفاده غیرقانونی از کارت بازرگانی.
 • داشتن سندهای مالیاتی و ارائه آنها.
 • پیروی از کلیه سیاست های تجاری و اقتصادی دولت.

 

از همراهیتان متشکریم. جهت اخذ و یا تمدید کارت بازرگانی با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب