راهنمای ثبت شرکت در تهران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ثبت شرکت در تهران که بزرگ ترین شهر و پایتخت ایران است می تواند موقعیت بسیار خوبی برای تجارت و کسب و کار باشد. این بزرگی و موقعیت ویژه ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و جغرافیایی و تمرکز امکانات در آن باعث شده است تا بسیاری از افراد برای کار و... به تهران مهاجرت نمایند به طوری که امروزه این شهر، یازدهمین شهر پرجمعیت جهان به شمار می آید.

ثبت شرکت در تهران هم قوانین و شرایط خاص خود را دارد که در این مقاله آنها را بررسی خواهیم کرد.

حجم تجارت در تهران، به استناد آمارهای رسمی (مرکز آمار ایران،بانک مرکزی،صندوق بین المللی پول،بانک جهانی) در دهه های اخیر بطور چشمگیری افزایش یافته است که این افزایش نیاز به توسعه تشکیلات تجاری و ایجاد شرکت های بازرگانی را تشدید نموده است.

امروزه، شرکت ها که خود دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای می باشند،برای تولید و استفاده از منابع طبیعی و صنعتی و حمل و نقل و تاسیس موسسات بزرگ تولیدی و صنعتی که سرمایه های کلان و اجتماع کارگران را ایجاب می نماید،پا به عرصه ی تجاری گذاشته و نفوذ بسیاری در سیاست اقتصادی پیدا کرده اند.

انواع دسته بندی شرکت های تجاری

طبق ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های تجاری بر 7 قسم است:

 • شرکت سهامی

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه و سهام آن بین صاحبان شرکت تقسیم شده است. هر کدام از مسئولان به مقدار سهام خریداری شده مسئولیت دارند.

 • شرکت با مسئولیت محدود

این نوع شرکت ها معمولا متشکل از دو شریک است که در امور تجاری فعالیت می کنند وهر یک از آن ها دقیقا به مقدار سرمایه ای که دارند ، تعهد و مسئولیت دارند.

 • شرکت تضامنی

به شرکت هایی که تحت اسمی مخصوص کار های تجاری بین دو یا چند شریک با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود، شرکت تضامنی می گویند. در این نوع از شرکت ها، اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی ها کافی نباشد، شرکا مسئول پرداخت هستند.

 • شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی از چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود تشکیل میشود.

 • شرکت مختلط سهامی

ترکیبی از شرکت های تضامنی و سهامی است. نسبت به شرکا یا شریک ضامن مقرارت شرکت تضامنی، نسبت به شرکا سهامی مقررات شرکت سهامی جاری است و در مواردی که با یکدیگر ارتباط دارند مقررات مخصوصی قرار دارند.

 • شرکت نسبی

شرکتی است که برای تشکیل ان حداقل به دو شریک نیاز داریم، مسئولیت شریک ها به نسبت سرمایه ای است که با خود به شرکت آورده اند.

 • شرکت تعاونی تولید و مصرف

برای ثبت کردن این نوع شرکت، صورت تشکیل آن ها و سهم شرکا لازم است. این نوع شرکت ها از جهت نوع فعالیت ها و از جهت اعضا به دو قسمت تقسیم می شود.

مراجع ثبت شرکت تهران و حومه

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و یازده مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زیرمجموعه آن ،وظیفه ثبت شرکت ها و تغییرات شرکت ها را در این استان به عهده دارد.این مراجع ثبتی عبارت است از:

_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قدس
_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پیشوا
_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پردیس
_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دماوند
_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رباط کریم
_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رود هن
_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پاکدشت
_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قرچک
_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهریار
_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری فیروزکوه
_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ورامین

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به موجب مواد 6 و 11 و 12 قانون تجارت،دفاتر تجاری(به استثنای دفتر کپیه) را امضاء و پلمپ می نماید.نهایت این که دفاتر تجاری آن دسته از تجار حقیقی که در تهران تجارتخانه دارند یا شرکت هایی که مرکز اصلی آن ها در این شهر واقع است،در اداره نامبرده امضاء و پلمپ می شوند.

درباره شرکت های خارجی نیز که در کشور اصلی،شرکت قانونی شناخته شده اند و در ایران به وسیله شعبه خود فعالیت تجاری می کنند،امضاء دفاتر تجاری آن ها و پلمپ این دفاتر در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری انجام می شود.شرکت های ایرانی که مرکز اصلی آن ها در شهرستان ها است و نیز تجار حقیقی که در آن شهرستان ها تجارتخانه دارند،دفاتر خود را در اداره ثبت محل به امضاء پلمپ آن اداره می رسانند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تهران

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری:

_ کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی
_ پذیره نویسی سهام برای شرکت های سهامی عام
_ گواهی واریز حداقل 35% سرمایه اولیه برای شرکت های سهامی خاص
_ ارائه مجوز برای شرکت ها و موسساتی که فعالیتشان به مجوز نیاز دارد.
_ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای تمامی افراد (متقاضیان ثبت تعاونی و موسسات غیر تجاری از این مورد استثنا می باشند).
_ ارائه ی مدارک تحصیلی مرتبط برای شرکت هایی که موضوع آنان تخصصی است.
_ ارائه ی مدرک تحصیلی مهندسی برای ثبت شرکت های با عنوان مهندسی

بهمراه داشتن تمام این مدارک برای اقدام به ثبت شرکت تهران لازم و ضروری است. پیشنهاد می شود به همراه خود، اصل کارت ملی و اصل شناسنامه را هم داشته باشید تا در موقع نیاز، بتوانید آنها را هم ارائه دهید. 

مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییرات شرکت در تهران:

برای ثبت تغییرات شرکت تهران هم می توانید با در دست داشتن مدارک زیر، اقدام نمایید:

_ یک نسخه صورتجلسه مورد نظر که به امضاء حاضرین در مجمع رسیده باشد.
_ کپی برابر اصل مدارک شناسایی
_ ارائه فیش واریزی ( در مواردی که افزایش سرمایه جزء دستورات صورتجلسه می باشد)
_ مفاصاحساب مالیاتی برای نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه

بهتر است این مدارک را همانند دیگر درخواست ها، کامل بهمراه ببرید تا در صورت در نوبت قرار گرفتن درخواست شما، بیش از اندازه عقب نمانید.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در تهران:

برای ثبت شرکت سهامی خاص در تهران، باید شرایط و مدارک لازم را رعایت نمایید. این مدارک عبارت اند از:

 • حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس
 • حداقل سرمایه 1.000.000 ریال
 • حداقل 35 % سرمایه نقداَ پرداخت شود.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 • وجود حداقل 2 نفر عضو
 • 1.000.000 ریال سرمایه اولیه
 • تعهد یا پرداخت کل سرمایه

مراحل ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری و ثبت تغییرات شرکت ها در تهران

1- ابتدا با توجه به نوع شرکت،مدارک مورد نیاز را فراهم کنید.

2- سپس با مراجعه به سامانه ی اینترنتی http://sherkat.ssaa.ir درخواست خود را به اداره ی محترم ثبت شرکت ها اعلام نمایید.

3- اطلاعات خواسته شده در قسمت پذیرش تاسیس  را تکمیل کنید.

4- با طی کردن این مراحل ، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد ، اگر اطلاعات دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند .

5- پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش ، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال فرمایید.

6- با ارسال مدارک به اداره ی ثبت شرکت ها چنانچه صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید و اگر صورتجلسه ی شما تایید شود در نهایت جهت صدور آگهی به روزنامه ارسال می گردد.

در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید.

7- در صورت پذیرش ،مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود.مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید . کارت شناسایی متقاضیان را اخذ می کند وآن را با مشخصات مندرج در اساسنامه تطبیق می دهد.

احراز هویت متقاضیان ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است ، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه شرکت از سایر اقدامات مسئول دفتر می باشد.مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضا گواهی می نماید.

یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد

8- درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

با توجه به ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده ی 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه ی شرکت نامه و منضمات آن،توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشر شود.

پس از تشکیل شرکت نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی،تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.

همان طور که ذکر شد،امروزه اکثر مردم سعی بر آن دارند که فعالیت های خود را در زمینه های اقتصادی،صنعتی،کشاورزی،تولیدی و غیره تحت یک قالب سازماندهی شده انجام دهند،بنابراین تمایل بیشتری به تاسیس انواع شرکت های تجارتی و غیر تجارتی نشان می دهند تا از مزایای این شرکت ها استفاده کنند.

آمارهای سرشماری اخیر نفوس و مسکن(آبان ماه 1390) نیز حاکی از افزایش میزان جمعیت و ساختمان های تجاری و در نتیجه تاسیس شرکت ها و بنگاه های مالی،تولیدی،خدماتی و بازرگانی جدید بوده است.

در این رابطه،الزامات قانونی و ضرورت مشروعیت بخشیدن به فعالیت های تجاری و اقتصادی ایجاب می کند فعالان این عرصه بمنظور صیانت از حقوق و اختیارات خویش اقدامات لازم اداری و حقوقی را در جهت تثبیت و استفاده از منافع متصور و مترتب بعمل آورند.

جهت مزید اطلاع خوانندگان محترم،به اطلاع می رساند که ثبت شرکت فکر برتر، مفتخر است در ارائه ی کلیه ی خدمات حقوقی،ثبت شرکت،ثبت نام و علائم تجاری، ثبت طرح های صنعتی،ثبت اختراع،ثبت و اعمال تغییرات شرکت در خدمت شما عزیزان باشد تا از این رهگذر بتواند در راه تسریع و تسهیل کلیه ی نیازهای ثبتی و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی گام هایی هر چند کوتاه برمی دارد.

کادر فنی و مهندسی فکربرتر، با بیش از سه دهه تجربه مدیریت در ارائه ی خدمات ثبتی و حقوقی ما را قادر ساخته تا علاوه در تهران،در سایر مراکز استانی کشور وحتی خارج از مرزهای میهن عزیزمان در سریع ترین زمان به ارائه ی خدمات بپردازیم.

مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقیتان باشیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به یکی از طرق ذیل ارتباط برقرار فرمایید:

 • شماره تماس:42143-021
 • سامانه ی پیامکی: 100042143
 • تماس با متخصصین فکر برتر از طریق شماره های مندرج در سامانه
 • سامانه ی تخصصی ثبت شرکت فکر برتر http://companyregister.ir
 • پست الکترونیکی به نشانی info@ companyregister.ir

آدرس:خیابان ولیعصر،تقاطع نیایش،بلوار اسفندیار،پلاک 90

 

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب