شیوه ی ثبت علائم تجاری

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

علایم تجاری،نشانه هایی هستند که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند.
ماده 1 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در تعریف علامت تجارتی مقرر می دارد:
"علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش-تصویر-رقم-حرف-عبارت-مهر-لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود".
از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد،بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد به صورت کلمات،حروف ارقام،تصاویر افراد عادی یا دانشمندان و یا به صورت آهنگ به کار رود و برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی،صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی،هوایی یا دریایی استفاده شود.
علامت تجاری می بایست جدید،ابتکاری و قابل انتقال بوده و گمراه کننده نباشد.

- صفر تا صد ثبت علامت تجاری ، برند ، لوگو ، مارک

- مراحل ثبت علامت تجاری

 • از این نظر نشانه های زیر را نمی توان برای علامت تجارتی استعمال نمود:

الف)اسامی عام را نمی توان به نام علامت تجارتی انتخاب نمود.زیرا این نوع کلمات جنبه عمومی داشته و مختص نوع بخصوصی از کالا نمی تواند باشد.مثلاَ کلمه قند را نمی توان برای محصول قند انتخاب نمود یا اینکه شکل ماهی را بدون آنکه حالت مخصوصی داشته باشد نمی توان برای کنسرو ماهی انتخاب نمود.
ب)اوصاف اجناس نمی توانند به عنوان علامت تجارتی انتخاب شوند،مانند باقلوای شیرین،ولی در انتخاب علامت تجارتی اغلب سعی می شود که علامت با کالایی که بر روی آن استعمال می شود رابطه ای داشته باشد مانند پنبه ترموژن که به معنی گرم کننده است یا علامت ملود یا برای انتشارات موسیقی یا علامت v برای ترکیبات ویتامین دار.موضوع اینکه علامت تا چه اندازه ابتکاری است و جنبه تشخیص و تمایز دارد بسته به نظر قاضی است مثلاَ در مورد انتخاب اسم عام کالا به زبان های بیگانه مانند کلمه"تی" برای چای باید دید نام مزبور تا چه حد در کشور معروفیت دارد تا بتوان آن را برای علامت انتخاب نمود.
ج)نشانی های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی نباید به عنوان علامت اختیار شوند مگر آنکه از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری پیدا شود.

 • ثبت علامت تجاری

به موجب تبصره 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصول اول تیرماه 1310 ثبت علامت در ایران اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد ولی ماده 2 اضافه می کند: " حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد."
بنابراین موسسات تجاری جز در مواردی که دولت آن را الزامی کند،اجباری به ثبت علامت تجاری ندارند.ولی حق استعمال انحصاری علامت برای آن ها مشروط و منوط به ثبت آن علامت است به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این جهت کلیه تجار و موسسات تجاری برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب، علایم خود را به ثبت می رسانند.

 • مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت:

1-اظهارنامه ثبت علامت بازرگانی در سه نسخه روی نمونه های چاپی از طرف متقاضی یا وکیل وی تهیه و تسلیم گردد.اظهارنامه مذکور باید دارای تاریخ و امضاء بوده و حاوی نکات ذیل باشد:

 • امضاء کننده اظهارنامه ، صاحب علامت
 • اقامتگاه قانونی ( شخص حقیقی یا حقوقی )
 • رشته تجارت یا نوع صننعتی
 • اسم و اقامتگاه اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ و اخطار را دارند.
 • کالا و طبقات علامت بر طبق آیین نامه ( ق.ث.ع.و.ا)
 • شرح و توصیف علامت
 • طرز مخصوص استعمال علامت مانند اینکه قید شود به وسایل مختلف به هر شکل و اندازه و نوع چاپ

2-مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی:آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
3-مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ....) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
5-در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6-ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
7-استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم(حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8-نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
نکته:در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

 • نحوه ی ثبت علائم تجاری

پس از فراهم نمودن مدارک فوق، به سامانه مالکیت صنعتی (قسمت ثبت علائم تجاری) مراجعه نمایید و مراحل ثبت اظهارنامه را با توجه به نوع شخص حقیقی یا حقوقی تکمیل  و مدارک مورد نیاز را در سامانه بارگذاری کنید.
متقاضی باید مشخص کند که علامت تجاری او مربوط به کدام فصل و طبقه است. بعد از بازبینی و تایید اطلاعات وارد شده در انتها،می بایست از طریق اینترنتی هزینه اولیه ثبت را واریزکنید. پس از پایان مراحل ، کد رهگیری را دریافت خواهید کرد و در صورت تایید کارشناس مربوطه ، دو نسخه قرارداد به آدرس شما ارسال خواهد شد.شما باید پس از امضای هر دو نسخه یکی از نسخ را به همراه مدارک برابر اصل شده و فیش واریزی به آدرس مرکز ارسال کرده و پس از دریافت مدارک مراحل ثبت شروع خواهد شد.بررسی اظهارنامه صرفاَ بر اساس اولویت زمان ثبت آن ها در سامانه می باشد.لذا حضور متقاضیان در اداره تاثیری در فرآیند انجام کار ندارد.
اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی پس از دریافت اظهارنامه ، نحوه تنظیم آن را با مقررات تطبیق ، و مراتب را در دفتر ثبت می کند. طبق ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات:"در موارد ذیل متصدی شعبه تقاضای ثبت را رد خواهد کرد":
1)در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.
2)در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد"
چنانچه اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر می نماید. (پرداخت هزینه های ثبت علامت،  بر عهده ی متقاضی است).
لازم به توضیح است مراتب در روزنامه رسمی با قید نام و نشانی صاحب علامت و کالاهایی که در آن ها از علامت استفاده می شود،با تمامی مشخصات آگهی می شود.

 • ثبت علامت در دفتر مخصوصی با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد:

الف-تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه
ب-تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات مذکور در ماده یک آیین نامه
ج-الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است.
د-حق الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه
ه-امضای درخواست کننده یا قائم مقام او به طریقی که قسمتی از امضای او در روی صفحه و قسمتی در روی علامت باشد.
و-امضای رئیس شعبه ثبت علائم و یا مقام مقام او
پس از ثبت علامت تصدیقی که حاوی نکات ذیل باشد با الصاق یک نمونه کامل از علامت بر روی آن به صاحب علامت یا نماینده او تسلیم می شود:
1-تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه
2-تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن
3-اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
4-نوع مال التجاره و یا محصول و طبقات محصولی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود.
5-تعیین اجزایی که صاحب علامت حق استفاده انحصاری آن را به خود تخصیص ثبت رسیده باشد.
6-تاریخ و شماره و محل ثبت در خارجه در صورتی که علامت قبلاَ در خارجه به ثبت رسیده باشد.
7-تاریخ صدور تصدیق
8-مدت اعتبار ثبت علامت
9-امضای رییس شعبه ثبت علائم تجارتی و مدیر کل ثبت اسناد و املاک
جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید.
کارشناسان ثبت شرکت فکر برتر افتخار دارند با مشاوره تلفنی در خدمت شما عزیزان باشند.

 • شماره تماس:42143-021
 • سامانه ی پیامکی: 100042143
 • تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه
 • سامانه ی تخصصی ثبت شرکت فکر برتر http://companyregister.ir
 • پست الکترونیکی به نشانی info@ companyregister.ir

واحدهای ثبتی

تغییرات: 09129352517
تاسیس: 09128578441
عمان: 09128330765
برند: 09129350317
کارت بازرگانی: 09120907459
کد اقتصادی و ارزش افزوده: 09128348466
طرح صنعتی: 09128394102
اختراع و دانش بنیان: 09128579331

تماس با ما

جردن بالاتر از اسفندیار پ۱۴۱ طبقه سوم (جهت مراجعه حضوری)
تهران، خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک 223، ساختمان فکر برتر
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000
09128330765

بهینه سازی و سئو توسط شرکت سئو ایران