فرآیند ثبت شرکت در ایران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ثبت شرکت یکی از فعالیت هایی است که می تواند به شرکت اعتباری ببخشد که هیچ گاه آن را تجربه نکرده است. برای ثبت شرکت در ایران ما نیاز به اطلاعاتی کامل و دقیق داریم که بتوان با استفاده از آنها، آشنایی کامل از ثبت شرکت در کشور ایران داشته باشیم. اطلاعاتی از قبیل انواع شرکت های تجاری با مشخصات کامل، قوانین و آیین نامه هایی که برای ثبت شرکت وجود دارد که باید مراحل قانونی آن بی نقص و کامل انجام شود. در ادامه تمام این مشخصات و قوانین را به صورت کامل و دقیق بررسی می کنیم.

در حقوق ایران نخستین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری بحث شده قانون 25 دلو 1303 می باشد.بعد از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید.اما نخستین قانونی که اولین بار در خصوص شرکت های تجاری وضع شد قانون مصوب 3/2/1311 است که از آن زمان تاکنون قانون تجارت ایران می باشد.

مرجع ثبت شرکت ها در تهران"اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی" و برای خارج از آن اداره ثبت اسناد، مرکز اصلی شرکت است که دفتر مخصوصی برای این کار در نظر گرفته شده است.

این مقالات را نیز بخوانید:

- نحوه ثبت شرکت در ترکیه و مزایای آن؟

- مدارک و مراحل ثبت شرکت در روسیه

چه کسانی می توانند در ایران شرکت ثبت کنند؟

برای ثبت شرکت در ایران مانند تمام کشور های دیگر، شرایط خاصی وجود دارد. در کشور ایران هم برای ثبت شرکت قوانین و شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده است.

به موجب قوانین ایران،کسانی که می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند به شرح ذیل می باشند:

1.کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند. این افراد با استفاده از علم و تجربیات خود در سرمایه گذاری برای سود و منفعت بیشتر شرکت ثبت می کنند.

2.دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره،مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.

3. طبق قوانین کشور ایران، هر شرکتی که در ایران تاسیس شود، ایرانی به حساب می آید. اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند. سرمایه گذار خارجی می تواند به هر مقدار که بخواهد و توان داشته باشد، سهام بخرد و هیچ مشکلی از این قبیل وجود نخواهد داشت.

4.چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند.(Joint Venture) به منظور ایجاد اشتغال در ایران،سعی شده است تا این روند در ایران راحت طی گردد. (مدارک لازم گواهی ثبت شرکت+ کپی مدارک هویتی نمایندگان آن ها)

 

انواع شرکت های تجاری و تمام ویژگی آن در ایران

قبل از بررسی انواع شرکت های تجاری به تعریف آن می پردازیم. به فعالیت های تجاری و کسب درآمدی که سود بیشتری به همراه دارد، شرکت های تجاری گفته می شود. شرکت های تجاری در قوانین متفاوت با دیگر شرکت ها، انواع مختلفی دارد.

طبق ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های تجاری بر 7 قسم است :

1.شرکت سهامی
2.شرکت با مسئولیت محدود
3.شرکت تضامنی    
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی                  
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

  • مشخصات و ویژگی های هر یک از شرکت های تجاری فوق در ایران  به طور اجمالی به شرح ذیل می باشد:

1-شرکت سهامی عام:

شرکت های سهامی عام از اهمیت ویژه ای در زمینه اقتصادی و اجتماعی برخوردار اند. این نوع شرکت در مقایسه با دیگر شرکت ها از لحاظ کیفی، تاثیر اقتصادی بالایی می گذارد.

همانگونه که از نام این شرکت پیداست، بیش از نصف سهام شرکت های عام در دست مردم است. حداقل شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر است. حداقل سرمایه پانصد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.

2-شرکت سهامی خاص

یکی دیگر از شرکت های تجاری، شرکت سهامی خاص است. هر یک از سهامداران این شرکت، مسئولیتی اندازه مبلغ سرمایه گذاری دارند؛ یعنی به فرض مثال اگر این شرکت بدهی بالایی به بار آورد، سهامداران آن هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارند که از اموال شخصی خود آن را بپردازد.

حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص 3 نفر است. حداقل سرمایه صد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.

3-شرکت با مسئولیت محدود

حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص 2 نفر است. برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک می باشد.

4-شرکت تضامنی:

در شرکت تضامنی حداقل شرکا 2 نفر است، برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.

5-شرکت نسبی

حداقل شرکا در شرکت نسبی 2 نفر است. برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک می باشد.

6-شرکت مختلط سهامی

در شرکت مختلط سهامی حداقل شرکا 2 نفر است، برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد. حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک می باشد.

7-شرکت مختلط غیر سهامی

در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل شرکا 2 نفر است، برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد. حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیرسهامی به میزان سهم الشرکه می باشد.

8-شرکت تعاونی

حداقل شرکا در شرکت تعاونی 7 نفر است. برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.


به موجب ماده 196 قانون تجارت اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین شده که به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد:

  1. شرکت نامه حاوی مشخصات شرکت
  2. اساسنامه
  3. صورتجلسه مجمع عمومی
  4. صورتجلسه انتخاب هیات مدیره و قبولی آنان
  5. رسید سرمایه

وفق ماده 197 ق.ت که می گوید: "در ظرف ماه اول تشکیل شرکت خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد". انتشار ثبت در ظرف ماه اول تشکیل شرکت به انضمام خلاصه ای از شرکت نامه و پیوست های آن منتشر می گردد. صدور آگهی ثبت شرکت در روزنامه ی رسمی، آخرین اقدام جهت ثبت شرکت محسوب می شود.

بر اساس ماده 200 ق.ت ← در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضاء مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تفریق حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ می شود مقررات مواد 195-197 لازم الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده 79 این قانون اتخاذ شود رعایت خواهد شد.

به عبارت دیگر صورتجلسه تنظیمی در شرکت پس از امضاء به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود تا به استناد ماده 9 نظامنامه مذکور در موقع تغییر مدیر یا مدیران شرکت،تشریفات ثبت و آگهی صورت پذیرد و مراتب ثبت و منتشر گردد.

*از انتخابتان متشکریم*

جمع بندی

ثبت شرکت در ایران الزامات و قوانین خاص خود را دارد که در این مقاله تمام آنها را بررسی کردیم. معمولا در ثبت شرکت ها، این نکته حائز اهمیت است که باید با توجه به بودجه، سرمایه، هدف و میزان شرکا و سرمایه گذاران، نوع شرکت خود را انتخاب کنید.

ثبت شرکت فکر برتر، با چندین دهه سابقه درخشان،افتخار این را دارد که به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز ثبتی در خدمت شما متقاضیان گرامی باشد. قدر مسلم آن است که همکاران متعهد ما،همواره مستعدند تا پاسخگوی سوالات و مشکلات شما عزیزان باشند. برای این منظور می توانید از طریق شماره های تماس مذکور در سامانه،با متخصصان این مرکز در ارتباط باشید.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب